Chinese University of Hong Kong, belägget på en kulle i den del av staden som geografiskt sitter samman med Kinas fastland. (Bild: Citobun, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Studentkårer nästa måltavla för Hongkongs myndigheter

Tillslagen mot Hongkongs civilsamhälle fortsätter. Det senaste offret: Chinese University of Hong Kongs studentkår, CUSU, som har varit en bastion för studenternas progressiva politik i Hongkong.

CUSU har fostrat hundratals aktivister som driver på för ett demokratiskt Hongkong. Studentkårerna vid stadens universitet är mycket mer än bara studentkårer. De är demokratiskt valda. De är en av de mest frispråkiga rösterna och har varit ryggraden i Hongkongs demokratirörelse i årtionden, om inte ett århundrade.

Kåren på Chinese University of Hong Kong (CUHK) grundades 1971 och var den enda gruppen vid lärosätet som representerade studenternas intressen. I december förra året grep den nationella säkerhetspolisen åtta CUHK-studenter och alumner under en fredlig demonstration för demokratisering på campus.

I dag upplöstes CUHK:s studentkår CUSU. I ett uttalande skriver de: ”I femtio år existerade CUSU som en oberoende studentorganisation vars representanter valdes genom en demokratisk process. Det är djupt beklagligt att CUSU nu är historia.”

För åtta månader sedan klippte ledningen vid CUHK bandet med studentkåren, och hotade att relegera studenter som äventyrar den nationella säkerheten.

Andra studentkårer i Hongkong lever också under konstanta påtryckningar. Fyra tidigare studentledare vid University of Hong Kong (HKU) har gripits och anklagats för “terrorism” under den nationella säkerhetslagen, och förra veckan avskedade Lingnan University två adjungerade professorer med anknytningar till den pro-demokratiska rörelsen.

Detta illustrerar återigen hur Hongkongs regering kommer att använda alla nödvändiga metoder för att försvaga och tillintetgöra de kvarvarande organiserade aktörerna som förespråkar demokrati i Hongkong.

RELATERAD LÄSNING PÅ KINAMEDIA:Universitet i Hongkong river dansk staty om massakern vid Himmelska fridens torg” (dec 2021)