Enligt den nya rapporten "Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner" innebär Volvo Cars etablering i västra Sverige att risken för otillbörlig kinesiska påverkan är särskilt stor just där. (Bild: Volvo Cars Global Newsroom)

Rapport: Så påverkar Kina demokratin i svenska kommuner

Denna text är en sammanfattning av en ny rapport från Mälardalens universitet och Nationellt kunskapscentrum om Kina. En av rapportförfattarna, Gustav Sundqvist, har skrivit denna artikel särskilt för publicering på Kinamedia.

Kinesiska statsaktörer påverkar demokratin i den svenska kommunsektorn. Det konstaterar jag och Frida Lindberg i rapporten ”Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner”.

I denna rapport sammanfattar vi sekundärlitteratur som behandlar kinesiska påverkansoperationer utomlands. Utöver detta har vi genomfört intervjuer med experter och myndighetsföreträdare. Resultatet av vår utredning är en analys av hur Kina påverkar demokratin i svenska kommuner.

Kina är i dag så stort och viktigt att landets internationella påverkan inte endast utgör en fråga för Sveriges utrikesdepartement, utan även för kommunsektorn. Kinas ekonomiska närvaro är dock ojämnt fördelad över Sverige. I rapporten har vi studerat i vilka kommuner svenska företag med kinesiska majoritetsägare har sina anställda.

Över 85 procent av anställda på de företag som vi kartlagt finns i Västsverige och mer än 70 procent finns i Göteborg. Detta beror framför allt på Volvo Cars starka närvaro där. Från vår synvinkel innebär detta att Göteborg och övriga Västsverige är särskilt sårbart för otillbörlig kinesisk påverkan.

Kinesiska statsaktörer har vid återkommande tillfällen framfört varningar och hot mot lokala politiska aktörer i Sverige som anses agera i strid med Kinas intressen. I en intervju med Göteborgs-Posten 2019 uttryckte exempelvis Kinas dåvarande Sverigeambassadör Gui Congyou att ett avslutat vänortssamarbete mellan Göteborg och Shanghai utan tvekan skulle få negativa konsekvenser: ”Vi hoppas att de tänker efter tre gånger innan de agerar”.

Denna typ av svepande hot i kombination med vetskapen om att Kina tidigare använt ekonomiska sanktioner mot Sverige, riskerar leda till att kommunpolitiker inte vågar kritisera Kina.

Kinas förra ambassadör Gui Congyou drog sig inte för att öppet hota svenska aktörer som ansågs gå emot Kinas intressen. (Bild: European Centre for Disease Prevention and Control, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Vid sidan av att svenska lokalpolitiker kan bedriva självcensur, finns det även exempel på att kinesiska stadsaktörer försöker påverka utbildningen i kinesiska vid kommunala skolor. Svenska kommuner utsätts vidare för omfattande cyberattacker, varav många har misstänkta kopplingar till Kina.

Cybersäkerheten i kommunsektorn är inte sällan bristfällig och det skulle behövas bättre rutiner kring användningen av kinesisk teknik, inte minst kinesiska appar som Tiktok.

Slutligen bedriver kinesiska statsaktörer ett omfattande flyktingspionage, som riktar sig mot hankineser men även mot uigurer och tibetaner som lever i Sverige. Från en demokratisynvinkel är denna typ av påverkan särskilt allvarlig eftersom flyktingspionage kan påverka de drabbades yttrandefrihet och organisationsfrihet på ett mycket negativt vis.

Rapporten avslutas med att vi presenterar fem policyrekommendationer som syftar till att minska kommunernas sårbarhet för otillbörlig kinesisk påverkan:

* De lokala ekonomiska kontaktytorna mellan Sverige och Kina bör kartläggas ytterligare.

* Kunskapen om omfattningen av självcensur i Kinarelaterade frågor bland lokala svenska samhällsaktörer bör förbättras.

* Förståelsen för hur otillbörlig kinesisk påverkan drabbar den kinesiska diasporan i Sverige bör förstärkas.

* Kännedom om konsekvenserna av att använda kinesisk teknik
 inom kommunal verksamhet bör stärkas ytterligare.

* Kommunikativa aktiviteter för att sprida kunskap om kinesiska påverkansoperationer bör anordnas.

Gustav Sundqvist är lektor i statsvetenskap vid Mälardalens universitet och analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.

Har du skrivit en rapport eller bedrivit annan forskning som du vill uppmärksamma på Kinamedia, alternativt har en synpunkt att förmedla till våra läsare? Då är du välkommen att maila en text för publicering under ”Debatt & analys”.