WHA:s sammanträdeslokaler i Geneve. (Bild: Tom Page, CC BY-SA 2.0 via Flickr.)

Taiwan stängs ute från WHO:s årsmöte global pandemi till trots

Under gårdagen inledde Världshälsoorganisationen (WHO) sitt årsmöte World Health Assembly (WHA), som i år hålls via video och pågår till 1 juni.

Trots Taiwans framgångsrika hantering av COVID-19, så stängs landet ute från mötet för femte året i följd.

Den globala pandemin har lett till att fler röster än på länge har höjts för Taiwans deltagande i WHA, åtminstone som observatör. Förutom ett drygt dussin av Taiwans kvarvarande diplomatiska allierade länder, så uttryckte även G7 i början av maj sitt stöd för Taiwans inkluderande i mötet.

Även om Taiwan under andra halvan av maj registrerat cirka 4 000 lokalt överförda fall av COVID-19 – vilket är en majoritet av de knappt 5 500 som uppstått här sedan pandemins början – så har landet varit ett av de mest effektiva i världen när det kommer till att bekämpa virusets spridning.

Därför har det ofta framhållits hur en exkludering av Taiwan från WHA inte bara drabbar landets drygt 23 miljoner invånare negativt. Det hindrar även möjligheten för omvärlden att lära sig från de taiwanesiska myndigheternas metoder.

Ändå har Kina haft för avsikt och återigen lyckats med att blockera Taiwans närvaro vid mötet. Detta är i sig inte särskilt svårt, eftersom FN som bekant inte erkänner Taiwans status som självständig nation.

Att Taiwans deltagande i WHA står och faller med Kinas godkännande märks av faktumet att Taiwan tilläts närvara som observatör 2008-2016, då den nuvarande oppositionspartiet Kuomintang (KMT) hade makten.

Till skillnad från regeringspartiet Democratic Progressive Party (DPP), så erkänner KMT nämligen 1992 års konsensus, vars innehåll förenklat föreskriver att Kina och Taiwan är del av en och samma nation.

DPP gick dock till val på att inte omfamna 1992 års konsensus, vilket också är helt i linje med majoriteten av den taiwanesiska befolkningens uppfattning om relationen till Kina.

Icke desto mindre så har detta resulterat i att Kina gjort sitt bästa för att utesluta Taiwan från diverse internationella samarbeten och sammanhang, inklusive tillgång till möte och information från WHO sedan pandemins början.

Men att detta nu sker under pågående pandemin, i en tid då WHO med rätt eller orätt beskylls för att gå i Kinas ledband, har givetvis ställt saken på sin spets.

Bland annat CNN citerar ett gemensamt uttalande från Taiwans utrikesminister och hälsominister, som beskyller WHO för ”likgiltighet” inför den taiwanesiska befolkningens hälsosituation:

In a joint statement from Foreign Minister Joseph Wu and Health Minister Chen Shih-chung, the government said it would continue to seek participation.

”As a professional international health body, the World Health Organization should serve the health and welfare of all humanity and not capitulate to the political interests of a certain member,” Chen said on Monday, referring to China.

Wu expressed regret at the ”WHO Secretariat’s continued indifference to the health rights of Taiwan’s 23.5 million people”.

China says Taiwan can only be involved if it accepts it is part of ”one China”, which Taipei’s government will not do, and that only Beijing has a right to speak for Taiwan on the international stage.

Rent formellt är det WHO:s generalkommitté som beslutar om Taiwans medverkan i WHA, efter att organisationens 194 medlemsländer framfört sin uppfattning i frågan. I detta sammanhang har Kina inga problem att övertyga ett tillräckligt stort antal länder om hur de bör rösta.

Kina uppmanar å sin sida de länder som förespråkar Taiwans inkludering i WHA att ”upphöra med politiseringen av hälsofrågor” samt sluta upp med att utnyttja frågor relaterade till Taiwan i syfte att lägga sig i Kinas inre angelägenheter.

Enligt Pekings argumentation så har man redan ordnat för Taiwan att delta i WHA. Det enda regeringen i Taipei behöver göra, är att gå Peking til mötes genom att medge att man tillhör Kina:

Chinese foreign ministry spokeswoman Hua Chunying condemned the United States for its ”political manipulation” of the issue, and said Taiwan had to accept it was part of China if it wanted access to global bodies, something the government will not do.

”I want to emphasise once again that the Taiwan issue concerns China’s core interests. China has no room for compromise,” Hua told reporters.

Det kinesiska utrikesministeriets taleskvinna Hua Chunying gick inför mötet till och med så långt som att säga att ingen bryr sig mer om det taiwanesiska folkets välbefinnande än regeringen i Peking.

Detta fick i sin tur Taiwans utrikesminister att dundrande på Twitter beskylla Kina för ”skamlösa lögner”, och uppmana WHO att ”göra rätt”:

Under WHA ska bland annat nästa steg i WHO:s arbete för att spåra uppkomsten av COVID-19 diskuteras, efter att organisationen efter sin omtalade forskningsresa till Wuhan tidigare i år beskyllts för att springa den kinesiska regimens ärenden.

Läs mer om detta i artikeln ”WHO skänker Kina ytterligare en propagandaseger” publicerad på Kinamedia 14 februari.

Att Taiwan återigen stängs ute från WHA på Kinas begäran trots att länder som USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Australien argumenterat för Taiwans inkludering kommer knappast hjälpa WHO att bli av med stämpeln som en organisation under Pekings inflytande.

I samband med att smittan brett ut sig över Taiwan de senaste veckorna kommer även uppgifter om att Kina har hindrat Taiwans tillgång til vaccin, samt att kinesiska aktörer spridit desinformation om COVID-19 på Taiwan.