Att bygga och inreda ett hem – detta visste du nog inte om de produkter du köper till bostaden

20 juni, 2023

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Awiseco

Det har under en längre period funnits en väldigt stor marknad när det kommer till anställning av personal och arbetare i samband med husbyggen och liknande projekt. I takt med att Sveriges ekonomi vuxit sig starkare har den svenska befolkningen haft större resurser, vilka många bland annat har valt att lägga på att ta hjälp för att bygga och inreda sitt nya hem. Nu har dock tiderna ändrats något och den svenska ekonomin är inte längre lika stark som den en gång var – svenskarna har fått tänka om och prioritera annorlunda.

När de ekonomiska resurserna istället är mer begränsade har det också blivit allt mer vanligt att man istället för att anställa byggare och inredare tar saken i egna händer. Det genom att köpa hem diverse produkter och material, för att sen både bygga upp och inreda sin kommande bostad. Vi har helt enkelt börjat gå tillbaka till hur det var förr i tiden.

Det vet vi om de produkter och material vi köper

För den som planerar att själv bygga och inreda sitt hem, eller en fastighet överlag, finns det mycket som såväl behövs tänkas på som genomföras. Det inte minst vad gäller köp av produkter och material.

Är det ett helt husbygge som ska göras från grunden behöver man bland annat inhandla material till huskroppen, som till exempel plankor, cement eller stenar. Vill man till huset ha en utbyggnad som ett orangeri eller en pergola – som blivit otroligt populärt på senaste – kan det vara snyggt att ha skjutdörrar i glas, vilket då också måste fixas.

Ökad handel från Kina bland svenska konsumenter

En stor del av de produkter och det material som vi svenskar konsumerar tillverkas lokalt, det vill säga inom Sveriges ramar. Däremot har Sverige på senare tid börjat importera allt större mängder från andra länder och världsdelar, främst inom Europa – 82% av all vår import kommer från europeiska länder.

Utöver import från Europa finns det dock även statisk som talar för att vi importerar rätt mycket från länder som USA och Kina. Kina, som är välkänt för att erbjuda väldigt billiga produkter och varor, har kommit att bli ett av våra största importländer där vi under 2022 importerade varor för 121 miljarder kronor.

Den internationella tillgången innebär en konstant tillgänglighet

När det inte längre är ett problem att beställa varor material från i princip vilket land som helst breddas möjligheterna kring vilka köp och investeringar man kan göra något enormt.

Det är inte längre bara möjligt att använda sig av svensktillverkade produkter och material då man vill bygga ett hus eller inreda ett hem. Utan idag har du alla möjligheter att välja och vraka bland produkter från hela världen, det oavsett om det handlar om ett husbygge, inredning av en bostad eller inköp för andra projekt och behov.

Att just Kina blivit ett så populärt land för import av varor beror, som sagt, till mångt och mycket på att det som säljs där säljs till förhållandevis väldigt låga priser. Detta då Kina vill få deras ekonomi att fortsätta växa så mycket som möjligt och satsar därmed hårt på exporten.

Värt att vara medveten om vad inköpen innebär

Samtidigt som det finns många fördelar med att köpa produkter, varor och material som är importerade från och tillverkade i ett annat land, som från Kina, är det viktigt att man är medveten om vad dessa inköp faktiskt innebär. Det slutar ju inte riktigt vid att vi i Sverige kan köpa billiga saker och att Kinas ekonomi fortsätter att växa.

Utan all export och utrikestransport som sker medför en stor miljöpåverkan, inte minst på grund av alla utsläpp som blir. Utöver det innebär vår tillgång till billiga köp ofta också att en eller flera sektorer i ledet från tillverkare till konsument drabbas hårt. Dåliga arbetsförhållanden är bland annat en vanlig följd av billig konsumtion från utlandet.

Valet ligger i dina händer

Huruvida du vill använda dig av svenskproducerade produkter och material då du ska bygga och inreda en bostad, eller om du vill köpa importerade varor från länder som Kina, är helt upp till dig. Valet är fritt och du har alla möjligheter att välja precis det du vill ha. Men, det kan vara värt att vara medveten om vad dina inköp innebär och vilka konsekvenserna blir.

Go toTop