Xinhuamen, porten som leder in till kommunistpartiets högsta lednings högkvarter i centrala Peking. (Bild: Prcmise, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Därför pågår ingen statskupp i Kina

De senaste dagarna har rykten cirkulerat på sociala medier och i vissa medier om att en statskupp pågår i Kina. Enligt uppgift skulle Xi Jinping, president och kommunistpartiets generalsekreterare, ha fråntagits sin position som ordförande i partiets centrala militärkommission och satts i husarrest samtidigt som militären tagit över makten.

Bevis som framhållits för detta inkluderar videomaterial på en lång militärkolonn som rör sig mot Peking, uppgifter om att flygtrafiken över huvudstaden och andra delar av Kina har upphört eller i alla fall minskat betydligt, samt att Xi Jinping själv inte setts till på flera dagar.

Dessutom har flera tidigare högt uppsatta tjänstemän de senaste dagarna dömts till långa fängelsestraff.

Eftersom det i dag dykt upp nyfikna frågor kring dessa uppgifter även från svenska läsare och användare av sociala medier, så tänkte jag här med risk för att vara tråkig fastslå att dessa rykten blott är just rykten.

Till att börja med så går det relativt enkelt att hitta naturliga förklaringar till samtliga ovanstående påstådda oegentligheter. Xi Jinping har just varit utomlands på möten i Kazakstan och Uzbekistan, vilka Kinamedia skrev närmare om för en dryg vecka sedan.

Snarare än husarrest så sitter Xi därför i karantän, givet Kinas fortsatta restriktioner kring Covid-19. (Han satt även i karantän efter att ha återvänt till Peking från en resa till Hongkong i juli.)

Vidare innehåller filmsnutten på de militära fordonen vare sig geografisk plats eller datum. Den är dessutom så kort att det är omöjligt att avgöra om kolonnen i fråga är 800 meter eller 80 kilometer.

Att militär rör sig mot Peking inför Kinas nationaldagen 1 oktober – då uppvisningar i regel äger rum på Himmelska fridens torg – är i sig inte heller särskilt häpnadsväckande.

Av samma anledning är det heller inte märkligt att den av Covid-19 redan minimerade flygtrafiken minskar ytterligare; enligt uppgift beror detta på att det kinesiska flygvapnet genomfört en av sina regelbundna övningar kring huvudstaden.

Men den kanske allra största indikationen på ryktenas otillförlitlighet är att de på sociala medier främst sprids av konton tillhörande ovanstående amerikanska Youtuber som försöker dra folk till sin kanal, eller av indiska politiker eller medier med miljontals följare som vill dra nytta av de dåliga relationer som råder mellan Kina och Indien.

Närmare analyser visar dock tydligt att det handlar om struntprat. Om man tittar på vilka konton på Twitter som spridit uppgifterna, så finns där väldigt få källor med hög trovärdighet:

OK, men vilka tecken ska man då hålla ögonen öppna efter för att utröna huruvida en statskupp faktiskt är i görningen?

Nyckelaspekten här är att såväl Kinas militär som landets medier tillhör kommunistpartiet och inte staten i egenskap av den civila regeringen. Det är partiet som styr Kina, och eventuella ändringar i toppen på dess maktpyramid skulle märkas på militärens agerande och framhållas i medierna.

Men ingenting ovanligt har observerats gällande landet militär, och i Kinas statliga medier finns inga uppgifter som tyder på att Xi Jinpings ställning är hotad.

Tvärtom så påpekar nyhetsbrevet Sinocism att Xinhua under söndagskvällen annonserade ut delegaterna inför näsa månads partikongress och kallade Xi för partiets ”kärnledare”:

Utdrag från dagens upplaga av nyhetsbrevet Sinocism.

Nästa månads viktiga partikongress är förresten i sig anledning nog till de långa fängelsestraff som flera tidigt högt uppsatta tjänstemän dömts till under den senaste veckan. Inför kongressen måste signaler skickas om att hårda nypor är att vänta för alla som inte faller in i ledet.

Förutom att exkludera icke trovärdiga Youtubers eller indiska nationalistiska politiker och medier, så är det även av nytta att vända sig till källor som befinner sig på plats i Kina för att se vad som sker.

Om en statskupp skulle vara i görningen, så vore det inte någon obskyr Youtuber i USA som skulle få reda på detta först eller sitta på mest detaljer om saken.

Det finns gott om skarpa hjärnor med goda kontakter som följer den politiska utvecklingen på plats i Peking. Såhär har några av dem sagt under de senaste 48 timmarna:

Kanske allra roligast i denna historia är Der Spiegels reporter i Kina, som med föredömlig satir konstaterar följande:

Räkna dock med att vi kommer få höra fler rykten inför den kommande 20:e partikongressen i Kina 16 oktober.

För att ta reda på deras verkliga sanningshalt, vänd dig då hit eller följ Kinamedia via Twitter och Facebook.