Nancy Pelosi vid ankomsten till flygplatsen Songshan i Taipei tidigare denna månad. (Bild: Wikimedia Commons via China Media Project)

Nancy Pelosi i Folkets dagblad

Denna artikel publicerades först den 25 augusti på engelska av China Media Project med rubriken ”Pelosi in the People’s Daily”. Den är översatt till svenska enligt överenskommelse med China Media Projects ordförande David Bandurski.

Mer än tre veckor efter att det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi
landade i Taipei, vilket föranledde ett raseri från Peking som innefattade militärövningar i över en veckas tid, fortsätter det kinesiska kommunistpartiets främsta dagstidning angreppen på hennes agerande. I en text som upptar två helsidor redogör tidningen för elva ”fakta” som upprepar Kinas officiella ställningstagande.

Artikeln, på sidorna 17 och 18 i Folkets dagblad, har rubriken ”En rad fakta om Pelosis besök i Taiwan” (佩洛西窜台的若干事实). En något förkortad version finns också tillgänglig på engelska.

Den verkar vara noggrant förberedd och innefattar en storm av anklagelser: USA ”kränker allvarligt Kinas suveränitet och säkerhet”, ”sprider medvetet ’fake news’”, ”bryter mot sina egna politiska löften och kränker allvarliga förbud inom internationell lagstiftning om estoppel” (mer om den saken här) samt ”saboterar samarbete genom dåligt beteende”.

Kinas ”elva fakta” om Nancy Pelosis besök på Taiwan på sidorna 17-18 i Folkets dagblad 25 augusti.

En av de viktigaste punkterna i texten om Pelosis besök är påståendet i ”Fakta nummer 2” om att vilket besök i Taiwan som helst av en amerikansk kongressledamot – något som pågått under årtionden och ägde rum igen helt nyligen – är en kränkning av de tre gemensamma amerikansk-kinesiska kommunikéerna som styr den politiska relationen mellan USA och Kina.

Som tur är finns det en ordlista i artikelns inledning som sammanställer dessa elva ”fakta” enligt följande:

Fakta 1: Ett Kina-principen utgör den politiska grundstenen i relationen mellan USA och Kina. Dess innebörd är klar och entydig.

Fakta 2: Kongressen utgör en integrerad del av den amerikanska regeringen, och att kongressledamöter besöker Taiwan strider mot ett Kina-principen samt de tre gemensamma amerikansk-kinesiska kommunikéerna.

Fakta 3: Pelosis besök i Taiwan har ingenting med demokrati att göra utan är snarare en politisk uppvisning. Det är en allvarlig provokation som vänder sig mot Kinas suveränitet samt territoriella integritet och utmanar världssamfundets konsensus om ett Kina.

Fakta 4: Det är USA och separatiststyrkorna som förespråkar ”taiwanesisk självständighet” som har förändrat status quo i Taiwan-sundet och provocerat fram en kris.

Fakta 5: Att Pelosi så skyndsamt besökte Taiwan var planerat och initierat av USA. Det var USA och Taiwan som samverkade i provokativt syfte, och allt Kina gjorde var att försvara sig efteråt. Kinas motdrag var stadiga, kraftfulla och proportionerliga, helt i linje med inhemska och internationella lagar.

Fakta 6: Det är lagligt och rimligt att Kinas militär genomför övningar i vattnen nära den kinesiska ön Taiwan. Källan till oroligheterna är att USA ”använder Taiwan för att utöva kontroll över Kina”, vilket underminerar fred och stabilitet i Taiwan-sundet och globalt.

Fakta 7: En majoritet av världens länder följer ett Kina-principen, det är USA samt ett fåtal andra länder som är isolerade i den här frågan.

Fakta 8: Taiwan-frågan är fundamentalt olik frågan om Ukraina och det finns inga likheter mellan dessa två.

Fakta 9: Kinas sanktioner mot Pelosis besök i Taiwan är rimliga, legitima och inom ramarna för en självständig nations rättigheter.

Fakta 10: Att Pelosi så skyndsamt besökte Taiwan har skadat de politiska fundamenten i relationen mellan USA och Kina allvarligt samt skapat hinder för utbyte och samarbete mellan de två parterna, vilket USA fullt it måste ta ansvar för.

Fakta 11: Ansvaret för att samtalen om klimatförändringarna mellan Kina och USA skjutit upp ligger hos den amerikanska sidan. När det gäller klimatförändringarna och andra globala miljöpolitiska frågor kommer Kina även fortsättningsvis hänge sig åt internationellt samarbete, infria sina löften och uppfylla sina åtaganden.

Nancy Pelosi har förekommit i fler än 70 artiklar i Folkets dagblad hittills i augusti och siffran kan mycket väl överstiga 80 i slutet av denna månad. Detta är stratosfäriska proportioner för det kinesiska kommunistpartiets ledande dagstidning.

Som jämförelse kan nämnas att den utländska ledare som nämndes flest gånger i Folkets dagblad i juli var USA:s president Joe Biden, som då förekom i nio artiklar. Pelosi kommer med all säkerhet – och med god marginal – att överträffa alla andra politiska aktörer i augusti. Detta speglar precis hur mycket hennes besök har förargat och retat upp Kina.

China Media Project kan följas via Twitter. Artikeln är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.