Del av karta från ny rapport som visar hur Kina är på väg att addera lika mycket ny kolkraft som det nuvarande beståndet i hela Europa och USA. (Bild: skärmdump från rapport av CREA)

Kina fortsätter sin rasande utbyggnad av kolkraften

31 augusti, 2023

I mitten av augusti skrev jag här på Kinamedia om hur Kina historiskt rekord i koldioxidutsläpp under årets andra kvartal, genom en ökning med 10 procent från samma tidsperiod i fjol.

Vi kommer sannolikt få se liknande rekord framöver. En ny rapport från Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), ett forskningsinstitut baserat i Helsingfors, denna vecka visar att Kina fortsätter bygga kolkraftverk i ännu snabbare takt än tidigare.

Under första halvåret 2023 påbörjades byggnationen av ny kolkraft med en kapacitet på 37 gigawatt, samtidigt som ytterligare 52 gigawatt fick bygglov och planer på 41 gigawatt utöver det offentliggjordes. Trenden fortsatte enligt rapporten även i juli månad.

Sammantaget har nya kolkraftverk med en kapacitet på 152 gigawatt fått bygglov i Kina sedan i fjol. För att använda ett terminologi som är enklare att förstå, så har kinesiska myndigheter det senaste ett och ett halvt året gett klartecken till två nya kolkraftverk i veckan.

Sedan dess har även planer på ytterligare 169 gigawatt offentliggjorts. Som en jämförelse ligger hela den samlade kapaciteten i för EU och Storbritanniens kolkraft på cirka 150 gigawatt.

I skrivande stund håller kinesisk kolkraft med en kapacitet på 243 gigawatt på att byggas eller beviljats bygglov. Samtliga projekt har sammanställts på en karta enligt nedan av CREA och organisationen Global Energy Monitor, som driver projektet Global Coal Plant Tracker:

Om de kolkraftverk vars byggplaner redan offentliggjorts också får tillstånd, så innebär det enligt CREA:s nya rapport att Kina kommer utöka kolkraftens nuvarande kapacitet med 392 gigawatt.

Då USA:s kapacitet ligger på drygt 200 gigawatt, så betyder det alltså att de kinesiska kolkraftverk som ännu inte har färdigställts har en större kapacitet än hela det nuvarande beståndet i USA och Europa.

Kinas aktiva kolkraftverk hade redan i fjol en kapacitet på över 1 000 gigawatt. Enligt nuvarande planer kommer man enligt CREA att utöka kapaciteten med 23-33 procent, vilket även innebär ett större tillskott av kolkraft under innevarande femårsplan (2021-2025) än under någon av de två föregående.

Som Lauri Myllyvirta vid CREA framhåller i tweeten ovan, så innebär utvecklingen sannolikt att Kina inte kommer minska sin kolkonsumtion under nästa femårsperiod, vilket man tidigare har lovat.

Kina konsumerar redan över hälften av världens kol och står för cirka en tredjedel av de globala växthusutsläppen. Som Nikkei Asia förra helgen visade enligt nedanstående grafik, så hade den globala kolkraften under 2000-talet minskat om det inte vore för den rekordsnabba utbyggnaden i Kina:

Men på grund av den fortsatta utbyggnaden i Kina så fortsätter kapaciteten av världens kolkraft alltså istället att öka, trots koldioxidutsläppens alltmer uppenbara ödesdigra konsekvenser i form av global uppvärmning.

Den nya rapporten från CREA har denna vecka givetvis uppmärksammats i en rad internationella medier. Men i Sverige har klimatjournalistiken istället präglats av en debatt om huruvida den bör ”leta upp motexempel” och intressera sig för ”andra förslag på förklaringar än de påbjudna och rådande” för att inte ”svika sin uppgift”.

Och i den mån svenska medier fortsätter med klimatjournalistik vid sidan av ovan nämnda debatt så är den – som jag fastslog i Expressen förra veckan – hopplöst lågkvalitativ jämfört med internationella motsvarigheter.

Det senaste exemplet gavs i går i Aftonbladet i en kolumn med rubriken ”Glädjande klimatnyheter – men Sverige bör skämmas”.

Där har skribenten hittat en rapport från december 2022 om förnybar energi från det internationella energiorganet IEA. I ett försök att sammanställa rapporten, framhåller han triumferande bland annat hur ”förnybar el väntas överta kol som världens största energikälla år 2025”.

Men texten verkar löpande blanda ihop elektricitet med energi. För i rapporten från IEA står uttryckligen: ”Renewables become the largest source of global electricity generation by early 2025, surpassing coal.”

Som man kan läsa sig till på exempelvis Our World in Data så är elektricitet bara en del av begreppet energi, som även innefattar transport och uppvärmning:

Electricity is one of three components that make up total energy production. The other two are transport and heating.

As we see in more detail in this article, the breakdown of sources – coal, oil, gas, nuclear and renewables – is different in the electricity versus the energy mix. Generally, low-carbon sources (nuclear and renewables) account for a larger share in our electricity mix than our total energy mix.

This means it’s important to distinguish between the two.

På Our World in Data går även att hitta ett diagram över världens energikällor i dag:

Även om förnybar energi numera utgör en viktig del av elektricitetsförsörjningen globalt, så är andelen fortfarande väldigt liten i den globala energimixen. Och som ni kan se av grafiken ovan så finns ingen möjlighet att kapaciteten för förnybar energi passerar kolkraften om bara två år.

Den främsta anledningen till detta är Kinas fortsatta expansion av kolkraften som energikälla.

Men tyvärr gör vår klimatjournalistik att svenska mediekonsumenter i bästa fall är ovetande om detta, i värsta fall inte tror att det är så problematiskt eftersom kolkraften trängs ut av förnybar energi om bara ett par år.

Go toTop