Duolingo och dess gröna lilla uggla kan verka vara en oförarglig app för språkinlärning. Icke desto mindre har den hamnat i korselden i kinesiska myndigheters pågående kampanj mot utbildning utanför skoltid och/eller av utländska lärare. (Bild från App Store)

Duolingo tas bort från kinesiska app-butiker i statlig kampanj

6 augusti, 2021

Kinamedia skrev i början av förra veckan hur en kampanj mot utbildning online resulterade i att kinesiska bolag tappade tusentals miljarder kronor i värde.

Bakom tillslaget mot företag som erbjuder utbildning ligger myndigheternas oro för att tid, kostnader och stress förknippat med unga barns skolgång bidrar till Kinas låga födelsetal.

Vidare vill man också slå ner mot utbildning som ges utanför de allmänna skolorna då dessa – med rätt eller orätt – anses utsätta kinesiska skolbarn för influenser utifrån. Mycket riktigt innehöll de nya regleringarna av sektorn för utbildning utanför skoltid också särskilda förbud för utländska lärare.

Hur långt denna statliga kampanj mot extrautbildning och utländska aktörer har gått kan ses av att Duolingo, en av världens största appar för språkinlärning, nu har försvunnit från flera kinesiska app-butiker.

Reuters noterar att appen Duolingo under fredagen fortfarande gick att ladda ner på Apple App Store, men var otillgänglig på de största app-butikerna via Android, inklusive de som drivs av Huawei och Tencent.

South China Morning Post påpekar i sin tur att det inte bara är Duolingo som har drabbats. Andra marknadsledande aktörer som Memrise, Beelinguapp och Lernu kan heller inte längre laddas ner på samma app-buitker.

Saken uppmärksammades först av användare på sociala medier, och myndigheter har inte utfärdat något särskilt förbud gällande ovanstående appar.

Tidningen kopplar dock samman de bortplockade apparna med den statliga kampanjen mot så kallad ”edtec” (education technology), och framhåller myndigheternas formulering om att lärare baserade i utlandet numera är ”strikt förbjudna” att undervisa studenter i Kina.

Förvisso skiljer sig appar Duolingo från utbildningsföretag som säljer tjänster genom att man använder automatiserad inlärning snarare än någon interaktion med utländska lärare. Icke desto mindre verkar detta vara nog för att inhemska app-butiker ska känna av oron, och i vad som av allt att döma verkar vara en akt av självcensur bannlysa Duolingo från sina egna sortiment.

Enligt South China Morning Post var nämligen kinesiska appar inriktade på språkinlärning, många identiska med Duolingo, fortfarande tillgängliga att ladda ner.

Duolingo erbjuder gratiskurser i 40 olika språk och har enligt egna uppgifter omkring 40 miljoner aktiva användare i månaden.

Appen introducerades i Kina först 2019 och hade 15 miljoner användare i slutet av 2020, bland annat tack vare en stark tillväxt under förra vårens nedstängningar på grund av COVID-19.

I statliga kinesiska medier poängteras hur Duolingo får sina intäkter från plustjänster, samt reklam för engelsktest som kan användas för att språkbehörighet till västerländska universitet.

Oavsett vad som ligger bakom Duolingos försvinnande från kinesiska app-butiker, så utgör episoden ytterligare ett bevis på till vilken grad västerländska aktörers närvaro på den kinesiska marknaden sker på statens nåder – samt hur snabbt blott signaler från myndigheterna kan påverka stora appar eller företags ställning på tidigare helt otänkbara vis.

Något som även syntes tidigare i veckan då aktierna i flera stora företag som Tencent och NetEase rasade, efter att statliga medier beskrivit onlinespel som ”opium”.

Bakom den statliga kampanj mot internet- och teknikföretag som resulterat i de senaste två veckornas tumult, finns också en instinkt från myndigheterna att agera mot företag som börja växa sig så stora att de utgör ett potentiellt hot mot kommunistpartiets maktmonopol.

Om detta kommer Kinamedia i morgon publicera en längre analys, översatt till svenska från tidningen Asia Times.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop