Nya masstester väntar Shanghais invånare, varav hundratusentals redan befinner sig i karantän eller inte tillåts lämna sina hem. (Bild: Faksimil Twitter)

BA.5 innebär nya lockdowns i Shanghai och övriga Kina

Den nya varianten av Covid-19 som kallas BA.5 är ännu mer smittsam än omikron och kan enligt uppgift även drabba personer som just har vaccinerat sig. Samtidigt är symptomen för den som smittats med BA.5 mindre allvarliga – men det spelar föga roll för kinesiska myndigheter, som håller kvar vid nolltoleransen mot viruset.

Detta innebär risk för nya storskaliga nedstängningar i Kina då BA.5 nu rapporteras sprida sig över landet, inklusive storstäder som Shanghai där en två månader lång lockdown avslutades i juni med budskapet om att staden ”besegrat” viruset.

Bland andra CNN rapporterar om hur miljontals av Shanghais invånare i dag har gett sig ut gatorna i temperaturer så höga som 40 grader och köer som på sina håll sträckte sig i timmar för att genomgå obligatorisk testning, efter att över 400 fall av Covid-19 upptäckts den senaste dryga veckan.

Grafik från Bloomberg över antalet bekräftade fall av Covid-19 i Shanghai till och med 12 juli.

Tidigare i veckan meddelades att en majoritet av stadens sexton distrikt ska utföra masstester – minst två gånger per person – mellan tisdag och torsdag, varpå eventuella lockdowns eller andra åtgärder kommer avgöras efter resultatet:

Flera områden och gator har dock redan fått etiketten ”hög risk” eller ”medelhög risk”, vilket innebär att invånarna inte släpps ut från sina bostäder:

Stadens myndigheter gick nyligen ut och garanterade att inga planer finns på en total lockdown likt den som ägde rum i april och maj. Men förtroendet är inte på topp bland stadens invånare, då liknande löften även gavs precis innan nedstängningen påbörjades förra gången.

De har heller inte lugnats av uppgifterna i en hälsotidning som ägs av kommunistpartiet, som ger vid handen hur fler grannskapskommittéer i Shanghai uppmanat invånarna att bunkra upp med mat och förnödenheter för två veckors tid, ”bara utifall att” de skull bli instängda.

Vidare uppgav stadens myndigheter att över 300 000 invånare redan nu befinner sig i centrala karantänsfaciliteter eller under övervakning i hemmet på grund av Covid-19.

Medan invånarna i Shanghai väntar med lika delar spänning och oro, så har nedstängningar på grund av BA-5 redan påbörjats i flera andra kinesiska städer.

Förra veckan försattes Xi’an med tretton miljoner invånare och Lanzhou med fyra miljoner invånare i lockdown efter att nya fall av Covid-19 poppat upp där. Sedan dess har samma öde även drabbat Haikou på ön Hainan, samtidigt som Macao av samma anledning har stängt ner alla verksamheter som inte anses nödvändiga inklusive öns många casinon.

För den som är ytterligare intresserad av vad Kinas ”nolltolerans” mot Covid-19 innebär i praktiken, samt hur den påverkar Kinas ekonomi och folkets förtroende för kommunistpartiet eller Xi Jinpings ställning inom partiet, så publicerade Smedjan på tankesmedjan Timbro i dag en rapport av mig på ämnet.

Testen har titeln ”Nedstängningarna undergräver Xi Jingpings makt” och innehåller bland annat följande observationer:

Nolltoleransen mot Covid-19 är den första politiska masskampanj som drabbar hela Kinas befolkning sedan ettbarnspolitiken infördes i slutet av 1970-talet. Det folkliga missnöjet har vid flera tillfällen utmynnat i protester.

I Shanghai slog inlåsta invånare på pannor och kastruller och sjöng sånger tillsammans från balkongerna på kvällarna. Vid universitet i Peking ägde sammandrabbningar rum mellan studenter och polis samt de arbetare i astronautliknande skyddsdräkter som ansvarar för att implementera nolltoleransen. De har fått öknamnet ”vitgardister” med anspelning på kulturrevolutionen, och mötts av stormar med avsky både fysiskt och på internet.

(…)

I skrivande stund sätter kinesiska storstäder upp infrastruktur för att varje invånare ska ha en teststation inom en kvarts promenad från sin bostad och kunna testas var 48:e timme. Ännu fler ”vitgardister” ska värvas och forskare vid toppuniversitet som Tsinghua utvecklar robotar för att automatisera den delen av testprocessen som sker med topsar av bomull.

Sammantaget beräknar den japanska banken Nomura att det skulle ta 8,4 procent av de kinesiska stadsbudgeten i anspråk att testa 70 procent av befolkningen varannan dag. Banken noterar vidare att detta tränger undan annan välfärd och medför kostnader i form av arbetstidsbortfall för själva testandet.

Nya lockdowns kommer sannolikt innebära ökat missnöje och kanske även ökade protester mot myndigheterna. De kan även medföra att Xi Jinpings ställning i partiet försvagas inför den viktiga partikongressen i höst, då det finns flera tecken på missnöje kring hur nolltoleransen påverkar Kinas ekonomi även högt uppe i kommunistpartiets hierarki.

I rapporten för Timbro Smedjan framgår även hur kinesiska myndigheter hanterar den minskade ekonomiska aktivitet som nedstängningarna innebär; främst genom stimulanser inom infrastruktur och byggsektor. Det konstateras även hur de ekonomiska konsekvenserna av alla lockdowns främst har drabbat landets fattiga invånare, vilket också är ett problem för Xi Jinping som nyligen tagit personlig ära av att ha ”utrotat extremfattigdomen” i Kina.

En ny lockdown av Shanghai skulle inte bara få konsekvenser för Kinas ekonomi. Den riskerar även att återigen drabba globala leveranskedjor och företag med produktion i landet, eller som är beroende av att aktiviteten fungerar som den ska i Shanghais hamn som också är världens största.

I Kina har börsen och andra marknader redan påverkats negativt av spridningen av BA.5 samt nya masstestningar och risken för omfattande lockdowns.

Kommer också den globala ekonomin att drabbas ånyo av Kinas nolltolerans i kombination med en ny och ännu mer smittsam variant av Covid-19? Sannolikt vet vi mer redan till helgen, då den första omgången av masstestningar i Shanghai avslutats.