Det kinesiska konglomeratet COSCO har en av världens största flottor med containerfartyg och oljetankers. (Bild: Matti Blume, CC-BY-SA 4.0)

Debatt: Handel med Kina en svår balansgång

Denna text är en debattartikel skriven av riksdagsledamot David Josefsson (M).

En allt mer brännande fråga är handelsrelationen mellan Sverige och Kina. Frågan är komplex och kräver en svår balansgång. Slutsatsen måste vara att vi givetvis inte ska ägna oss åt protektionism och sluta handla med världens största land. Men vi ska samtidigt vara vaksamma och akta oss noga för att fastna i beroendeställning som kan utnyttjas mot oss geopolitiskt.

Kina blir en allt viktigare handelspartner för Sverige, både vad gäller export och import. Då bör vi vara medvetna om att Kina är ett land som hela tiden agerar utifrån geopolitiska syften och som använder handel för maktpåverkan och i underrättelsesyfte.

Såväl politiker som näringsliv har ett ansvar för att inte försätta oss i ett beroende gentemot den kinesiska regimen. Handel kan i bästa fall snabba på länders demokratiska utveckling, i värsta fall bli ett redskap som diktaturer använder mot oss. Utgången beror på vår vaksamhet.

I Säkerhetspolisens (SÄPO) årsbok 2020 konstateras att Kina vill ”öka sitt globala inflytande och nå en ställning som stormakt; militärt, ekonomiskt och politiskt”.

I Kina saknas vattentäta skott mellan politik och näringsliv. Exempel på detta är att kinesiska företag är skyldiga att dela med sig av kunskap och teknologi till landets underrättelsetjänster, liksom att gränserna mellan civil och militär industri suddas ut.

Företag förväntas agera utifrån kommunistpartiets intressen. Strategiska uppköp, industrispionage samt påtryckningar och hot är olika verktyg som Kina använder, beroende på vad som för stunden gynnar dem mest. Och ju mer beroende vi blir av vår handel med Kina, desto svårare blir det för oss att sätta hårt mot hårt.

SÄPO skriver vidare att ”Kina har både avsikt och förmåga att försvaga och begränsa Sveriges handlingskraft, i de fall svenskt agerande uppfattas som ett hot mot kinesiska intressen”.

Ett exempel på hur vårt nära samarbete med Kina gör oss sårbara, uppmärksammades av byggnadsingenjören Simon Carlfjord (SvD, 20 november 2019) apropå att China Railway Tunnel Group (CRTG) vann upphandlingen för några av arbetstunnlarna till förlängningen av Stockholms tunnelbana.

Han varnade för att bygget skulle kunna lamslås vid en politisk konflikt mellan Kina och Sverige. Till saken hör att CRTG vann anbudsgivningen med ett enligt branschen orimligt lågt bud. Politiska motiv kunde anas, vilket är helt i linje med hur vi lärt oss att Kina positionerar sig.

Ett annat exempel är när Marcus Wallenberg, vice ordförande i Ericsson, i en intervju i Dagens Nyheter på juldagen förra året varnade för att stoppa konkurrenten Huawei i Sverige. Wallenberg sade det aldrig rakt ut, men utspelet handlade uppenbart om en rädsla för vad kinesiska motåtgärder skulle innebära för Ericsson i Kina.

I antologin ”Samtida röster om konservatism” (Svensk tidskrift) skriver Christoffer Anger-Håål ett kapitel om internationell handel. Han beskriver där hur den moderna frihandeln har byggt på agerande i god tro och respekt för regler.

Detta är inget som Kinas kommunistpartiet bryr sig om, och vi har kunnat se ett allt mer kriminellt beteende från kinesiska företag. Det är en av förklaringarna till att protektionistiska idéer på sistone vuxit sig starkare i väst, och Anger-Håål lyfter fram Donald Trump som ett exempel på detta. Trumps fel blev att han inte bara hotade med protektionism och strafftullar mot Kina, utan också mot flera västländer.

Protektionism kan inte vara rätt väg att gå. Efterkrigstiden har tydligt visat att frihandel leder till ökat välstånd. Men vi får inte låta oss luras. Kina har inget intresse av fair play — då måste vi anpassa oss därefter. I samförstånd med andra demokratiska länder och i dialog mellan politiker och näringsliv måste vi hitta ett sätt att kunna fortsätta handla med Kina, utan att vi sänker garden mot den kommunistiska regimens globala maktanspråk.

Dels måste vi kräva att handeln med Kina sker på rättvisa villkor. Dels måste såväl politiken som näringslivet ta ett stort ansvar för att en allt växande handeln med Kina inte resulterar i att vi som land blir beroende av Kina. För då är vi geopolitiskt mycket illa ute.

David Josefsson är riksdagsledamot och ordförande för Göteborgsmoderaterna. Han är aktiv på och kan nås via Twitter och Facebook.