Industrierna och företagen i Kina med större koldioxidutsläpp än hela nationer

Inför FN:s klimatmöte i Glasgow som inelds på söndag, är det viktigt att framhålla hur Kina fortfarande står för över en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp. Landet släpper ut mer än dubbelt så mycket växthusgaser än USA, och sedan flera år tillbaka ut mer än USA och Europa tillsammans.

Tidigare i år publicerade Rhodium Group vidare en rapport som visade hur Kinas utsläpp av växthusgaser 2019 rentav var större än alla utvecklade länder i världen.

Detta beror främst på att över 75 procent av Kinas energiframställning kommer från kol eller olja. Kina bränner i dag mer kol än hela resterande världen tillsammans, och är ändå världens andra oljekonsument efter USA.

Rhodium Groups sammanställning av koldioxidutsläpp från ledande nationer under 2019.

Situationen är särskilt allvarlig med tanke på att Kinas utsläpp fortsätter öka, medan USA och EU redan har börjat minska sina och har långt mer ambitiösa framtida målsättningar än Kina.

Trots att såväl utgången av COP26 i Glasgow som åtgärder mot klimatförändringarna i allmänhet står och faller med Kina, så känner inte många till vilka aktörer eller industrier som är landets och därmed även världens största förorenare.

En vanliga föreställning är att Kina släpper ut mycket koldioxid därför att de tillverkar skräpet som vi använder. Detta är bara delvis sant, eftersom andra sektorer än exportindustrin spelar en mycket större roll för Kinas utsläpp.

I syfte att klargöra detta publicerade Bloomberg under gårdagen en imponerande kartläggning med användbar grafik, som tydligt visar vilka företag och områden det är som står för störst del av Kinas växande utsläpp.

En dryg handfull företag vars agerande är av större vikt för den globala uppvärmningen än hela nationers kartläggs. De är alla statliga, och listan över de fem största ser ut som följer:

1) PetroChina Company Ltd – släpper ut 881 miljoner ton koldioxid om året, mer än Sydkorea och Vietnam tillsammans.

2) China Petroleum & Chemical Corp – släpper ut 733 miljoner ton koldioxid om året, lika mycket som Kanada och Spanien tillsammans.

3) Huaneng Power International – släpper ut 317 miljoner ton koldioxid om året, lika mycket som Storbritannien.

4) China National Building Material Group – släpper ut 255 miljoner ton koldioxid om året, lika mycket som Frankrike.

5) China Baowu Group – släpper ut 211 miljoner ton koldioxid om året, mer än Belgien och Österrike tillsammans.

I många fall handlar det dessutom om dotterbolag till moderbolag som skapar ännu större mängder utsläpp om hela koncernen räknas med.

Datan som används i projektet har sammanställts på uppdrag av Lauri Myllyvirta, analytiker vid forskningsinstitutet Centre for Research on Energy and Clean Air med säte i Helsingfors.

Informationen har inhämtats från allmänna rapporter från företagen själva, samt uppskattningar av finansiella redogörelser och rapporter angående CSR, alltså företagens policy gällande hållbarhet och sociala ansvarstagande.

Siffrorna innehåller även uppskattningar baserade på företagens respektive elektricitetsanvändning, eftersom inte ett enda företag svarade på frågor om sina utsläpp från Bloomberg eller Myllyvirta inför rapporten.

Vid sidan av att lista ovannämnda företag, så visar Bloomberg även med noggranna diagram visar Bloomberg hur byggsektorn är den sektor som står för mest utsläpp i Kina, med mer än 3,9 miljarder ton koldioxid om året.

Detta bland annat eftersom den kinesiska bostadsbubblan för med sig att över två miljarder kvadratmeter golvyta av nya fastigheter byggs varje år i Kina, vilket är en tredjedel av alla fastigheter som byggs i världen.

Stålindustrin konsumerar ensam en femtedel av det kol Kina bränner; material som cement och glas ligger inte långt efter.

Tillverkningsindustrin följer tätt på byggsektorn med 3,8 miljarder ton koldioxidutsläpp varje år. Men detta innefattar inte bara eller ens huvudsakligen exportsektorn, utan även stora utsläppskällor som biltillverkning, samt uppvärmning av lokaler eller hantering och framställning av kemikalier och bränsle.

Den tredje största utsläppskällan utgörs av de kinesiska hushållen. Den ligger inte långt efter de två ovanstående med 2,2 miljarder ton koldioxid om året, som huvudsakligen kommer från luftkonditioneringsapparater.

Bloomberg rankar de största industrierna och områdena för Kinas utsläpp av växthusgaser enligt följande:

1) Energiframställning, 33 procent av Kinas utsläpp

Den största utmaningen för Kinas klimatmål är att styra om sin energisektor bort från fossila bränslen. Oavsett hur många vindturbiner eller solpaneler som byggs, så fortsätter utsläppen öka om kolsektorn samtidigt också expanderar.

Och det gör den. Landets fem största kraftbolag meddelade visserligen tidigare att man planerade minska sina utsläpp av koldioxid redan till 2025. Men en rådande energikris har gjort att myndigheterna beordrat en ökning av utvinningen av kol och en upptrappning av kolkraftverkens aktivitet.

Under årets första sex halvår, så föreslog statliga företag byggstart av 43 nya koleldade kraftverk och påbörjade byggnationen av en ny kapacitet av kolkraften på 15 gigawatt.

2) Byggsektorn, 30 procent av Kinas utsläpp

Denna siffra inkluderar inte underhåll eller uppvärmning av fastigheter, utan endast själva byggnationen av lägenhetstorn och köpcentrum och andra projekt som myndigheterna har stimulerat för att hålla den ekonomiska tillväxten uppe.

95 procent av utsläppen i denna kategori utgörs av stål, cement, glas och andra material som krävs för att underhålla Kinas byggboom.

Vilket nämndes ovan, så står stål ensamt för 20 procent av allt kol som Kina konsumerar. Utsläppen från stålsektorn ökade med 40 procent från 2010 till 2020. Samtidigt är framställningen av cement en av de absolut mest förorenande processerna i Kina, då detta sker vid energiintensiva koleldade anläggningar.

3) Petrokemi, 14 procent av utsläppen

Kinas oljejättar förorenar genom att tillverka bensin eller gas till bilar och köksspisar. Kapaciteten av oljeraffineringen i Kina väntas uppnå 200 miljoner ton råolja år 2025, och sedan femdubblas ytterligare till en miljard ton kring 2050.

I takt med att Kina får allt fler elbilar, så kommer bolagen som sysslar med olja och kemikalier ändå behöva utveckla allt mer plast, diskmedel och andra liknande konsumtionsvaror för inhemskt bruk.

4) Jordbruk, 11 procent av utsläppen

Kinas jordbrukssektor är enorm och konceptet vegetarianism är främmande för de flesta. Exempelvis står landet för två tredjedelar av landets svinuppfödning. Siffran ovan tar inte heller med den metangas som landets otaliga grisar och kor utsöndrar.

5) Transport, 7 procent av utsläppen

Kinas alla bilar till trots så kommer transportsektorn först på fjärdeplats med en relativt blygsam utsläpp på 870 miljoner ton koldioxid om året. Transportsektorn står för över hälften av all olja som konsumeras i Kinas; en konsumtion som myndigheterna vill minska för att inte bli beroende av oljeimport.

Icke desto mindre så står biltillverkaren SAIC Motor Corporation för 158 miljoner ton koldioxidutsläpp om året – vilket är på samma nivå som hela Argentina – då själva biltillverkningen också är en industri som genererar stora mängder utsläpp.

Rapporten från Bloomberg sätter alltså dels namn på världens största utsläppare, och därmed världens viktigaste aktörer för att minska de globala utsläppen av koldioxid.

Dels visar rapporten att det inte är västerlandets konsumtion av kinesiska exportvaror som är den största anledningen till att Kina står för 27 procent av världens utsläpp.

Det handlar istället främst om en subventionerad byggboom i kombination med en energiframställning där kol och olja utgör en mycket större andel än det globala genomsnittet.

RELATERAD LÄSNING:Tullar på koldioxid är Kinas värsta mardröm” (dec 2021)