Tedros framträder vid Global Citizen Festival i Hamburg 2017. (Bild: Frank Schwichtenberg, tillgänglig på Wikimedia Commons under CC-licens.)

Kina tar Tedros på orden

Denna artikel publicerades först den 13 maj på engelska av China Media Project med rubriken ”Taking Tedros at His Word”. Den är översatt till svenska enligt överenskommelse med China Media Projects ordförande David Bandurski, som också har skrivit artikeln.

När festligheterna i samband med vinter-OS startade tidigare i år var Världshälsoorganisationens generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus i centrum i Kinas huvudstad. Den 5 februari, dagen efter att han närvarat vid de olympiska spelens öppningsceremoni tillsammans med andra utländska dignitärer, välkomnades han officiellt av premiärminister Li Keqiang vid gästhuset Diaoyutai.

Dagen därpå träffade han Kinas utrikesminister, Wang Yi (王毅), och Folkets dagblad citerade hans beröm av idrottsevenemanget för att ”skänka sammanhållning, fred och hopp till världen under pandemin” och för att ”hjälpa alla att ta sig igenom dessa svåra tider.”

Tre månader senare befinner sig Tedros ute i kylan. Vid en av Världshälsoorganisationens presskonferenser i tisdags, bara fem dagar efter att Xi Jinping signalerat kommunistpartiets orubbliga motstånd mot förändring av Kinas politik för att bekämpa Covid-19, uppmanade Tedros Kina att omvärdera sin ståndpunkt.

”När vi talar om strategin med nolltolerans mot Covid så tror vi inte att den är hållbar, med tanke på hur viruset uppträder nu och vad vi förväntar oss i framtiden, och speciellt nu när vi har god kännedom och förståelse för viruset,” sade han. ”När vi har bra verktyg att ta till så kommer det bli mycket viktigt att gå över till en annan strategi.”

Tedros kommentarer censurerades snabbt i Kinas sociala medier, och de statliga medierna har undvikit historien. En sökning på nyhetsbevakning av “Tedros” (谭德塞) i en databas med över 300 tidningar på det kinesiska fastlandet 10-13 maj i år resulterar endast i ett reportage från Global Times, på sidan tre den 12 maj.

Reportaget, ”Utrikesministern ger svar på Tedros synpunkter”, (外交部回应谭德塞看法), som först dök upp på nätet den 11 maj, är en kortare återgivning av ett uttalande samma dag från utrikesministeriets talesperson Zhao Lijian (赵立坚), som underströk effektiviteten i Kinas ”kirurgiskt precisa nedstängning” och antydde att kritik av landets politiska åtgärder var ”oansvarig”.

Den enda övriga bevakningen av Tedros från kinesisk statsmedia är ett reportage på nätet från Global Times som påstår att utländska medier, inklusive Reuters, avsiktligt tog Tedros kommentarer ur sin kontext under veckan. Artikeln menar att en annan av Världshälsoorganisationens experter uttryckte stöd för Kinas nolltolerans mot Covid-19, givet landets stora befolkning, under pressträffen.

Faktum är dock att inga sådana uttalanden förekommer i WHO:s officiella sammanställning av mötet – även om Mike Ryan, verkställande direktör för Världshälsoorganisationens program för hälsorelaterade nödsituationer, följde upp Tedros kommentarer med tillägget att alla regeringars ansträngningar för att bekämpa Covid-19 ”bör respektera individuella och mänskliga rättigheter.”

Tedros har inte nämnts alls av nyhetsbyrån Xinhua under den föregående veckan, enligt en sökning på byråns webbplats. Sökningar på mikrobloggen Weibo resulterar nu bara i spridda privata inlägg, men ingenting från statliga kinesiska mediers officiella konton.

Det är en talande omsvängning av ödet för en offentlig person som under de senaste två åren återkommande utpekats som någon som stöder Kinas politiska åtgärder för bekämpande av Covid-19. När Tedros nu uttrycker lättare, konstruktiv kritik av Kinas åtgärder så kan han inte längre tas på orden.

Kina väljer noga ut det positiva

Den 6 maj, dagen efter det möte av politbyråns ständiga utskott där Xi Jinping signalerade sin avsikt att upprätthålla nolltoleransen mot Covid-19, citerades Tedros återkommande i Folkets dagblad. En krönika i avdelningen ”internationella perspektiv” med rubriken ”Löpande övervakning av viruset, förstärkande av förebyggande åtgärder och kontroll” citerade Tedros uppmana alla länder att fortsätta följa utvecklingen av Covid-19 och ” inte blunda inför förekomsten av detta dödliga virus.” Här framstod det som att världens högst uppsatta person inom hälsofrågor återspeglade Xis beslutsamhet.

Tedros ord verkade avslöjade en osäkerhet gällande rättfärdigandet av Kinas vidhållande – ett nu favoriserat trendande uttryck – gällande nolltoleransen av Covid-19. ”Hotet från de olika virusvarianterna är verkligt. Det är fortfarande oklart vad de långsiktiga konsekvenserna av en Covid-infektion kommer vara,” menar Folkets dagblad att generaldirektören sagt.

I april månad, när Shanghais invånare kämpade, ofta ilsket, med effekterna av stränga nedstängningar, manade Tedros ord återigen till vaksamhet. Rubriken för ett reportage i Folkets Dagblad löd: ”Länder rapporterar färre dödsfall, men Covid-pandemin är långt ifrån över, sade WHO:s generaldirektör Tedros vid ett informationsmöte nyligen.”

Under 2021, liksom genom större delen av den globala pandemin, har kinesisk statsmedia enträget citerat Tedros medan de berömde landets framgångar och förfinade sina anspråk på att representera ett överlägset system.

I en artikel den 9 januari 2021 blickade Folkets dagblad tillbaka på 2020 och argumenterade för det kinesiska politiska systemets överlägsenhet i att möta den enorma utmaning som pandemin utgjorde. ”En viktig aspekt i att mäta framgångarna och överlägsenheten hos ett lands system är dess förmåga att samla alla läger och organisera alla partier för att tillsammans möta stora risker och utmaningar,” menade tidningen.

Omedelbart därefter följde spridda kommentarer från utländska röster, en stapelvara i rapporter från partistatens medier. Först ut var Tedros:

Tedros, Världshälsoorganisationens generaldirektör, förkunnade: ”Aldrig har jag i mitt liv sett en sådan mobilisering!” En utländsk forskare kommenterade: ”Den strategiska, holistiska, framåtblickande naturen hos det kinesiska systemet och dess förmåga att mobilisera sina nationella resurser är oöverträffat av något annat system.”

Hur många doktorsavhandlingar skulle kunna skrivas om den tydliga ambivalens som den kinesiska partistatens mediesytem har inför utländska röster?

Spaniens ambassadör i Kina, Alberto Carnero Fernández, får 2018 den laddade frågan: ”Vilken positiv påverkan har de nya sidenvägarna haft på de länder som varit involverade?”

Å ena sidan är den utländska rösten den verkligt myndiga rösten, som skänker trovärdighet till makthavarnas påståenden. Om Tedros talar för kommunistpartiets sak, då måste den vara legitim. Om en västerländsk undersökning ger vid handen att Kinas befolkning är nöjda med sin regering, då måste det bevisligen vara sant.

Bakom denna märkliga konstruktion står det faktum att Kina har få riktigt trovärdiga röster – vilket helt enkelt beror på att landets journalister och intellektuella inte fritt kan uttrycka sina åsikter.

Propagandarapporter är fyllda till brädden av noggrant utvalda citat från oppositionspolitiker i Europa, ”utländska forskare” och självutnämnda experter av så tveksamt ursprung att deras idéer endast kan hittas i Folkets Dagblad eller på CGTN, eller ovetande diplomater och andra personer, som Tedros, vars ovanliga uttalanden kan tas ur sitt sammanhang som en färgglad strimla pro-kinesisk konfetti.

Kommunistpartiet drömmer fortfarande om Edgar Snow.

Å andra sidan är den utländska rösten fullständigt illegitim. Den kan inte förstå Kina, som är för stort och komplext, underkastat sina egna ”nationella omständigheter”. Den utländska rösten är partisk och selektiv, ytterligare en tegelsten i en intakt mur av utländska konspirationer för att ”svärta ned Kina” och ”demonisera” dess regering.

I dess senaste kritik av ”utländska medier” (外媒) var Folkets dagblad – tidningen som, märk väl, gladeligen skulle citera New York Times för att vässa en förolämpning – tvungen att hävda att Världshälsoorganisationens presskonferens var ”tagen ur sitt sammanhang” (断章取义).

I en kommentar under ett av det fåtal inlägg om Tedros uttalande som cirkulerar på Weibo uttryckte en användare sin ambivalens på följande vis: ”De som fått sina städer nedstängda anser att Tedros är för artig, medan de vars städer inte hat stängs ned anser att Tedros lägger sig i [Kinas] interna angelägenheter. Det kinesiska folket älskar faktiskt inte det kinesiska folket. De uttrycker helt enkelt sin patriotism baserat på den styrande ledningens ståndpunkt. Så snart de upptäcker kritik från utomstående så reagerar de, oavsett om de har rätt eller fel.”

Vad som än ligger bakom denna ambivalens så har Tedros uttryckt sin åsikt. Och hans ord är inte längre – åtminstone inte för stunden – till någon nytta för de som sitter vid makten.

David Bandurski forskare och författare. China Media Project kan följas via Twitter.

Artikeln är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.