xinjiang tvångsarbete
Bild från den nya rapporten "Financing & Genocide", i form av en skärmdump från en video föreställandes två uiguriska ungdomar som sannolikt utför tvångsarbete.

Ny rapport: ”Finansiering och folkmord”

Detta är en översättning av sammanfattningen som inleder den nya rapporten ”Financing & Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region” från Atlantic Council.

Rapporten publicerades 16 februari och är skriven av den svenska uiguren Nyrola Elimä, tillsammans med forskarna Laura T. Murphy och Kendyl Salcito.

SAMMANFATTNING

Världsbankens organ för privata investeringar, International Finance Corporation (IFC), har förbundit sig att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för befolkningar som påverkas av organets investeringsprojekt sedan åtminstone 2012, då man lanserade sin nya uppförandekod, så kallade ”Performance Standards”.

Dessa åtta standarder förpliktigar IFC att genomföra fullvärdiga riskbedömningar och förvaltningsplanering inför sina projekt, liksom omfattande översyn av arbetsförhållanden, avfallshantering, motverka föroreningar, skydda biologisk mångfald, garantera säkerheten för lokala samhällen, värna urfolks kulturella rättigheter, och erbjuda skydd mot ekonomiska följder eller fysisk fördrivning.

IFC är den avdelning inom Världsbanksgruppen som arbetar med den privata sektorn. De övriga avdelningarna inom Världsbanksgruppen (IBRD och IDA) kan endast bevilja lån direkt till regeringar, men IFC fungerar annorlunda och kan bevilja lån till privata företag.

Som undersökningar i denna rapport visar, så har IFC ett flertal betydelsefulla investeringar i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang (XUAR eller den uiguriska regionen) i Kina, där ursprungsbefolkningar utsätts för vad parlamentariker i flera länder, juridiskt sakkunniga och andra förespråkare har fastställt vara ett folkmord.

Det finns allvarliga indikationer på att ett flertal av IFC:s klienter aktivt deltar i Kinas förtryck av uigurerna, vilket innefattar tvångsarbete, tvångsförflyttningar, utplåning av den uiguriska kulturen och miljöförstöring. IFC:s misslyckande vad gäller att skydda samhällen och miljöer som påverkas av dess finansiering i Xinjiang gör institutionen delaktig i förtrycket av uigurer, kazaker och andra medborgare tillhörande minoriteter i regionen.

Grafik över de åtta olika standarderna i IFC:s nya uppförandekod

UNDERSÖKNINGSRESULTAT

IFC har för närvarande uppskattningsvis 486 miljoner dollar i direkta lån och kapitalinvesteringar i fyra bolag med verksamhet i den uiguriska regionen:

Chenguang Biotech Group Co., Ltd. (晨光生物科技集团股份有限公司)

Camel Group Co., Ltd. (骆驼集团股份有限公司)

Century Sunshine Group Holdings, Ltd. (世纪阳光集团有限公司)

Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. (九州通医药集团股份有限公司)

Bolagsredovisningar, reklamkampanjer, regeringsdirektiv, statliga medier samt andra offentligt tillgängliga informationskällor avslöjar att dessa fyra bolag har:

* Direkt deltagit i och dragit nytta av statsstödda program för tvångsarbete.

* Direkt deltagit i och dragit nytta av statsstödda program för tvångsmässigt beslagtagande av land.

* Deltagit i program som kräver att medborgare tillhörandes etniska minoriteter avlägger ed till det kinesiska kommunistpartiet och utsätts för indoktrinering.

* Rekryterat arbetare genom öppet rasistiska/diskriminerande anställningsförfaranden.

* Tilldelat arbetare från etniska minoriteter farliga arbetsuppgifter utan säkerhetsutrustning.

* Medverkat till miljöförstöring av samhällen tillhörande urfolk och andra drabbade.

* Medverkat till förstörelsen av kulturarv.

* Misslyckats med att fullt ut tillämpa IFC:s krav på tillsyn och bedömning enligt organisationens uppförandekod.

Trots att IFC reste till regionen för att utreda förhållandena 2019, två år in i Kinas då väldokumenterade system för massövergrepp, fortsatte man att bevilja ny finansiering till projekt i den uiguriska regionen 2020. Beredvilligheten att upprätthålla finansieringen i den uiguriska regionen, utan någon direkt tillsyn, underbygger i själva verket förtrycket i regionen.

Denna rapport blottlägger dessa upptäckter, och ger en rad rekommendationer till IFC och andra institut för utvecklingsfinansiering. Med källor i form av kinesiska statliga medier och propaganda, satellitbilder av IFC:s klienters verksamheter, projektdokumentation från IFC, samt offentliga rapporter och bolagsredovisningar, presenterar denna rapport tillförlitliga bevis för att IFC:s finansiering bidrar till att företag begår grova övergrepp mot mänskliga rättigheter som uigurer i XUAR utsätts för, och utfärdar evidensbaserade rekommendationer till IFC och andra aktörer.

Rapporten framhäver också det sätt på vilket dokumentbaserade due diligence-granskningar kan blottlägga de desinformationskampanjer som Kina bedriver för att rättfärdiga sitt förtryck, och avslöja företag som är nära sammanflätade med förtrycket i regionen. Detta kan vara användbart för företag som utreder sina leverantörer, eller för investerare som prioriterar standarder för miljö, samhälle och politisk styrning.

IFC:s uppförandekod är betydelsefull bortom de egna investeringarna. Uppförandekoden utgör en grund för de hållbarhetsstandarder och sociala standarder som antas av privata och offentliga banker, när de beviljar finansiering till utvecklingsprojekt världen över (även om somliga banker tagit fram ytterligare interna standarder som stärker skyddsåtgärderna).

Nyrola Elimä är forskare och analytiker av leveranskedjor. Rapporten finns att läsa i sin helhet via Sheffield Hallam University.

Texten är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.