Zhao Lijian, en av Kinas så kallade "vargkrigardiplomater", har nyligen degraderats i vad som ses som ett av många tecken på att Peking är i färd med all lansera en ny charmoffensiv.

Håller Kina på att lansera en diplomatisk charmoffensiv?

Denna senaste veckorna har flera tecken märkts på att Kina planerar en ny diplomatisk charmoffensiv. Landets många geopolitiska duster har på senare tid visat sig vara kontraproduktiva, och utgör även ett hinder för den ekonomiska återhämtning som anses nödvändigt efter att Peking övergivit nolltoleransen mot Covid-19.

Som jag uppmärksammade i förra upplagan av Kinamedia nyhetsbrev så bemannade Kina förra månaden återigen sitt representationskontor i EU, som på grund av geopolitisk träta stått tomt under ett års tid.

Den nya ambassadören Fu Cong har sedan dess medgett att den ryska invasionen av Ukraina har skapat en svår geopolitisk situation för Kina i Europa, och framhållit hur hans främsta uppgift är att ”avpolitisera” relationen mellan Kina och EU.

Vidare har Kina utsett Qin Gang, tidigare ambassadör i USA, till ny utrikesminister. I samband med att Qin Gang lämnade Washington, skrev han en rad uppmärksammade tweets för att uttrycka tacksamhet och beundran gentemot USA och den amerikanska befolkningen.

Samtidigt som denna nya mjuka ton slår an, så degraderades i veckan en av Kinas mest aggressiva diplomater. Zhao Lijian, som tidigare varit utrikesministeriets talman och tillika en av de främsta företrädarna för Kinas ”vargkrigardiplomati”, får nu finna sig i att istället vara vice ordförande för det departement som sysslar med gränsfrågor till havs.

Ingen förklaring gavs till varför Zhao Lijian flyttades snett nedåt. Men som bland annat nämns i Foreign Policy, så verkar Kinas ledarskap de senaste månaderna har upptäckt att ”vargkrigardiplomatin” utgör ett problem för landets globala image.

Detta samtidigt som Kina vill övertyga omvärlden om att man nu är villiga att ”play nice”, på grund att de amerikanska försöken till en ekonomisk frikoppling samt de bekymmer som nolltoleransen mot Covid-19 orsakat landets ekonomi.

Financial Times är inne på samma spår i artikeln ”Xi Jinping’s plan to reset China’s economy and win back friends”.

Där citeras anonyma kinesiska tjänstemän och rådgivare till regeringen säga att Peking just nu håller på att utforma en politik för att förbättra diplomatiska relationer med omvärlden och på samma gång få fart på landets hårt pressade ekonomi.

Det påstås att den främsta ambitionen är att förbättra relationerna med ett antal länder i väst, efter att Kina under en period stundtals känt sig diplomatiskt isolerat. Fokus sägs ligga på relationen med Europa, som försämrats betydligt av Kinas stöd för Ryssland under tiden som landet försöker invadera Ukraina.

I privata samtal med Financial Times har kinesiska tjänstemän därför framfört samma meddelande som de enligt tidningen även gör i samtal med europeiska diplomater. Nämligen att Peking vill lägga avstånd mellan sig och Ryssland, samt att ”Putin är galen” och att Kina vare sig visste om eller borde acceptera Rysslands krig.

Som bevis för att Kina saknade insikt i de ryska planerna nämns en annan degradering. Le Yucheng, som tidigare var vice utrikesminister och den främsta Rysslandsexperten vid landets utrikesministerium förflyttades i juni till en position inom landets administrativa myndigheter för radio och tv, snarare än att i enlighet med många förhandstips bli Kinas nästa utrikesminister.

En anonym källa säger till Financial Times att degraderingen sker på grund av misslyckandet med att förutse den ryska invasionen av Ukraina.

Vidare intervjuas Jean-Pierre Cabestan, professor i statsvetenskap vid Hong Kong Baptist University, som menar att Kina kommit till insikt med att man retat upp för många länder på en gång. Detta gäller särskilt ekonomiskt utvecklade länder som i många fall är Kinas främsta handel- och ekonomiska samarbetspartners.

Det återstår att se hur mottagliga diplomater i EU och väst är för en ny kinesisk charmoffensiv. På viss håll hoppas man att ett närmande med Kina ska leda till att Peking styr Putin iväg från idén att använda kärnvapen, samt att kinesiska företag kan vara med och bygga upp Ukraina igen efter kriget.

Men samtidigt har Kina – i likhet med nästan alla andra länder – alltid haft en policy att motsätta sig användningen av kärnvapen. Så de uttalanden som Xi Jinping exempelvis gjorde då Tysklands förbundskansler Olaf Scholz besökte Peking innebär ingalunda någon förändring från tidigare.

Även det utmärkta nyhetsbrevet ”Watching China in Europe” av Noah Barkin pekar på ekonomin som drivkraft bakom vad som kallas en ny kinesisk diplomatisk charmoffensiv.

Där framhålls vidare hur många europeiska diplomater, trots Fu Congs ivriga försäkringar om att Kina nu är hängivet till att förbättra relationen med EU, är skeptiska:

Crucially, however, none of the European diplomats with whom I spoke said that China shows an inclination to budge on issues of substance. “They have adjusted their rhetoric, there is no question about that,” a senior EU diplomat told me. “But will China actually move on the issues that are important to us? That is the big question for 2023.”

This diplomat spoke of reengagement on a new, sober basis without the illusions of the past. “No one believes in China’s win-win propaganda anymore. The Chinese have to realize that there will be no return to business as usual,” he said.

Och som Bill Bishop mycket riktigt påpekade i sitt nyhetsbrev Sinocism med anledning av spekulationerna kring en förändring av Kinas diplomati, så finns det en mycket enkel åtgärd som Xi Jinping kan vidta för att vissa att charmoffensiven är genuin. Nämligen ringa Ukrainas president Volodomyr Zelensky, som han under det senaste årets krigstillstånd inte har pratat med en enda gång.

Reuters påpekar vidare något cyniskt att även om ”vargkrigarna” för tillfället skickats tillbaka till sina bon för tillfället, så är det nästan garanterat att de dyker upp igen givet de pendelrörelser som kommit att definiera kinesisk politik.

Nyhetsbyrån tar fasta på att degraderingen av Zhao Lijian främst sammanfaller med ett utflöde av utländska direktinvesteringar från Kina, samtidigt som ekonomin drabbats svårt av hanteringen av Covid-19.

I samband med den nya diplomatiska charmoffensiven så bedriver kinesiska myndigheter nämligen även en kampanj för att försäkra näringslivet om att privata företag nu kommer åtnjuta fördelar och skydd, samt övertyga utländska aktörer om att Kina även i fortsättningen är en attraktiv plats för direktinvesteringar.

Kinas nya tonfall kring ekonomi och privata företag är ett av främsta ämnena som behandlas i morgondagens upplaga av Kinamedia nyhetsbrev, som ni kan prenumerera på nedan.