Avenue of Stars är en hyllning till Hongkongs framgångsrika filmindustri, som nu dock står inför nya restriktioner och riskerar ännu mer självcensur. (Bild: globetrotter_rodrigo, CC BY-NC-ND 2.0 vid Flickr)

Hongkongs filmindustri och civilsamhälle under attack

Avvecklingen av politiska och civila rättigheter i Hongkong har gått med blixtens hastighet sedan den nationella säkerhetslagen infördes förra sommaren. Under denna sommar har fokus legat på att attackera stadens civilsamhälle och kultursektor.

Det senaste i raden av exempel på kom under gårdagen, då Hongkongs myndigheter presenterade en ny lag som ger stadens andra högsta tjänsteman rätt att egenhändigt förbjuda filmer som anses hota den nationella säkerheten.

Redan tidigare i sommar meddelades att en särskild censurkommitté ska börja titta närmare på varje nyproducerad film. Gårdagens lag ger nu även regeringen rätt att dra in tillståndet för filmer som tidigare utan problem kunnat visats i staden.

Rent konkret så innebär lagen att den som visar förbjudna filmer riskerar tre års fängelse och över en miljon kronor i böter – låt vara att filmen i fråga tidigare har varit tillåten.

”Varje film som visas allmänt, tidigare, nuvarande eller framtida, behöver godkännas” sade Edward Yau, stadens sekreterare för handel och ekonomisk utveckling, som presenterade lagen i går.

Myndigheterna ges även rätt att dra in tillståndet för lokaler som visar filmer vilka bedöms ”stå i motsats till nationella säkerhetsintressen”.

Lagen ska läggas inför stadens parlament på onsdag nästa vecka. Men eftersom parlamentet numera saknar opposition, så förväntas antagningen av lagen blott bli en formalitet.

Under tisdagen nämndes bland annat att nyligen producerade dokumentärer som ”glorifierar” eller ”uppviglar” till protester kan bli föremål för de nya bestämmelserna.

South China Morning Post framhåller vidare att personer som misstänks bryta mot de nya bestämmelserna också kommer ställas till svars i separata fall under den nationella säkerhetslagen.

Den nationella säkerhetslagen olagliggör secession, subversiv verksamhet, terrorism och samröre med utländska aktörer enligt breda definitioner som kritiker menar är godtyckliga.

Överklagan mot ett förbud kan heller inte göras i sedvanliga juridiska kanaler. Istället måste man vända sig direkt till stadens domstolar, i vad The Guardian beskriver som långa och kostsamma processer.

För en hint om graden av självcensur som alla dessa nya lagar frambringar, rekommenderas artikeln ”Hong Kong creative industry ‘shrouded in worries and fears’ amid chilling effect of ‘red lines’ under national security law” i South China Morning Post.

Att fackförbund vars politiska tendenser inte faller myndigheterna på läppen nu också hamnat i skottlinjen, skrev Kinamedia närmare om förra månaden då fem stycken medlemmar av logopedernas fackförening arresterades efter publicering av barnböcker vars innehåll myndigheterna uppfattade som ”subversivt”.

Sedan dess har även stadens största fackförening för lärare råkat i problem.

Efter att statliga kinesiska medier beskrev Hong Kong Professional Teachers’ Union som en elakartad cancer, så tog stadens myndigheter genast avstånd från fackföreningen som representerar 80 procent av lärarkåren.

Sedan dess har föreningen försökt blidka överheten genom att i sin tur ta avstånd från eller träda ur pro-demokratiska organisationer som man tidigare samarbetat med.

Men detta var inte nog. Bland andra The Economist rapporterar hur fackföreningen mottagit hot om att dess tillgångar ska frysas och ledare arresteras, om verksamheten inte överges.

Förutom upplösningen av stadens största lärarförening, så har fyra medlemmar av en studentkår vid University of Hong Kong också nyligen arresteras misstänkta för att ”förespråka terrorism”.

Detta efter att de fyra hållit en tyst minut för en man som tidigare tog sitt liv efter att ha huggit en polis i armen.

För att läsa mer om tillslagen mot stadens fackföreningar och studentkårer, rekommenderas artikeln ”Teaching them a lesson – Hong Kong’s government is crushing the city’s pro-democracy unions” i The Economist.

Vidare har en av de absolut viktigaste organisationerna för stadens demokratirörelse nyligen meddelat att de inte längre kommer fortsätta sin verksamhet.

Civil Human Rights Front, som de senaste åren arrangerat några av de största protesterna mot utlämningsavtalet med Kina, ska nu läggas ned. Enligt gruppens medlemmar beror beslutet på ökade påtryckningar från myndigheterna.

I dag rapporterade South China Morning Post vidare att Hongkongs nationella säkerhetspolis utreder den grupp som arrangerar de årliga minnesstunden för massakern vid Himmelska fridens torg:

Hong Kong national security police are investigating the umbrella group behind the annual vigil marking the 1989 Tiananmen Square crackdown for alleged collusion with foreign forces, a senior force insider has said.

Letters have been sent to 12 members of the Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China demanding information about its membership and activities. It marks the first time the National Security Department has exercised power granted under rules specifically dealing with foreign organisations or their agents.

Även här gäller alltså den svepande brottsrubriceringen ”samröre med utländska aktörer”.

Hongkongs för regionen tidigare så dynamiska och relativt unika civilsamhälle och kulturproduktion, blir allt svårare att särskilja från det kinesiska fastlandet.