Kyrkogård i Kina, där den snabba spridningen av Covid-19 nu märks på smittad sjukvårdspersonal och överbelastade krematorium. (Bild: Ctny, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Överfyllda krematorier när Covid-19 nu sprids i Kina

Det går knappast att överskatta hur snabbt Covid-19 nu sprids i Kina, efter att myndigheterna för en dryg vecka sedan plötsligt övergav nolltoleransen mot viruset. Som jag skrev på Kinamedia förra veckan, så skedde trots att graden av vaccinering var relativt låg särskilt bland den äldre befolkningen, och utan de investeringar som hade behövts i sjukvården för att den inte ska översköljas av patienter med Covid.

De bristfälliga förberedelserna inom sjukvården har lett till att viruset nu sannolikt även sprids som löpeld på sjukhusen. Under gårdagen rapporterade BBC om hur sjukvårdspersonal blivit tillsagda att åka till jobbet även om de själva är smittade med Covid-19, eftersom den stora mängden nya patienter med viruset har gjort sjukhusen kraftigt underbemannade.

Uppenbarligen har befolkningen inte hängt med då kinesiska myndigheter bokstavligen talat vänt på en femöring, och på ett par dagar gått från strikt nolltolerans till att det inte är värre att få Covid än att ha en vanlig förkylning. Trots uppmaningar om att stanna hemma om symtomen är milda, har många invånare alltså valt att uppsöka sjukhus då de infekterats med det virus som staten i snart tre år lärt dem att frukta likt döden.

Samtidigt som det inte går att överskatta hur snabbt viruset nu sprids i Kina, så går det heller inte att göra någon exakt uppskattning. Detta eftersom myndigheterna har upphört med stora delar av sin tidigare omfattande masstestning, och samtidigt medger att man inte längre kommer ta med så kallade asymtomatiska fall i den officiella statistiken.

Dessa har tidigare inkluderat i stort sett alla fall som inte leder till sjukhusvistelse, eftersom Kina inte har någon mekanism för självrapportering av smittan.

Nu innebär det nya tillvägagångssättet ironiskt nog att antalet dagliga fall av Covid-19 har minskat kraftigt sedan Kina övergav nolltoleransen, och uppgår till drygt tio patienter per en miljon invånare – alltså drygt 14 000 – på ett sju dagars rullande index.

Skärmdump från ”Our World in Data” som visar hur nya fall av Covid-19 har minskat till drygt tio per en miljon invånare i samband med att nolltoleransen mot viruset övergivits.

Att testkit – liksom vissa febermediciner – har blivit svåra att komma över gör det inte lättare att bedöma antalet fall via andra källor. Men de flesta uppskattningar som jag sett från vänner eller kontakter eller arbetsplatser i Kina gör gällande att omkring hälften och ibland upp till 80 procent av olika slags sällskap nu bär på viruset.

En poll på chattappen WeChat visar att 58 procent av de svarande i Peking har testat positivt för viruset de senaste två veckorna.

Många smittade kineser uppger att viruset som nu sprider sig – vilket är en sub-variant av omicron vid namn BA.5 – är värre än en förkylning, och ger feber samt fruktansvärd huvudvärk i dagar. Detta beror sannolikt på lägre skydd av kinesiska vaccin, samt att befolkningens immunförsvar inte är redo ens för denna variant då viruset fram tills nu stängts ute från samhället i stort.

Av samma anledning är viruset också livsfarligt för många. Med tanke på att ovanstående officiella statistik vill ge vid handen att antalet fall av Covid-19 har minskat i Kina de senaste veckorna, så är inte heller statistiken över antalet döda tillförlitlig.

Särskilt inte som officiella siffror på denna punkt visar att inte en enda invånare har dött i viruset under hela december månad.

Ännu en graf från ”Our World in Data”, som visar den officiella statistiken på noll döda i Covid under december, tillsammans med antalet fall.

Men berättelser från krematorierna ger en annan bild av situationen. Uppgifter till AFP gör gällande att även personalen vid krematorierna måste jobba trots att de smittats med viruset, eftersom arbetsbördan ökat så mycket på senare tid.

Ugnarna går nu enligt de anställda bokstavligen talat dygnet runt, och det kan ta en vecka att alls få en plats vid huvudstadens krematorier:

Workers at Beijing crematoriums said Friday they are overwhelmed as China faces a surge in Covid cases that authorities warn could hit its underdeveloped rural hinterland during upcoming public holidays.

(…)

Two Beijing funeral homes contacted by AFP confirmed they were operating 24 hours a day and offering same-day cremation services to keep up with a recent surge in demand, despite official data registering no new Covid deaths since December 4.

”We’re being worked to the bone! Over 10 of our 60 staff are positive (for Covid) but we have no choice, it’s been so busy lately,” one crematorium staffer told AFP.

”We are cremating 20 bodies a day, mostly old people. A lot of people have been getting sick recently.”

Another Beijing crematorium told AFP that there was a week-long waiting list for a spot.

Även Financial Times gör gällande att krematorierna är överbelastade på grund av Covid-19, i en artikel som ligger bakom betalvägg men vars innehåll delvis sammanfattas i tweeten nedan:

Dessutom ligger den värsta vågen av smittan sannolikt fortfarande framåt i tiden. Från Peking liksom andra städer kommer rapporter om att gatorna nästan är helt tomma trots att många restriktioner har upphävts, då det rimligtvis tar ett tag innan närmare tre års skrämselpropaganda om viruset släpper.

Vissa uträkningar visar enligt nedan att antalet fall kommer kulminera först i mitten av januari:

Men inte ens då kommer myndigheterna att offentliggöra några dödsfall, och än mindre förstås be om ursäkt för den valhänta hanteringen eller de dåliga förberedelserna, som många av Kinas invånare skulle vilja se.

Den officiella historien från myndigheternas sida är nu att man under partiets ledning lyckades rädda befolkningen från viruset tills det hade muterats till en relativt ofarlig variant, varefter man i precis rätt tid öppnade upp Kina och på nytt återgav invånarna sin fulla frihet.

Men till vidare, så länge missnöjet pyr, kommer man även försöka kväsa diskussioner om saken så långt det är möjligt. Som väntat så har flera demonstranter som för mindre än tre veckor sedan efterlyste slutet på nolltoleransen mot Covid-19 arresterats.

Och som en av The Economists reportrar i Peking vittnar om, så talar man knappt om Covid-19 i de statliga medierna, trots att viruset nu sprider sig till miljontals kineser och är samtalsämnet på allas läppar.

Ett exempel som gavs var ett nyhetsprogram som sänder varje timme och som nu i veckan inledde med årsdagen av massakern i Nanjing, en handelsdispyt som involverade Kina samt landets relationer med Fiji.