Xi Jinping träffade i går Sydafrikas president efter att ha landat i Johannesburg, men uteblev sedan utan förklaring från ett viktigt Brics-möte. (Bild, faksimil Twitter via @GUnderground_TV)

Frågetecken efter Xi Jinpings plötsliga frånvaro vid Brics

I skrivande stund sammanträder grupperingen Brics i Sydafrika. Den kinesiska ledaren Xi Jinpings närvaro vid toppmötet har uppmärksammats främst av två skäl.

Dels därför att detta är en av få gånger som Xi rest utomlands de senaste åren, dels var han frånvarande från gårdagens viktigaste möte trots att han var på plats i Johannesburg. Låt oss börja med den sistnämnda punkten.

Vid varje toppmöte håller Brics ett ekonomiskt möte vid namn Brics Business Forum. I en tid då stor osäkerhet råder kring Kinas ekonomi, och Peking på förhand uppgett att man vill se Brics utvecklas till en motvikt till G7, vore detta ett perfekt tillfälle för Xi att såväl rätta ut ekonomiska frågetecken som visa ledarskap inför de eventuella nya medlemsländer som finns på plats.

Men istället uppkom nya frågetecken då Kinas handelsminister Wang Wentao skickades till mötet för att å Xi Jinpings vägnar läsa upp ett tal som ledaren skrivit på förhand. Vare sig Kina eller värdnationen Sydafrika hade någon förklaring till den oväntade frånvaron av den viktigaste ledaren på plats.

Situationen skapade också förvirring bland analytiker:

Att Xi Jinping uteblev från mötet är som sagt särskilt märkligt då Peking har stora ambitioner med Brics. Och det blir ännu märkligare i ljuset av att detta bara är Xis andra utlandsresa sedan Kina skrotade nolltoleransen mot Covid-19 i slutet av fjolåret.

Signalerna utåt när detta skedde var att Kina nu åter är med i matchen. Omvärlden uppmanades att investera i en ekonomi som just öppnat upp på nytt, och en diplomatisk charmoffensiv väntades när kinesiska diplomater och ledare ånyo kunde börja resa runt i världen.

Men utfallet blev annorlunda. Orosmolnen kring ekonomins tillstånd växer, och landets utrikesminister försvann spårlöst i en månad innan han i slutet av juli ersattes av sin företrädare som därmed har dubbla positioner i toppen av Kinas hierarki.

Och som jag konstaterade på Twitter tidigare denna månad så har Xi Jinping endast spenderat två dagar utomlands under hela 2023 – ett år som annars präglats av en återuppbyggnad av diplomatiska aktiviteter i kölvattnet av pandemin:

I samband med att Brics sammanträder i Sydafrika framhåller även The Diplomat hur Xi Jinping i vanliga fall brukar passa på att resa runt regionalt i samband med dessa möten. Något som dock inte sker denna gång, då det istället är in och ut från samma land på bara ett par dagar:

For example, South Africa hosted the first BRICS summit Xi attended in 2013. That year, Xi turned his trip into a three-country tour, visiting Tanzania and the Republic of Congo as well. In 2018, when South Africa next hosted the BRICS summit, Xi traveled even more widely, adding Senegal, Rwanda, and Mauritius to his agenda.

This time, according to the official agenda sent out by China’s Foreign Ministry, Xi is making the long trip to South Africa, spending four days there, then immediately returning home, rather than capitalizing on the journey to tour other African countries.

Tidningen noterar vidare att detta också är mycket märkligt, givet Kinas försök att positionera sig som ett land vilket står tillsammans med det afrikanska folket mot västerländsk hegemoni och neo-kolonialism.

I ambitionen att få över afrikanska ledare på sin sida ingår en lång tradition av besök på kontinenten från Kinas ledare och toppdiplomater. Men Xi Jinping hade innan denna vecka inte varit i Afrika sedan 2018, och ändå väljer han att åka tillbaka hem så fort som möjligt.

The Diplomat publicerar även en talande graf över antalet länder som Xi besökt varje år sedan han blev Kinas president:

Anledningen till att antalet utlandsbesök inte har återgått til samma nivåer som innan pandemin går – som vanligt när det gäller Kina – bara att spekulera kring.

Osökt framkommer på sina håll misstankar om hälsoproblem, eller att Xi Jinping fortfarande är livrädd för att smittas med Covid-19. Misstankar som förstärks av att kinesiska medier inte har visat några videoklipp av Xi Jinping sedan början av augusti, samtidigt som han inte heller personligen besökt några av de platser i Kina som drabbats av svåra översvämningar denna månad.

Dessa teorier motsägs i alla fall till viss del av videoklipp som visar hur han anländer till Johannesburg och träffar Sydafrikas president:

Andra tänkbara möjligheter innefattar att Xi Jinping inte kan eller vill vara borta från Kina längre än några dagar, med tanke på nuvarande situation.

De ekonomiska problemen har skapat stor uppmärksamhet även inne i Kina, och episoden med utrikesminister Qin Gang ger vid handen att allting kanske inte heller är helt stabilt på den politiska fronten.

I jakten på svar blir det intressant att se hur Xi Jinping agerar de återstående två dagarna av Brics-mötet i Sydafrika, samt huruvida han kommer åka till San Francisco i november för att medverka vid Apec-mötet där och då eventuellt även träffa Joe Biden.