Grafik från en ny rapport av rättsorganisationen Safeguard Defenders, som identifierar "servicestationer" tillhörandes den kinesiska polisen i 30 länder, med tydligt fokus på Europa.

Kinesiska polisens olagliga ”servicestationer” i Europa

20 september, 2022

Denna text publicerades först den 15 september av Safeguard Defenders med rubriken ”Chinese overseas police service stations tied to illegal policing in Madrid and Belgrade”, och är översatt till svenska enligt överenskommelse med Safeguard Defenders.

Bakgrund: Kinesisk polis har, i samverkan med Oversea Chinese Association (OCA) som drivs av det kinesiska kommunistpartiet, etablerat en rad utländska polisiära ”servicekontor”, framför allt i Europa.

I Spanien har nio sådana kontor avslöjats hittills. En stor del av deras arbete går ut på att serva kinesiska medborgare och turister. Men samtidigt ger bevis från Kinas myndigheter vid handen att ett polisiärt servicekontor i Madrid arbetat aktivt tillsammans med kinesisk polis för att genomföra hemligt och olagligt polisarbete i Spanien.

För information om de 110 utländska polisiära ”servicekontoren” i Spanien och på andra platser, samt den globala jakten på människor för att ”övertala” dem att frivilligt återvända till Kina, läs hela utredningen ”110 OVERSEAS – Chinese Transnational Policing Gone Wild”.

Utländskt ”servicekontor” i Madrid assisterar kinesisk polis med hemligt uppdrag i Spanien

En person vid namn Liu, från Qingtians härad i provinsen Zhejiang i Kina, var efterlyst misstänkt för miljöbrott. Liu ”övertalades” med framgång att ”återvända” till Kina för att överlämna sig själv den 14 januari 2020.

Åklagarmyndigheten i Qingtian samarbetade med häradens Overseas Chinese Federation (COCF) and Qingtian city Hometown Association of Spain (QHAS). Man närmade sig Liu i Spanien och denne ”utbildades” av personal vid det utländska polisiära servicekontoret i Madrid. Sedan höll man ett videomöte mellan Liu, kinesisk lokalpolis i Qingtian, COCF och QHAS för att ”övertala” Liu att återvända. (Källa.)

Ett klipp ur videomötet visar att ”Qingtian Police – Qiao (overseas Chinese) Station’s Service Center in Madrid” arbetade tillsammans, vilket visar att polisens utländska servicekontor i Madrid fick i uppgift att ”övertala” Liu att ”återvända”.

Dessutom visar klippet också att en familjemedlem till den misstänkte i Kina kallades in av åklagarmyndigheten för att delta i mötet, sittandes bredvid tjänstemän och med en namnskylt med texten ”familjerepresentant” på bordet. (Källa med inbäddad videoYtterligare källa.)

Utländskt ”servicekontor” i Belgrad assisterar kinesisk polis med hemligt uppdrag i Serbien

En kinesisk medborgare vid namn Xia, anklagad för stöld och bosatt i den serbiska staden Belgrad, ”övertalades att återvända” till Kina den 31 oktober 2018.

Platsen där Xia befann sig hittades av Belgrads utländska polisiära ”servicekontor”, som drivs av Qingtians polis i Kina. Det utländska servicekontoret i den serbiska huvudstaden identifierade och lokaliserade Xia, kontaktade honom och arbetade sedan tillsammans med Qingtians polis i Kina för att genomföra ”övertalning”.

Det skedde genom samtal och videomöten över plattformen WeChat. Enligt de myndighetsdokument som stödjer hans påståenden så var Xia, föga förvånande, ovillig att återvända till Kina för att ställas inför rätta och med säkerhet dömas. Men enligt myndighetsrapporterna ändrade sig Xia efter omkring en vecka av samtal med polisen och återvände ”frivilligt” till Kina. (Källa.)

Otaliga myndighetsanteckningar och myndighetsdokument specificerar hur familjemedlemmar som vägrar hjälpa polisen i ”övertalningsoperationer” kan straffas. Familjemedlemmar till partimedlemmar och/eller statliga ämbetsmän utreds och straffas av den interna partipolisen CCDI (Central Commission for Discipline Inspection). (KällaKälla.)

Minst 54 utländska polisiära ”servicekontor” har upptäckts hittills, i 30 länder, på fem kontinenter. Sommaren 2022 hävdade kinesiska ämbetsmän att omkring 230 000 påstått ”förrymda” medborgare ”övertalats att återvända” under perioden april 2021 till juli 2022.

Myndighetsdokument avslöjar också en mängd olika åtgärder som polisen instruerats att vidta, utöver den långa traditionen av hot och trakasserier, häktning och till och med fängslande av familjemedlemmar i Kina, för att komma åt personer som vägrar foga sig.

En sådan metod, beskriven i officiella dokument, är att förvägra misstänktas barn som ännu uppehåller sig i Kina rätten till utbildning. Dessa nya metoder omfattas av den nya utredningen som länkas till ovan, medan användningen av trakasserier, häktning och fängslande utförligt kartlagts i en tidigare rapport, Involuntary Returns.

Safeguard Defenders vill framhålla att organisationer för den kinesiska diasporan i utlandet kan spela en positiv roll i att hjälpa kinesiska medborgare och turister på plats, men som visas ovan spelar åtminstone några av dem en långt mer olämpliga roller.

Dessutom är många sådana sammanslutningar knutna till det kinesiska kommunistpartiets enhetsfront, vars mål bland annat är att kontrollera grupper av kineser som flyttat utomlands. Slutligen är det sannolikt få av dem som är registrerade att fungera som förbindelsekontor med den kinesiska polisen, vilket bryter mot lokala regleringar för sådana föreningar i en rad länder.

Safeguard Defenders kan följas via Twitter. Artikeln är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.