Japan var först med att införa särskilda krav på tester mot Covid-19 för resande från Kina efter att landet börjat öppna upp igen. I veckan har Taiwan, USA och Italien gjort likadant samtidigt som fler länder bevakar den snabba smittspridningen i Kina noga. (Bild: Bill Abbott, CC BY-SA 2.0 via Flickr )

Flera länder inför särskilda covidtest för resande från Kina

Tidigare i veckan meddelade kinesiska myndigheter plötsligt att man skrotar kravet på karantän för inresande från och med 8 januari. Åtgärden har fått många kineser – som i regel levt under omfattande restriktioner under hela pandemin – att kasta sig på datorn eller ringa flygbolagen för att boka en utlandsresa.

Bland andra Caixin rapporterar att sökningarna på flygbiljetter utomlands tiodubblades på kinesiska resesidor efter att de nya reglerna offentliggjordes. Särskilt stor efterfrågan märktes på biljetter till Thailand, Japan och Sydkorea.

Men samtidigt som återigen blir enklare för kineser att turista utomlands, så inför nu flera länder särskilda krav på inresanden från Kina. Japan – som nyligen öppnat sina gränser för turism igen – var en av de första nationerna att så göra.

Inte långt efter att karantän övergivits vid inresa till Kina, meddelade den japanska premiärministern Fumio Kishida att kineser nu till skillnad från andra turister måste uppvisa ett negativt testresultat mot Covid-19 för att komma in i landet.

Dessutom tillåts resanden från Kina, Hongkong och Macao endast att flyga till fyra stycken japanska flygplatser vilka särskilt har förberetts för ändamålet.

Strax därpå följde Taiwan med upplysningen att man från och med 1 januari särskilt kommer testa inresande från Kina mot Covid-19 när de landar. Taiwan har sedan pandemins utbrott testat alla som rest in i landet mot viruset. Efter att ha avskaffat denna åtgärd under hösten så införs alltså tester nu på nytt med dock bara för inresande från Kina.

Italien är det första och hittills enda EU-landet som redan har börjat genomföra tester på alla som kommer från Kina. Under gårdagen gav även USA beskedet att man från och med 5 januari kommer kräva negativa testresultat innan någon som reser från Kina, Hongkong eller Macao släpps in.

Åtgärderna har mötts av kritik för att var orättvisa och diskrimerande, exempelvis enligt nedan av kinesiska diplomater och journalister:

Men om man tittar närmare på anledningarna till dessa åtgärder, samt hur villkoren för att släppa in utländska medborgare i Kina egentligen ser ut, så framträder en något annorlunda bild.

En av anledningarna som USA uppgav för sitt beslut var bristen på transparens kring den officiella statistiken och för den delen förmedlingen av verkligheten vad gäller spridningen och utvecklingen av Covid-19.

Exempelvis rapporterade kinesiska myndigheter under gårdagen endast 5 231 nya fall av Covid-19 och tre dödsfall till följd av viruset.

Detta samtidigt som interna dokument från Kinas motsvarighet till Folkhälsomyndigheten uppskattar att omkring 250 miljoner kineser smittades av Covid 1-20 december, samt att smittspridningen sedan dess har ökat med 37 miljoner nya fall endast under tisdagen.

Liksom ofta är fallet med Kinas ekonomiska tillväxt, så blir siffrorna från centralregeringen annorlunda om uppgifter från lokala myndigheter på olika håll i landet läggs ihop. Fast här slår skillnaden åt andra hållet, och är ännu större.

Exempelvis citerade New York Times i veckan en tjänsteman inom hälsosektorn i staden Qingdao med tio miljoner invånare säga att man registrerar kring en halv miljon fall om dagen. Personliga tragedier likt dessa är inte heller ovanlig att läsa på sociala medier:

Vänner som jag pratat med i Peking i veckan berättar också om överfulla sjukhus och transporter av döda kroppar som långt överstiger de officiella siffrorna. För två veckor sedan skrev jag här på Kinamedia hur huvudstadens krematorier var överfulla trots att ugnarna där gick dygnet runt.

En oroande trend som nu också observerats i flera andra städer, samtidigt som scener likt dessa nedan nu utspelar sig på sjukhus över hela landet:

Flera rapporter ger samtidigt vid handen hur många sjukhus är så överbelastade att läkare och sjuksköterskor inte längre testar sig mot Covid-19, eftersom de måste arbeta alldeles oavsett för att sjukvårdssystemet inte ska totalkollapsa.

Vidare finns tydliga tecken på att kinesiska turister mycket riktigt bär på Covid-19 i större utsträckning än inresande från andra länder. Bakom det italienska beslutet att testa alla som kommer från Kina ligger uppgifter om att hälften av passagerna från ett flygplan i Milan testade positivt:

Som om detta inte vore nog med bekymmer för länder som redan bringat viruset under någorlunda kontroll, så varnar experter även för att situationen i Kina riskerar skapa nya varianter av Covid-19, vilket givetvis är särskilt oroande under vintern då smittspridningen är som allra värst.

Så här säger exempelvis en medicinsk expert till South China Morning Post:

According to Chen Xi, a global health expert at Yale University, the major Covid-19 outbreak that is ripping through China could have unpredictable effects on the virus.

“The world’s most populous country has a large immunity trap and includes a large number of immunocompromised population, who can harbour the virus for months – that may produce variants of concern,” Chen said.

Vid sidan av allt detta så får utländska medborgare ännu inte ens resa in i Kina som turister, och de som får tillstånd att ta sig in i landet måste fortfarande genomgå samma slags covidtester som kinesiska diplomater och statliga medier högljutt avfärdar som diskriminering mot Kina:

De nya reglerna som Kina meddelade i veckan och som alltså träder i kraft 8 januari är allt annat än en garanti för att utländska turister kan återvända som tidigare.

Tvärtom så är lättnaderna främst avsedda för den egna befolkningen; förutom att kineser nu kan resa utomlands utan att behöva sitta i karantän när de kommer tillbaka, så är det möjligt för kineser som bor utomlands att för första gången på tre år komma tillbaka och hälsa på sin familj utan samma tuffa restriktioner.

Bland andra New York Times framhåller hur de nya riktlinjerna – liksom flera gånger tidigare under pandemin – saknar exakta detaljer rörande implementeringen:

The new measures do not amount to China’s throwing open its borders, however. Many details remained unclear. The government has not said when it will resume issuing tourist visas — all such visas that were valid at the start of the pandemic have been suspended. Officials said that they would “further optimize” the ability of foreigners to apply for visas for business, study or family reunions, without offering specifics.

Chinese officials also did not say how many flights would be allowed to enter the country. In November, the number of international flights to China was 6 percent of what it was in 2019, according to the flight tracker VariFlight.

Men snart kan kinesiska tjänstemän få andra och mer akuta problem på halsen än att bestämma i vilken takt man ska öppna gränserna för vilka utländska medborgare.

Under gårdagen konstaterade Foreign Policy att den variant av omicron som nu rasar i Kina har en dödlighet på 0,3 procent. Det skulle i så fall innebära 750 000 döda bland de 250 miljoner som den nationella hälsomyndigheten i interna dokument uppskattade hade smittats under de tre första veckorna i december.

Om denna första våg medför att 60 procent av Kinas befolkning får Covid-19 innan januari är slut, så betyder det i rena siffror 900 miljoner smittade och 2,7 miljoner dödsfall.