Newnew Polar Bear fotograferad 2020 när fartyget hette Baltic Fumar. (Bild: Public Domain via Wikipedia)

Sabotage i Östersjön identiskt med hur Kina förstör kablar kring Taiwan

25 oktober, 2023

I början av oktober rapporterades att gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland skadats. Samma dag, 8 oktober, skadades även två närliggande undervattenskablar på ett vis som indikerade att sabotage låg bakom.

Mycket riktigt meddelade finsk polis under gårdagen att Balticconnector – och därmed sannolikt även närliggande kablar – rivits sönder av ett ankare rapporterar bland andra Reuters:

Investigators said they had now retrieved a lost anchor from the seabed location where the pipeline ruptured on Oct. 8, and were investigating whether it belonged to a Chinese container vessel.

Police have previously said damage to the Balticconnector subsea gas pipeline and two Baltic Sea telecoms cables was cause by external mechanical force and were investigating whether this was a case of sabotage or caused by accident.

Broad drag marks were seen on the seabed leading up to where the pipeline was broken, and the anchor was lying immediately after the damage spot. A narrower path was seen on the seabed stretching onwards for dozens of miles, police said.

Sedan tidigare har containerfartyget Newnew Polar Bear, som är flaggat i Hongkong, varit på finländska och estniska myndigheters radar. Detta eftersom fartyget vistats i området just när skadan på gasledningen upptäcktes, och dessutom gjorde en märklig inbromsning vid samma tidpunkt vilket kan kopplas samman med att släppa ner ett ankare.

Ytterligare en bit i detta pussel är de bilder av New New Polar Bear i ryska Archangelsk som Finlands public servicebolag Yle delade under gårdagen, där fartyget saknade ett av sina ankare. (Det är dock värt at notera hur bilden kommer från en rysk källa och att Yle inte har kunnat bekräfta dess autenticitet.)

Det kan låta långsökt att ett kinesiskt containerfartyg medvetet skulle använda sitt ankare för att sabotera ledningar och kablar långt inne i Östersjön. Men den som följer Kinas ”gråzonstaktik” av provokationer mot Taiwan noterar genast hur kinesiska fartyg redan har satt detta i system på andra sidan världen.

När två stycken undervattenskablar skadades av kinesiska fartyg utanför Taiwans ögrupp Matsu – som ligger närmare Kinas fastlands än den taiwanesiska huvudön – så tvingades dess 13 000 invånare leva utan eller med kraftigt begränsat internet i 50 dagar innan reparationen kunde färdigställas.

Den första av de två kablarna skadades av en kinesisk fiskebåt, medan den andra kabeln som resulterade i att internet klipptes av förstördes just av ett kinesiskt fraktfartygs ankare.

Som The Diplomat konstaterade tidigare i år så har undervattenskablarna som förser Matsu med internet skadats 30 gånger sedan 2017. I tio av dessa fall ligger kinesiska sandmudderverk bakom skadorna; i övriga fall handlar det om fiskebåtar som trålat havsbotten med stålnät eller fraktfartyg som ”råkat” släppa ner sina ankare på fel plats.

Detta är i sin tur bara ett steg i mönstret att använda fiskebåtar och andra civila fartyg som en slags murbräcka vid frontlinjen i vatten som Kina gör anspråk på; en väldokumenterad metod från Japan i norr till kusten utanför många av de indonesiska öarna i söder.

Nu tyder det mest på att denna ”gråzonstaktik” även har använts i Östersjön. Ett syfte med detta kan vara att sprida oro i regionen och misstro mellan olika länder och aktörer där, just som när gasledningen Nord Stream 2 saboterades förra hösten.

Grafik från Reuters som visar vart gasledningen och undervattenskablarna som skadats ligger i förhållande till gasledningarnaNord Stream och Nord Stream 2 som utsattes för sabotage förra hösten.

Ett annat syfte kan vara att man helt enkelt vill prova denna taktik i andra delar av världen för att se reaktionen där.

Taiwan har ännu inte utvecklat någon effektiv metod för att bemöta de kinesiska civila fartyg som regelbundet klipper av internetkablar. Likaledes upplever Japan, Filippinerna och andra länder i regionen stora problem med kinesiska fiskebåtar som tar sig in på deras territorialvatten där de sedan skyddas av Kinas kustbevakning.

Då taktiken varit effektiv i Östasien, vore väl helt i sin ordning att även prova den i andra delar av världen. Om det bränner till har ju kinesiska myndigheter möjlighet att inte bara förneka det inträffade utan även förneka sin inblandning om det inträffade bevisas bortom rimliga tvivel.

Kinas utrikesministerium befinner sig nu i den första av dessa två faser. Efter att det blivit känt att såväl finländska som estniska myndigheter kontaktat Kina och uppmanat till samarbete i utredningen kring sabotaget, sade dess talesperson Mao Ning i måndags att ”det kinesiska fartyget agerade normalt i de relevanta vattnen vid tidpunkten för olyckan”.

Hon tillade att Kina uppmanar till en ”objektiv, rättvis och professionell” utredning; ord som ofta används när misstankar riktas mot Kina i olika internationella sammanhang.

The Load Star uppger att rederiet Yangpu Newnew Shipping i juli skickade Newnew Polar Bear på en rutt längs med nordostpassagen med stopp i Sankt Petersburg, Tianjin, Qingdao och Shanghai. Fartyget lämnade Sankt Petersburg för tillbakaresa 10 oktober, och väntas återvända till Tianjin 16 november.

Yangpu Newnew Shipping etablerades i november 2021 och ägs gemensamt av en handfull kinesiska bolag med Hainan Fute Trading som huvudägare med 50 procent.

Rederiet köpte fartyget, som tidigare hette Baltic Fumar och ägdes av en rad europeiska bolag, i juni 2023 och flaggade om det från Cypern till Hongkong.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.