Öde gata i avfolkningsorten Yubari på Hokkaido, norra Japan, 2019. (Bild: Jojje Olsson)

Antalet japaner minskar med 800 000 på ett år

Japans demografiska utmaningar tilltar, då antalet japaner under fjolåret minskade med drygt 800 000 enligt den senaste statistiken från landets myndigheter.

Det var fjortonde året i rad som landets befolkning minskade, och denna gång mer än någonsin tidigare. Detta efter en kombination av ett rekordhögt antal döda japaner på 1,57 miljoner och 771 000 födslar, vilket är bottenrekord sedan nationell statistik började föras.

Antalet japaner uppgick vid årskiftet till 122 423 038, vilket kan jämföras med över 128 000 000 år 2009.

Vidden av problemet märktes på flera vis när de nya siffrorna släpptes under gårdagen. Exempelvis minskade antalet medborgare för första gången i samtliga av landets 47 prefekturer – något som inte skett på Okinawa sedan 1973.

Vid sidan av att japanerna minskar så fortsätter de även att åldras. Andelen medborgare i åldersgruppen 0-14 år utgör nu 11,82 procent av det totala antalet, jämfört med 29,15 procent för åldersgruppen 65 år eller äldre.

Men samtidigt finns en tydlig ljuspunkt i statistiken, nämligen att antalet utländska medborgare bosatta i Japan i fjol ökade med cirka 289 000 till drygt 2,99 miljoner. Det innebär i sin tur att befolkningen under förra året i själva verket ”bara” minskade med cirka 511 000 och vid årsskiftet uppgick till 125 416 877.

Trots Japans rykte som en isolerad och rentav främlingsfientlig ö så överstiger antalet utländska invånare nu alltså tre procent. Motsvarande siffra i Kina – som har gräns mot fjorton länder – är under 0,1 procent.

Japans premiärminister Kishida Fumio har länge benämnt demografin som en av sina främsta prioriteter. Vid sidan av flera åtgärder som ska uppmuntra invånarna att föda flera barn, innefattar problemlösningen att öka den utländska arbetskraften.

En grupp av tankesmedjor i Tokyo gjorde i fjol bedömningen att antalet utländska arbetare måste fyrdubblas till 2040 för att regeringens tillväxtmål ska kunna uppfyllas.

Likaledes uppskattar ett statligt forskningsinstitut att utländska medborgare kommer utgöra över 10 procent av en befolkning på 87 miljoner år 2070, och flera lokala myndigheter redan vidtar ansträngningar för att locka arbetskraft från framför allt andra delar av Asien.

Befolkningsutvecklingen utgör flera ekonomiska och säkerhetspolitiska hot för Japan. Det blir inte lätt för världens tredje ekonomi att uppehålla tillväxten när hundratusentals konsumenter bokstavligen försvinner varje år, och inte heller enkelt att försvara landets gränser mot fientliga grannländer när hela landsbygden avfolkas i rask takt.

Utvecklingen i Japan kan även tjäna som en varning för vad som komma skall i Kina vars demografiska situation ser ännu värre ut på grund av bland annat ettbarnspolitik, mansöverskott och bristen på social välfärd.

Japan har ett födelsetal på 1,3 – i Kina var födelsetalet 0,67 i fjol, vilket var det lägsta som någonsin uppmätts i folkrepublikens historia. Som jag skrev i en artikel för Timbros nättidning Smedjan förra månaden så varnar kinesiska demografer för att landets befolkning kan halveras inom fyra årtionden.

Utvecklingen av Japans födelsetal sedan år 1900. (Bild: Yuasan, CC0, via Wikimedia Commons)

Tidigare i år publicerade jag grafik över Kinas befolkningsutveckling här på Kinamedia.