Kinesisk drönare
Drönare är en del av den militära utrustning som Ryssland, enligt amerikanska underrättelseuppgifter, ska ha bett om Kina om att få hjälp med i den pågående konflikten om Ukraina. (Bild: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Uppgifter om kinesiskt militärt stöd till Ryssland

15 mars, 2022

Financial Times skapade under gårdagen stora rubriker genom att citera amerikanska tjänstemän som berättat för tidningen att Ryssland har bett om kinesisk militär assistans i konflikten om Ukraina.

Uppgifterna publicerades just innan ett möte i Rom mellan USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och Kinas toppdiplomat Yang Jiechi, som ägde rum i går och enligt uppgift pågick i sju timmar.

Inför detta möte så avfärdade både kinesiska och ryska myndigheter dessa uppgifter som falska. Ingen detaljerad officiell information har kommit från gårdagens möte i Rom, men vita huset tydliggjorde att man under mötet varnade Kina för konsekvenser om Peking hörsammar Moskvas efterfrågan om militär hjälp.

Det finns nämligen signaler på att Kina är redo att så göra. I artikeln från Financial Times innan mötet i Rom, framhölls att USA förberedde sig att varna allierade länder för att kinesiska myndigheter överväger hjälpa den ryska militären med materiell i det pågående kriget.

Och mycket riktigt så skickades sådana varningar ut via diplomatiska kanaler just efter mötet. I en artikel från tidigare i dag, återger Financial Times delar av innehållet som ska ha kommit till tidningens kännedom:

The US has told allies that China signalled its willingness to provide military assistance after Russia requested equipment including surface-to-air missiles to support its invasion of Ukraine, according to officials familiar with American diplomatic cables on the exchange.

Two officials familiar with the content of the cables said Washington had told allies that Russia had asked China for five types of equipment, including the surface-to-air missiles. The other categories were drones, intelligence-related equipment, armoured vehicles, and vehicles used for logistics and support.

Tidningen påpekar dock att detta meddelande, som skickats till USA:s allierade i Europa och Asien, inte specificerar omfattningen eller tiden gällande den kinesiska hjälpen. En tjänsteman som tidningen talar med säger även att själva underrättelserna som ligger till grund för uppgifterna heller inte har presenterats.

Givetvis är det inte helt oproblematiskt att ta sådana allvarliga anklagelser som intäkt för sanning utan klara bevis. Samtidigt skulle sådana bevis riskera röja de källor genom vilka USA får sina underrättelser, vilka sedan redan innan invasionens början har visat sig stämma mycket bra.

Underrättelseuppgifterna ger vid handen att den ryska armén börjar lida brist på viktig materiell inom flera områden nu när kriget snart har pågått i tre veckor.

Enligt uppgift ska man bland annat ha bett om matpaket från Kina, vilket tyder på stora problem i den ryska militärens logistik.

Om allt gick om planerna, hade man givetvis aldrig gjort en förfrågan av detta slag. Man hade sannolikt heller inte gjort denna förfrågan om man inte fått försäkringar eller på andra vis känner att man har Kina på sin sida i konflikten.

The Guardian återger vidare uppgifter från en amerikansk tjänstemän med insikt i det sju timmar långa mötet, vilket gjorde honom pessimistisk då Yang Jiechi ska ha understrukit att kinesisk assistans för den ryska offensiven definitivt är att vänta.

Tjänstemannen citeras enligt följande, i en artikel med den talande rubriken ”China has already decided to send economic aid to Russia in Ukraine conflict, US officials fear”:

However, the Americans walked away from the Rome meeting pessimistic that the Chinese government would change its minds about backing Moscow.

“The key here is first to get China to recalculate and re-evaluate their position. We see no sign of that re-evaluation,” said another US official familiar with the discussions. “They’ve already decided that they’re going to provide economic and financial support, and they underscored that today. The question really is whether they will go further.”

Amerikanska tjänstemän som citerades i Financial Times första rapport om rysk vädjan om kinesisk hjälp varnar samtidigt för det uppenbara – att Peking kommer neka till att man assisterar Moskva, alldeles oavsett huruvida detta sker eller inte.

Kina har hittills försökt ge sken av att man är en neutral part i denna konflikt, genom att utåt uppmana till ett stopp på striderna och en lösning via förhandlingar.

Det är oroväckande att se hur samma naivitet som hjälpte till att lägga grund för Putins vågspel att attackera Ukraina, nu även visar sig gällande Kina. Det är nämligen många i Europa som fortfarande inte förstår att skilja på en regims – denna gång den kinesiska – retorik och handlingar.

För en dryg vecka sedan uppmanade EU:s utrikeschef Kina att agera medlare, och nu i dagarna skrev en av Sveriges största ledarsidor att landet ”inte tagit ställning” i konflikten om Ukraina.

Tydligen räcker inte ekonomiska livlinor, diplomatisk uppbackning, avledande av skuld till USA och NATO, förstärkning av rysk propaganda samt omfattande censur på internet och i statliga medier av perspektiv som inte stödjer kriget som tecken på vartåt Kinas sympatier lutar.

Detta är oroande nog. Ännu mer oroväckande är så klart om den kinesiska militära hjälpen genom att underhålla den ryska offensiven leder till ett ännu mer förödande proxykrig i Ukraina än vad som redan är fallet.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.