Japaner och sydkoreaner får nu inte resa till Kina som turister eller i andra privata ärenden, som en återgäldning för åtgärder som myndigheterna i dessa länder infört på grund av smittspridningen av Covid-19 i Kina. (Bild: Pekings flygplats, 颐园新居, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Kina slutar utfärda visum till japaner och sydkoreaner

I slutet av december rapporterade Kinamedia om hur bland annat USA, Japan, Italien och Taiwan infört särskilda krav på negativa test mot Covid-19 för resenärer som anländer från Kina. Detta på grund av bristande transparens kring smittspridningen i landet, samt rädsla för att nya varianter av viruset kan utvecklas.

Sedan dess har ännu fler länder gjort likadant, samtidigt som EU utfärdat en ”stark rekommendation” till sina medlemsländer att kräva ett negativt provsvar för att släppa in resande från Kina.

Redan förra veckan varnade Kina för ”återgäldning” mot de länder som särskilt kräver negativa covidtest för resande därifrån. Nu har man också skridit till verket; under gårdagen meddelades att Kina inte längre utfärdar korttidsvisum för sydkoreanska medborgare som planerar åka till Kina för turism, affärer, medicinsk behandling eller andra privata ändamål.

Kort därefter meddelade även Kinas ambassad i Japan att man på obestämd tid slutar ta emot alla privata visumansökningar från japanska medborgare.

Som förklaring till åtgärderna uppgav det kinesiska utrikesministeriet att man motsätter sig de diskriminerande och icke vetenskapliga restriktioner som ett fåtal länder infört. Inga specifika anledningar gavs till varför Peking i sin tur införde restriktioner på just japaner och sydkoreaner.

En förklaring kan dock vara att Japan var ett av de första länderna som införde krav på negativa tester för resanden från Kina, samtidigt som Sydkorea är ett av de länder som infört strängast krav då man från och med 2 januari helt upphörde att utfärda turistvisum i Kina till slutet av månaden.

Vidare hade båda dessa länder innan pandemin stora intäkter från kinesiska turister. Något som sannolikt stärker Peking i uppfattningen om att de för att återigen få igång turismen kan förväntas backa, vilket i så fall skulle tjäna som varnande exempel för andra länder.

I South China Morning Post varnas det vidare för att Peking kan komma att vista liknande åtgärder även mot övriga nationer som kräver särskilda tester av resenärer från Kina, vilket i mångt och mycket sägs vara en hederssak för regimen:

China is expected to cautiously weigh up retaliatory measures against other nations that have imposed Covid restrictions on Chinese travellers, analysts said, after it suspended short-term visas for South Koreans and Japanese.

(…)

Alfred Wu, an associate professor at the Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore, expected there would be more measures against other countries to come.

“In China it’s very typical actually, doing this kind of thing … ‘You have some requirement for my people travelling there? I will impose something on you’ – it’s kind of a face issue,” he said.

“They need to show they are very tough, and also show this to the domestic audience.”

Samtidigt som kinesiska myndigheter vill få det att framstå som ”ömsesidiga åtgärder”, så påpekar den japanska kabinettsekreteraren Hirokazu Matsuno hur de restriktioner som Kina nu inför inte har någonting att göra med själva viruset.

Vidare är det värt att notera hur Kina fortfarande – trots all retorik om en ”full återöppning” av gränserna – också kräver ett negativt covidtest från utlandsresenärer som anländer till landet. Alltså precis samma åtgärder som en grupp länder inklusive Sverige nu vill att resande från Kina ska uppvisa.

En annan viktig skillnad är att åtgärderna som Japan, Sydkorea, USA och andra länder infört med anledning av smittspridningen i Kina riktar sig till alla som reser in därifrån, inklusive medborgare från det egna landet eller andra länder än Kina.

De hämndåtgärder som Kina nu inför riktar sig specifikt mot japanska och sydkoreanska medborgare, och innefattar exempelvis inte kineser som reser hem från dessa länder.