Inga protester eller missnöjesyttringar kommer tillåtas under OS i Peking, på eller utanför podiet. (Bild: beijing2022.cn)

OS-idrottare ska ”straffas” för ord som bryter mot kinesisk lag

Med två veckor kvar till invigningen till vinter-OS i Peking, har en rad bekymmer och oroande uttalanden uppenbarat sig på kort tid. Det mest uppenbara är att Covid-19 har hittat till huvudstaden i form av en handfull fall, inklusive den nya och mycket smittsamma omikron-varianten.

Det spelar ingen roll hur pass farlig denna nya variant är. Kinesiska myndigheter kommer ändå göra allt som står i dess makt för att stoppa smittspridningen, särskilt just innan olympiaden tar sin början. Därför har delar av Peking nu stängts av, och ett beslut tagits om att inte sälja några biljetter alls, ens till lokala åskådare.

Vidare har ett växande antal regeringar infört en diplomatisk bojkott mot spelen.

I helgen rapporterade Kinamedia om hur Danmarks utrikesminister meddelade att man inte kommer skicka någon officiell representation till spelen med anledning av situationen för mänskliga rättigheter, och samtidigt avslöjade att danska myndigheter arbetat för att få till stånd ett gemensam diplomatisk EU-bojkott.

Trots att detta initiativ misslyckades, så växer listan på länder vars regeringar bojkottar spelen av politiska skäl:

Vid sidan av detta så kommer ett större antal regeringar – sannolikt i majoriteten av världens länder – göra som Sverige och avstå från att skicka några företrädare i Peking, men uppge den pågående pandemin som anledning till detta.

Men även om all utländsk publik och majoriteten av världens politiker kommer hålla sig borta från spelen, så finns hos arrangörerna fortfarande anledning till oro för att någon av deltagarna ska uttrycka något politiskt budskap som inte faller Pekingregimen på läppen.

Därför meddelade Yang Shu, vice ordförande för internationella relationer i Pekingolympiadens organisationskommitté, under gårdagen att alla idrottare som med ord eller handling bryter mot den olympiska andan eller kinesisk lagstiftning kommer ”straffas”.

Uttalandet kom under presskonferens, som svar på frågan om möjligheten att individuella idrottare framför protester under spelens gång.

Uttryck som är i linje med den olympiska andan kommer säkerligen tillåtas, sade Yang. Men han tillade att uttryck som bryter mot denna anda, eller ”särskilt de som bryter mot kinesiska lagar och regleringar”, kommer straffas.

Detta är mycket oroväckande, med anledning av att många kinesiska lagar – särskilt de som tillkommit under Xi Jinpings tid vid makten – medvetet är utformade på ett vis som får dem att påminna om gummiparagrafer.

Exempelvis har jag tidigare här på Kinamedia beskrivit hur den nationella säkerhetslagen i Hongkong, som sommaren 2020 infördes via dekret av regimen i Peking, syftar till att göra all sorts aktivism mot kinesiska myndigheter olaglig, oavsett vem som utför denna eller vart i världen agerandet äger rum.

Bland andra Washington Post uppmärksammar skillnaden mellan IOK:s nya regler om att inte tillåta politiska protester under olympiska spel, samt hoten från Pekings organisationskommitté att straffa alla som bryter mot kinesisk lagstiftning, som är långt mer omfattande och godtycklig:

The IOC also announced before last year’s Summer Games in Tokyo that athletes who staged protests there would be punished, ignoring U.S. calls to allow respectful protest for human rights issues.

But China’s formulation of its rule appeared to be a shade stricter than the IOC’s, raising questions about how Beijing plans to interpret and enforce it. Rule 50 of the IOC charter forbids “demonstration or political, religious or racial propaganda” at Olympic venues. Yang said Tuesday that “speech” could be subject to punishment and cited Chinese law, which is far more restrictive than many countries’.

Tidningen påminner om att personer som kritiserar Kinas regering, även på sociala medier, ofta har dömts till fängelse. Man framhåller det dock som osannolikt att Peking skulle riskera internationell kritik genom att bura in deltagare i de olympiska spelen.

Men rättsorganisationen Human Rights Watch uppmanade under gårdagen alla idrottare att ta det säkra före det osäkra, och under vistelsen i Peking inte ägna sig åt någon aktivism eller ens göra uttalanden som kan framstå som känsliga.

Wang Yaqiu, som forskar kring Kina för Human Rights Watch, framhöll fallet med den frihetsberövade tennisspelaren Peng Shuai som ”en indikator på vad som möjligen kan ske”, och varnade samtidigt för den kinesiska säkerhetsapparatens räckvidd när det gäller övervakning.

På samma tema varnade Citizen Lab, en kanadensisk forskargrupp med fokus på cybersäkerhet, under gårdagen för att den app som varje deltagare i vinter-OS måste ladda ner för att kontrollera och rapportera sitt hälsotillstånd även blottlägger användarens personliga data för kinesiska myndigheter.

Citzen Labs rapport underströk vidare hur appens kod innehöll en lista över politiska känsliga nyckelord samt en funktion som möjliggjorde för användare att rapportera om dessa eller annat känsligt material förekommer.

En representant för den lokala olympiska organisationskommittén i Peking sade under gårdagens presskonferens att man inte kände till någon lista över politiska termer förknippade med denna app, men att man ska undersöka saken närmare.

Redan innan utredningen från Citizen Lab har flera nationella olympiska kommittéer varnat sina idrottare och funktionärer för riskerna med spionage eller cyberintrång under spelen, och därför gett alla deltagare rådet att inte ta med sina personliga datorer eller telefoner till Peking.

I måndagens upplaga av Kinamedia nyhetsbrev uppmärksammades hur de nationella olympiska kommittéerna i Storbritannien, Holland och Belgien kommer förse sina medlemmar med tomma telefoner och särskilda simkort att använda under spelen.