(Bild: China Media Project)

Cementering av ”dynamisk nolltolerans” mot Covid-19

8 maj, 2022

Denna artikel publicerades först 6 maj på engelska av China Media Project med rubriken ”Doubling Down on Dynamic Zero”. Den är översatt till svenska enligt överenskommelse med China Media Projects ordförande David Bandurski, som också har skrivit artikeln.

Det möte som politbyråns ständiga utskott höll under gårdagen [5 maj] utgjorde en tydlig bekräftelse av kommunistpartiets nuvarande politik för att förhindra spridningen av Covid-19, trots den senaste tidens dramatiska misslyckanden i Shanghai. CMP tar en snabb titt på språkbruket i sammanfattningen av mötet.

Överst på förstasidan på Folkets dagblad i dag [6 maj] låg den kinesiska nyhetsbyrån Xinhuas sammanfattning av det möte som politbyråns ständiga utskott höll angående förebyggande åtgärder mot och kontroll av Covid, som publicerades online sent dagen innan. Mötet utgjorde en tydlig bekräftelse av den ”dynamiska nolltolerans” mot Covid-19 som Kina tillämpat sedan 2020. Sammanfattningen präglas av ord som ”vidhålla” och ”orubblig”.

Ordet ”vidhålla” förekommer tre gånger överst i sammanfattningen:

Under mötet framhölls att vi ända sedan starten av pandemin har vidhållit att sätta folket först och livet först, att vi vidhållit försvaret mot import [av viruset] och mot återkomsten av inhemsk smittspridning, vi har vidhållit stått kvar vid nolltoleransen, och därför har vi uppnått signifikanta strategiska resultat gällande förebyggande och kontroll med hjälp av ständiga justeringar av åtgärder för förebyggande och kontrollmekanismer.

Längre ner i sammanfattningen återfinns språkbruk som ”orubbligt vidhållande av den allmänna politiken kring ’dynamisk nolltolerans’”, och direkt efter kommer frasen ”vidhållande är seger” (坚持就是胜利), som CMP analyserade i går [5 maj], då frasen har varit fokus i kommunistpartiets propaganda på senare tid.

Förstasidan av Folkets dagblad, 6 maj 2022

Språkbruket om ”orubbligt vidhållande” (毫不动摇坚持), kopplat till konceptet att vidhållande är seger, utgör grunden för en kommenterande text på sidan två i Folkets dagblad. Kommentaren är undertecknad ”en av denna tidnings krönikörer”, eller benbao pinglunyuan (本报评论员), vilket innebär att texten skrivits av en anställd och återger åsikter från det högre ledarskapet.

Texten inleds med samma trefaldiga bruk av ”vidhållande” som återfinns i sammanfattningen från politbyråns möte, men nu inkluderas även delar om Xi Jinping som kommunistpartiets ”kärnan” i partiets ledarskap. Frasen ”vidhållande av dynamisk nolltolerans” återkommer därefter tre gånger i krönikan, följd av de hyperboliska tre meningarna om vidhållande som CMP redogjorde för i gårdagens [5 maj] analys: ”Vidhållande är seger! Bara genom att vidhålla kan vi uppnå seger! Vidhållande kommer definitivt att leda till seger!”

Bortom budskapet om vidhållande av nolltoleransen mot Covid, bör vi notera språkbruket i mötessammanfattningen, krönikan och den officiella nyhetssändning från Xinwen Lianbo (新闻联播) i går [5 maj] om att ”resolut övervinna bristande medvetenhet, bristande förberedelser, otillräckligt arbete och andra problem, samt att resolut övervinna missaktning, nonchalans, självgodhet och andra [trender] i tankesättet.”

Detta språkbruk bör läsas som direkt kritik mot de icke namngivna lokala ledare inom kommunistpartiet som ifrågasatt centralregeringens politik, eller som inte har tillämpat den framgångsrikt nog. Och det är svårt att inte höra ett särskilt fördömande av ledare i Shanghai i frasen om ”självgodhet” (自以为是).

Beslutsamheten i att ”vidhålla” principerna om dynamisk nolltolerans för också med sig budskapet att någon opposition mot den förda politiken inte kommer att tolereras. Mötessammanfattningen ger vid handen att kommunistpartiet måste ”kämpa resolut mot alla slags förvrängningar, tvivel och förnekanden av vår politik för att stoppa epidemin.”

David Bandurski forskare och författare. China Media Project kan följas via Twitter.

Artikeln är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.

Go toTop