Statyn Pillar of Shame vid University of Hong Kong
Del av den åtta meter höga statyn Pillar of Shame, som stått vid University of Hong Kong från 1997 till den plötsliga nedmonteringen i skydd av mörkret i går kväll. (Bild: Faksimil Twitter)

Universitet i Hongkong river staty om Himmelska fridens torg

I mitten av oktober rapporterade Kinamedia hur University of Hong Kong beordrat organisationen Hong Kong Alliance av avlägsnat en staty vid namn Pillar of Shame från campus.

Statyn är gjord av den danska skulptören Jens Galschiøt och föreställer offren för massakern vid Himmelska fridens torg. Den uppfördes på universitet 1997, samma år som Hongkong överlämnades från Storbritannien till Kina.

En viss förvirring uppstod dock då Hong Kong Alliance lät universitetet veta att man inte äger statyn i fråga. Dessutom har organisationen – som redan sett flera av sina tidigare ledare fängslade – nyligen tvingats till upplösning med hot om åtal under stadens nya nationella säkerhetslag.

Universitetet ville nu riva statyn med kunde samtidigt inte identifiera dess ägare. Samtidigt meddelade Galschiøt från Danmark att statyn är hans egendom som han endast lånat för att för upp vid University of Hong Kong. Skulptören erbjöd sig vidare att själv åka till staden för att montera ned och ta hem Pillar of Shame, och menade att universitetet skulle bli ersättningsskyldiga om de orsakade konstverket någon skada.

Givet all denna uppståndelse och faktumet att myndigheterna tappade ansiktet, blev statyn en slags symbol som uppmärksammades i medier och av organisationer världen över. En uppmärksamhet som i sig gjorde det svårare för universitetet att flytta på den.

Men sent i går kväll, när University of Hong Kong i princip var tömt inför julhelgen, så skred man till verket med kort varsel. Utan förvarning började en grupp arbetare montera ner Pillar of Shame, samtidigt som säkerhetsvakter spärrade av området och hindrade folk från att filma.

När det stod klart vad som pågick, kom snart uppgifter om att lärosätets universitetsråd tidigare samma dag tagit beslutet att statyn ska väck. Enligt uppgift skedde detta efter påtryckningar från regimen i Peking.

Från Pekings håll vill man nämligen hindra all form av uppmärksamhet i Hongkong kring massakern vid Himmelska fridens torg.

Till nyligen var Hongkong den enda staden i Kina där offren för denna massaker kunde hedras. Sedan i fjol har dock myndigheterna, men pandemin som förevändning, olagligförklarat den minnesstund som 32 år i följd hållits i Victoria Park.

Nu har man alltså efter 24 år även lyckats avlägsna Pillar of Shame från University of Hong Kong, där statyn också har fyllt en viktig funktion i att minnas massakern, särskilt vid årsdagen 4 juni.

Utvecklingen har fått den danska skulptören Jens Galschiøt att gå i taket. I ett uttalande lät han veta att universitet inte på något vis velat samarbeta med honom kring saken:

Många ser den plötsliga rivningen av statyn som ännu ett steg i ledet i Hongkongs resa mot att bli som vilken annan kinesisk stad som helst när det kommer till politiska och civila rättigheter.

Symbolvärdet i det inträffade sammanfattas på följande vis i The Guardian:

Maya Wang, a senior researcher on China at Human Rights Watch, said the move “signifies Beijing’s ever growing intolerance of dissent in Hong Kong”. “The Chinese government is rewriting history as part of its broader efforts to dismantle a free society, and transform the city into one compliant to the Chinese Communist party,” she said.

“This is a symbolically important move, which fits in with so many other sad recent ones, such as campus democracy walls being stripped of posters,” Jeffrey Wasserstrom, a historian of modern China at the University of California, Irvine, said.

“There is a recurring theme of disappearances; of objects from campuses and disappearances of people into prisons or exile. What is disappearing in the process – or at least diminishing dramatically, as there are still contrasts – is the sense of Hong Kong universities as radically unlike mainland ones.”

University of Hong Kong förklarar dock saken med att statyn i sitt befintliga skick utgjorde en personlig säkerhetsfara, samtidigt som den eventuellt bryter mot lagar från den brittiska kolonialtiden, alltså före överlämningen till Kina 1997.

I egenskap av examensstudent från University of Hong Kong, där jag 2010 tog min magisterexamen i Journalistik, får jag fortfarande regelbundna mail från universitetets kommunikationsavdelning.

Ett sådant mail som skickades till min inkorg denna morgon innehöll följande utläggning:

The decision on the aged statue was based on external legal advice and risk assessment for the best interest of the University.

No party has ever obtained any approval from the University to display the statue on campus, and the University has the right to take appropriate actions to handle it at any time. The University is also very concerned about the potential safety issues resulting from the fragile statue. Latest legal advice given to the University cautioned that the continued display of the statue would pose legal risks to the University based on the Crimes Ordinance enacted under the Hong Kong colonial government.

The HKU Council has requested that the statue be put in storage, and that the University should continue to seek legal advice on any appropriate follow up action.

Oavsett anledning, så står det utom tvivel att utrymmet för alla slags uttryck som inte faller myndigheterna på läppen krymper oroande fort i Hongkong.