Skärmdump från hemsidan för Waldner Cup, där "inflytelserika" aktörer från Kina och väst inom näringsliv och politik även ska hålla samtal och föreläsningar. Evenemanget presenteras tillsammans med ett par statliga kinesiska tankesmedjor - och kronprinsessan Victorias stiftelse.

Jan-Ove Waldner och kronprinsessan bakom Kinakonferens i Stockholm

Kinesiska myndigheter har länge haft svårt att hitta samarbetspartners i Sverige. I brist på sympati från medier och civilsamhälle, har Kinas ambassad på sin hemsida fått skylta med mottagningar för obskyra sällskap som LaRouche-rörelsen eller ändamålsenliga organisationer som Brix vilka man själv varit med och skapat.

Bland annat den förre kinesiska ambassadörens hot mot svenska journalister, politiker, forskare och civilorganisationer har gjort att dessa hållit kinesiska myndigheter på en armlängds avstånd. Det skulle exempelvis vara svårt för Kinas statsråd och partitidningar som Folkets dagblad att hitta partners i Sverige att arrangera politiska konferenser tillsammans med.

Men nu har lyckats, tack vare Jan-Ove Waldner och Kronprinsessan Victoria med make.

Den 23-26 november äger ”Waldner Cup” rum vid Waterfront Congress Centre i Stockholm. I samband med detta hålls även ”Waldner Summit”, vilket presenteras som en dialog mellan Kina och Europa med inflytelserika aktörer inom näringsliv, teknik och politik.

Vid evenemanget – som arrangeras i samarbete med Kronprinsessparets Stiftelse – ska bland annat följande personer tala:

* Qiu Baoxing, rådgivare till Kinas regering.

* Wang Huiyao, ordförande vid tankesmedjan Center for China and Globalization som kontrolleras av Kinas kommunistparti.

* Zhang Dexiu, tidigare medlem av Folkets dagblads ledarredaktion och redaktör för tidningens internationella upplaga.

* Ma Jun, tidigare chefsekonom vid Kinas centralbank och nu ledamot i bankens penningspolitiska kommitté.

Det är alltså en blandning av aktörer från det kinesiska kommunistparitets medier och tankesmedjor som ska tala vid Waldner Summit, tillsammans med tjänstemän som är aktiva inom eller agerar rådgivare till landets centralbank och regering.

Som ”Program Partners” står ovannämnda Center for China and Globalization tillsammans med International Cooperation Center (ICC), ännu en kinesisk tankesmedja som enligt sin hemsida är ”uppbackad” av Kinas statsråd, alltså landets regering.

ICC ser som sin uppgift att agera ”i linje med Kinas policy och diplomati”.

Samtalen ska bland annat fokusera på Kinas nya sidenvägar och landets batteriindustri. För att öka förtroendet för evenemanget har även en handfull västerländska talare bjudits in – alla med tydliga egenintressen eller band till Kina.

Bland dem märks Erik Solheim, som 2018 tvingades lämna sin post som ordförande för FN:s miljöprogram UNEP på grund av sitt ständiga flygande och ”diktatoriska ledarstil”.

Under sin tid i FN främjade Solheim även Kinas nya sidenvägar på ett vis som enligt tysk public service tydde på korruption. De senaste åren har Solheim ofta setts i statliga kinesiska medier där han avfärdar sanktioner mot Kina och förespråkar att väst bör ge landet full tillgång till Arktis.

Nu ska Solheim alltså användas tillsammans med den ”sportswashing” som Waldner Cup innebär för att ge de den kinesiska statens röster en trovärdig och lättsam inramning vid det prestigefyllda kongresscentret i centrala Stockholm, i ett evenemang av allt att döma finansierat av pengar från statliga kinesiska tankesmedjor.

Det är oklart vad Jan-Ove Waldner och Kronprinsessparets Stiftelse får ut av detta. Men som Magnus Fiskesjö tidigare har skrivit här på Kinamedia i artikeln ”Varning för falsk vänskap”, så spelar smicker och storartade löften ofta en stor roll i samarbeten som dessa.

Kinesiska aktörer får samarbetspartners att känna sig speciella och viktiga, genom att de hamnar i rubriker för påkostade evenemang där de kan nätverka kring annars svåråtkomliga högt uppsatta kinesiska tjänstemän.

Det är heller inte ovanligt att aktörerna tar emot pengar eller andra sorters gåvor som tack för besväret.

Oavsett vilket så står det utom rimligt tvivel att Waldner Summit är ett försök av kinesiska myndigheter att bedriva påverkan i Sverige, med hjälp av kända namn tillhörandes idrottslegender och kungligheter att fronta med.

Ambitionen är att svenska företagare och politiker ska matas med kinesiska myndigheters retorik under lättsamma former i en elegant inramning, som gör deltagarna mer mottagliga för budskap som hur fantastiska de nya sidenvägarna är eller att alla sanktioner mot Kina är elakartade.

Det återstår nu bara att se hur många som faller för den smash Jan-Ove Waldner och kronprinsessan Victoria har hjälpt Peking att lägga upp för.