The Great Translation Movement har dragit på sig kinesiska myndigheters ilska för sina översättningar av diskursen om kriget i Ukraina på Kinas internet. Så till den grad att rörelsen till och med kunnat översätta den kritik man fått i Kinas statliga medier. (Bild: @TGTM_official via Twitter)

Källorna som översätter Kinas internet och medier till engelska

Det är inte sällan som kinesiska myndigheter försöker förmedla ett annorlunda budskap till omvärlden, än vad som sägs och görs på hemmaplan. Denna ekvation har ställts på sin spets efter Rysslands omfattande invasion av Ukraina i slutet av februari.

Samtidigt som Peking officiellt försöker håller sig neutral i denna konflikt, så trummar man upp stödet för Ryssland och Vladimir Putin bland landets tjänstemän genom att återge den ryska propagandan i bland annat en ny dokumentärfilm som visas för allt från politiker till rättsväsende och vid universiteten.

Och samtidigt som man säger sig inte välja sida, så förstärks Moskvas narrativ i såväl statliga som sociala medier, medan synpunkter som innebär sympati för Ukraina eller ens motstånd mot kriget regelbundet ignoreras eller censureras.

Denna flitigt använda strategi möjliggörs tack vare att Kina har ett helt eget ekosystem för såväl nyhetsförmedling som sociala medier eller andra aktiviteter på internet. Därför är aktörer som översätter diskursen i Kina en särskilt vass nagel i den kinesiska regimens ögon.

Det senaste exemplet på detta är The Great Translation Movement, som uppstod efter Rysslands attack mot Ukraina i februari.

Snarare än en organisation eller en hemsida, så kan The Great Translation Movement beskrivas som en löst sammansatt rörelse, vilken plockar delar från diskussionen om Ukraina-kriget på Kinas internet och översätter till främst engelska för en utländsk publik att läsa.

En betydande del av denna aktivitet sker under hashtaggen #TheGreatTranslationMovement på Twitter, eller via kontot @TGTM_Official på samma plattform. Se några exempel nedan:

Andra typiska exempel på översättningar innefattar en framstående militärblogg som menar att Ukraina låg bakom den ryska attacken mot tågstationen i Kramatorsk, samt en analytiker från statliga medier som avfärdade övergreppen i Butja som påhittade.

Då det inte är helt vanligt med så tydliga insikter i vad som sägs på kinesiska sociala medier – av såväl vanliga och inflytelserika användare, som statliga medier och diplomater – så har detta konto på Twitter på kort tid dragit till sig över 100 000 följare.

Det har också dragit på sig kinesiska myndigheters missnöje. Global Times, som ges ut av partitidningen Folkets dagblad, har avfärdat rörelsen som en grupp ”ondsinta kinesisktalande aktörer” som innefattar ”fientliga utländska krafter” vilka är inställda på att driva ”psykologisk krigföring mot Kina”.

I början av april så begränsades @TGTM_Official på Twitter, vilket sannolikt hänger samman med massanmälningar från kinesiska användare. Kontot är dock nu helt återställt.

CNN uppmärksammade under gårdagen The Great Translation Movement i en artikel som även innehåller anonyma intervjuer med deltagare i rörelsen. En av Twitter-kontots administratör säger bland annat följande:

The movement was formed in response to China’s alleged hypocrisy in portraying itself as neutral on Ukraine, even while its state and social media circulated pro-Russian narratives, the administrator told CNN.

”We want the outside world to at least know what is going on inside, because we don’t think there could be any change made from inside,” said the administrator, who requested anonymity due to security concerns.

(…)

”Our goal is to raise awareness about the state of public opinion in China, whether it is purely the result of spontaneous interactions (or) the result of government censorship,” the administrator said.

”We want to counter the effort of the Chinese state-affiliated media by showing the West some content they do not want to show.”

I CNN:s artikel intervjuas även David Bandurski, redaktör för China Media Project, som översätter och analyserar innehållet i Kinas statliga medier.

Han framhåller hur det redan innan de sociala mediernas tidevarv var ovanligt att budskapen i landets statliga medier faktiskt lästes i översatt form av personer utanför Kina.

Istället för att närmare undersöka vad partiet helt öppet skrev i sina egna medier så valde politiker, företagare och även analytiker att istället lyssna på det budskap som tjänstemännen gav särskilt till en utländsk publik.

Detta är givetvis enklare, men resulterar samtidigt i att vi hör vad kinesiska myndigheter vill att omvärlden ska höra, snarare än vad de säger internt. Bandurski understryker hur precis samma sak gäller i det pågående kriget i Ukraina.

Exempelvis översatte Kinamedia för en dryg vecka sedan en artikel med rubriken ”President vem?” från China Media Project, där det framgår att partitidningen Folkets dagblad inte har nämnt Ukrainas president Volodomyr Zelensky en enda gång sedan den ryska attacken mot hans land inleddes.

Det är, givetvis, en rapportering som i sig tydligt visar vart partiet står i denna konflikt.

För att förstå kinesiska myndigheters intentioner eller hållning i en viss fråga, så går det inte nog att understryka vikten av att se på vad som sägs inhemskt snarare än att platt lyssna på det budskap som regimen vill kabla ut till omvärlden.

Detta gäller dels vad som skrivs i statliga medier, dels vad som diskuteras internt i partiet. Det gäller också vad som diskuteras och censureras på sociala medier, som är helt under myndigheternas kontroll.

Numera behöver man inte ens kunna kinesiska för att ta del av de allra viktigaste budskapen. Vid sidan av @TGTM_Official och China Media Project, finns även källor som What’s on Weibo och China Digital Times, som översätter innehåll från Kina största mikroblogg respektive en rad olika källor inom den kinesiska mediesektorn.