Pillar of Shame står ännu kvar vid University of Hong Kong, trots universitetets deadline att den skulle ha varit avlägsnad senast i går. (Bild: Faksimil Twitter)

Dansk staty om massakern vid Himmelska fridens torg skapar storbråk i Hongkong

De åtta meter höga statyn ”Pillar of Shame” har med sina förvridna ansikten föreställandes offer från massakern vid Himmelska fridens torg väckt betraktarnas känslor vid Hongkongs mest prestigefyllda universitet sedan 1997.

Men nu ska den bort. Ledningen vid University of Hong Kong (HKU) beordrade till helgen den nyligen upplösta organisationen Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China att ordna med detta innan onsdag.

Hong Kong Alliance, som gruppen förkortas, fick låna statyn av den danska skulptören Jens Galschiøt på obestämd framtid och såg till att den fick plats vid HKU. Därmed anser universitetet att organisationen också har ansvaret för att för att ta bort den.

Men det anser inte Galschiøt, som har gått in och gjort anspråk på att fortfarande äga Pillar of Shame, och hotar med att stämma universitetet om den skadas i samband med avlägsnandet.

Situationen kompliceras ytterligare av att Hong Kong Alliance – mest känd för att anordna årliga minnesstunder för offren för massakern vid Himmelska fridens torg – förra månaden upplöstes, då medlemmarna i annat fall stod inför hotet att åtalas under stadens nya säkerhetslag.

Icke desto mindre sitter flera av gruppens medlemmar häktade eller arresterade, vilket bidragit till att Hong Kong Alliance missade den av universitetet uppsatta deadlinen för att flytta statyn senast under gårdagen.

Detta verkar ytterligare ha retat upp Jens Galschiøt, som i en intervju med Reuters uttrycker det bisarra i att: ”De här personerna sitter i fängelse. Och så säger de att inom fyra dagar ska ni ta ner [statyn]”.

Då Pillar of Shame fortfarande står kvar vid HKU, så har nu något av dödläge uppstått.

Galschiøt värderar statyn till drygt 12 miljoner kronor. Han har nu anlitat advokater i Hongkong för att ta sig an fallet, och dessutom sökt diplomatisk hjälp från danska tjänstemän för att skydda statyn eller åtminstone se till att den avlägsnas från universitetet oskadd.

HKU å sin sida uppger att man ”söker juridisk rådgivning” och samarbetar med berörda parter för att kunna lösa saken på ett lagligt och rimligt vis.

Fallet visar inte bara på den upptrappade intoleransen för alla yttringar i Hongkong som eventuellt kan uppfattas stötande av regimen i Peking. Det är också ett steg i ledet i myndigheternas kampanj mot stadens universitet, som blivit den senaste måltavlan i kampen mot pro-demokratiska uppfattningar.

Förra veckan skrev Kinamedia om hur stadens mest anrika och aktiva studentförening vid Chinese University of Hong Kong tvingades till upplösning.

Detta följer i sin tur på flera arresteringar eller uppsägningar av studenter och lärare som varit involverade i studentkårerna även vid HKU och Lingnan University.

Ytterligare en aspekt av HKU:s agerande i denna fråga är hur just massakern vid Himmelska fridens torg – en fråga som är totalt tabubelagd i fastlandskina – har ansatts hårt i Hongkong den senaste dryga månaden.

På bara fem veckor har Hong Kong Alliance tvingats till upplösning och flera av dess ledarfigurer arresterats, samtidigt som ett museum över massakern vid Himmelska fridens torg stormats och stängts ner och fått sin hemsida blockerad på Hongkongs alltmer kontrollerade internet.

Louisa Lim, som skrivit en bok om kinesiska myndigheters tillvägagångssätt för att kontrollera narrativet kring massakern vid Himmelska fridens torg, analyserar HKU:s agerande mot denna bakgrund i en artikel för Hong Kong Free Press.

Hon menar att universitetets syfte med att avlägsna statyn inte är att försöka radera händelsen ur befolkningens minne, utan snarare främst att visa lojalitet gentemot Peking i en tid av ökad kontroll över stadens kultur i enlighet med den nationella säkerhetslagen:

Viewed in this light, these most recent moves can be seen as a purge rolling out that culture of abasement to Hong Kong. In requesting the removal of the Pillar of Shame, Hong Kong University is bowing down to the post-National Security Law reality and signalling that it will sacrifice its century-old tradition of academic freedom and critical inquiry in the interests of self-preservation.

Detta, menar Lim, är samma syfte som Pekingregimen ville uppnå med den självkritik som personer misstänkta för att ha närvarat i protesterna 1989 tvingades skriva efter att de slagits ner med våld.

Myndigheterna räknade inte med att deltagarna skulle glömma bort vad de varit med om – istället ville man med självkritiken framtvinga underkastelse och förödmjukelse för att visa vem som har makten och bestämmer.

Del av Pillar of Shame i närbild. (Bild: Faksimil Twitter)

Alldeles oavsett så ska det bli intressant att följa upplösningen av Pillar of Shame, samt se huruvida danska diplomater eller politiker vågar kommentera eller på annat vis blanda sig i frågan.

RELATERAD LÄSNING PÅ KINAMEDIA:Universitet i Hongkong river dansk staty om massakern vid Himmelska fridens torg” (dec 2021)