Bild: China Media Project

Så förskönar Kina sin hantering av Covid-19

Denna artikel publicerades först den 9 januari på engelska av China Media Project med rubriken “Whitewashing China’s Record on Covid“.

Den är översatt till svenska enligt överenskommelse med China Media Projects ordförande David Bandurski, som också har skrivit texten.

Kinas ledare har under de senaste dagarna ansträngt sig ordentligt för att försvara sin hantering av Covid-19, med anledning av den hårda kritik de mött såväl inrikes som utomlands. Smittotalen ökar och bland internationella experter och utländska myndigheter växer oron för att Kina underrapporterar smittotal och myglar med faktauppgifter – samma typ av förvillelser som kan sägas försatte världen i det här kaoset från första början.

I går publicerades den senaste officiella kommentaren av “Zhong Sheng” (钟声) i det kinesiska kommunistpartiets (KKP) officiella tidning Folkets dagblad. Namnet är en officiell pseudonym som regelbundet används för viktiga texter om internationell politik, där KKP:s ledarskikt vill förmedla sin åsikt. Kommentaren utgör ett av de mer flagranta exemplen på hur beslutsam partiledningen är i att framställa Kinas pandemihantering under de senaste tre åren som bevis för ett starkt globalt ledarskap.

Den senaste kommentaren från ”Zhong Sheng” på sidan 3 i Folkets dagblad.

Gällande frågan om ansvar så vänder “Zhong Shengs” kommentar upp och ner på berättigade tvivel. ”Att smutskasta ett Kina som har gjort viktiga bidrag i den globala kampen mot pandemin är respektlöst mot fakta, respektlöst mot vetenskap och historiskt oansvarigt,” menar krönikan.

Samtidigt som Kinas senaste helomvändning rörande Covid – en kaotisk upplösning av stränga åtgärder för lockdown med minimala förberedelser och en hopplös brist på transparens – har kritiserats omfattande globalt, däribland av regeringar, experter på folkhälsa och Världshälsoorganisationen, lägger “Zhong Shengs” uttalande skulden på sin favoritsyndabock utländska medier:

Det är beklagligt hur somliga västerländska medier blundat för ovanstående fakta och grovt smutskastat Kina, som har gjort viktiga bidrag i den globala kampen mot pandemin. Utan anledning har de smutskastat Kinas anpassningar av pandemiförebyggande åtgärder och kontrollåtgärder. Detta är helt avvikande från det professionella uppförande som förväntas av nyhetsmedier, en respektlöshet mot fakta, en respektlöshet mot vetenskap och historiskt oansvarigt.

För att ytterligare spä på hyckleriet väljer samma tidning som i januari och februari 2020 underlät att rapportera om pandemin i över sex veckor att fokusera på de främsta målsättningarna för det kommande årets propagandaarbete, och framhåller att ”[sedan] pandemins utbrott har Kina alltid varit öppet och transparent.”

Denna den senaste krönikan från ”Zhong Sheng”, “Att ignorera Kinas bidrag i kampen mot pandemin är historiskt oansvarigt,” avslöjar KKP:s desperata försök att vidhålla sitt grepp över narrativet om Kina och Covid.

Kinas ekonomi har hackat, då den under 2022 hållits tillbaka av återkommande utbrott av viruset som bemötts med kompromisslösa lockdowns, en del av Xi Jinpings strategi ”dynamisk nolltolerans”. Trots de officiella benämningarna av dessa lockdown-åtgärder som ”vetenskapliga” och ”rationella” så var de ofta nedbrytande, smärtsamma och även tragiska.

Exemplen är otaliga, från fasorna under nedstängningen av Shanghai i våras till dödsolyckan med en buss för transport av personer i karantän i Guizhou i september. Den dödliga branden i ett lägenhetskvarter i Xinjiang i november var för många kineser den sista droppen och ledde till gatuprotester utan tidigare motstycke.

Trots dessa uppenbara misslyckanden, som aldrig erkänts öppet, så har Kinas ledare insisterat på att landets åtgärder mot Covid-19 sedan 2020 uppvisat en stark ansvarskänsla inför såväl det egna landet som omvärlden. De har genomgående antytt, ända sedan stränga lockdowns infördes, att ”Kinas kamp mot epidemin visat fördelarna med det kinesiska systemet.”

Till och med i slutet av september i år, bara några dagar efter att en dödsolycka med en buss för transport av personer i karantän i provinsen Guizhou ägde rum, hävdade den officiella nyhetsbyrån Xinhua att Kinas verkliga åtgärder rörande Covid och ekonomin visade på ”det rätta ledarskapet hos KKP:s centralkommitté” och ”gav fritt spelrum åt det socialistiska systemets överlägsenhet.”

Kinas Covid-strategi, hur förödande och oklok den än må vara, får inte förknippas med misslyckande. KKP:s politiska insatser är för höga. Således vore det mest ansvarslösa agerandet från ledarskapets sida att antyda att man inte har agerat ansvarsfullt.

Denna slutsats illustrerades under helgen då Sina Weibo, en av Kinas största sociala medier, stängde ner fler än 1 000 konton som kritiserade Covid-politiken. Plattformen meddelande att man registrerat närmare 13 000 inlägg som bröt mot reglerna genom att kritisera regering och medicinska experter.

Denna teckning dök upp på kinesiska sociala medier i januari. Den visar hur kistor bärs till en byggnad med skylten ”Folkets krematorium”. Uppe till vänster står: ”Den första vågen av revanscherad konsumtion efter uppöppningen”.

Trots allt prat om att medier måste vara ”förnuftiga” så är KKP själva uppenbarligen inte beredda att ta itu med fakta när det kommer till Kinas hantering av Covid.

Kommentaren från “Zhong Sheng” förmedlar synsättet från Kinas politiska topp; den ältar om respekt för vetenskap och om behovet av att agera ansvarsfullt inför historien. Men då är det viktiga att komma ihåg hur KKP anser att både historia och vetenskap, som så mycket annat, måste hålla sig inom de gränser som politiken sätter.

De hänvisningar till ledningens politik och åtgärder som ”vetenskapliga”, vilka finns att hitta i all diskurs från KKP idag, är ingenting annat än anspråk på legitimiteten i precis allting som partiet tar sig för.

Detta är anledningen till att medicinska experter som försökte rikta uppmärksamheten mot uppkomsten av oroande sjukdomsfall under de första dagarna av epidemin i Wuhan, skarpt tillrättavisades av lokala tjänstemän och istället varnades för att ”prata politik.”

Noteringar från ett internt sjukhusmöte av Jiang Xueqing, doktor i Wuhan, 3 januari 2020, med texten ”prata politik” markerad.

En av de viktigaste lärdomarna vi kan dra från de senaste tre åren är definitivt att när politiken helt överställs vetenskapen, så riskerar det medföra djupa och långtgående konsekvenser för hälsa och säkerhet över hela världen.

Vad ”Zhong Sheng” än säger, så bör professionellt uppförande av nyhetsmedier, i Kina och runtom i världen, handla om att plocka isär de förmildrande narrativ som politiska makthavare framför, och omkullkasta dessa med saklig rapportering om deras försök att försköna historien. Allting annat vore ansvarslöst.

China Media Project kan följas via Twitter. Artikeln är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.