Ett barn har blivit praxis för många kinesiska familjer, oavsett lagstiftning. (BIld: 伟郭 via Pixabay )

”Trebarnspolitik” ingen lösning på Kinas demografiska problem

Tidigare denna vecka meddelade kinesiska myndigheter att landets familjer nu tillåts skaffa tre barn.

Beslutet kommer en knapp månad efter att Kinas sjunde folkräkning gav stora demografiska bekymmer vid handen, vilket Kinamedia skrev närmare om för ett par veckor sedan.

Andelen kineser över 60 år har ökat till 18,7 procent, jämfört med 13,3 procent i den föregående folkräkningen 2010. Likaledes minskade andelen kineser i arbetsför ålder (15-59 år) under samma period från 70,1 till 63,35 procent.

Förskjutningen beror mycket på den ettbarnspolitik som infördes 1979. Men trots att denna uppluckrats med tiden och alla kinesiska par sedan 2016 kan skaffa två barn, så uppgick antalet födslar i fjol till blott tolv miljoner vilket var lägst sedan svältåret 1961.

Förvisso kan COVID-19 tänkas spela en roll i detta. Men samtidigt var 2020 det fjärde året i följd som antalet födslar minskade.

Att den tidigare ettbarnspolitiken nu blir trebarnspolitik bestämdes efter ett möte med president Xi Jinping och politbyrån, det kinesiska kommunistpartiets viktigaste beslutsfattande organ.

Bland andra Yi Fuxian, en forskare som länge arbetat med kinesisk demografi, tar detta som ett tecken på hur oroad Xi Jinping personligen är över utvecklingen. Vanligtvis fattas nämligen beslut om demografi på partikonferenser, varav en skulle ha hållits senare i år.

Och det har han all anledning att vara. För enligt såväl analytiker som unga kineser, så är tillåtelsen att få tre barn istället för två långt ifrån nog för att ställa landets demografiska bekymmer till rätta.

Bland annat BBC intervjuar flera kineser som menar att det inte är restriktionerna som innebär att man tvekar inför att skaffa barn. Det handlar istället om urbanisering, kvinnors karriärer och självförverkligande samt inte minst de höga kostnaderna som det innebär att uppfostra barn i dagens Kina.

En kinesisk ekonom påpekar dessutom att om det vore ettbarnspolitiken som var det största problemet, så skulle födelsetalen ha ökat efter att den allmänna tvåbarnspolitiken infördes 2016.

Wall Street Journal framhåller vidare att beslutet sannolikt skulle haft större effekt om det kommit tidigare, då det fanns fler kinesiska kvinnor i barnafödande ålder:

What China now allows is something some Chinese demographers have wanted for decades. But they say the easing would have had a much bigger impact a couple of decades ago, when there were more women of childbearing age and many parents ached to have more children.

“With small family sizes now well ingrained into the fabric of Chinese society, there is little that policy makers can do to turn back the clock,” Julian Evans-Pritchard, an economist at Capital Economics, wrote in a report Monday.

Antalet kvinnor i åldern 20-34 minskade under fjolåret med 3,7 miljoner jämfört med året innan, enligt Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua.

När trebarnspolitiken offentliggjordes meddelades även att flera politiska åtgärder är att vänta som ska göra det enklare och billigare för kinesiska familjer att uppfostra barn.

Exempelvis har myndigheterna redan börjat slå ner på privatskolor, för att göra den notoriska skolgången för landets unga mindre kostsam och konkurrensbetonad.

Nikkei Asia påpekar dock att de nya reglerna endast gäller gifta par; vare sig ensamstående kvinnor eller samkönade par har rätt att skaffa tre barn.

Förutom risk för straffåtgärder, så har vare sig föräldrar eller barn från icke gifta familjer rätt till samma slags välfärd vad gäller exempelvis medicinsk hjälp och betald föräldraledighet.

Trebarnspolitiken kritiseras även obönhörligen av landets internetanvändare, som bland annat menar att den kommer för sent och att den inte backas upp av annan politik som underlättar att bilda familj i dagens Kina.

För den som vill läsa ännu mer om denna viktiga fråga som kommer forma Kinas ekonomiska och därmed även politiska framtid, rekommenderas följande artiklar:

Have Three Children? No Way, Many Chinese Say.” (New York Times)
China Wants More Babies. Some Men Choose Vasectomies.” (New York Times)
China Delivers Three-Child Policy, but It’s Too Late for Many” (Wall Street Journal)
China’s three-child policy is about quality, not quantity” (Nikkei Asia)
Three-Child Policy Spawns Ridicule” (China Media Project)
China’s ‘Three Child Era’ Announcement Is Met with Banter and Backlash on Weibo” (What’s on Weibo)