Kolkraftverk i provinsen Hunan. Kinas produktion av kol ökade med 16 procent under årets tre första månader. (Bild: Huangdan2060, CC0, via Wikimedia Commons)

Kinas koldioxidutsläpp ökar med 15 procent till ny rekordnivå

För bara en månad sedan talade Xi Jinping på Joe Bidens klimatmöte varmt om att skydda miljön och kontrollera kolkraften. Nu visar statistik att Kinas koldioxidutsläpp ökade med 15 procent under årets första kvartal, och därmed når en ny historisk högstanivå.

Utsläppsökningen är den största som någonsin noterats på kvartalsnivå i Kina. Utsläppen under första kvartalet 2021 var dessutom 9 procent högre än samma tidsperiod 2019, innan COVID-19 startade. Det visar att de ökade utsläppen inte främst beror på en återhämtningen i kölvattnet av pandemin.

Även på årsbasis har Kina nu de högsta utsläppen som landet någonsin uppmätt. Under de tolv månaderna som ledde fram till mars 2021 släppte landet ut 7 procent mer koldioxid än under samma period året innan, och 10 procent mer än de tolv månader som ledde fram till mars 2019 och inte alls påverkades av pandemin.

Forskningen presenteras på Carbon Brief av Lauri Myllyvirta analytiker vid forskningsorganisationen Centre for Research on Energy and Clean Air med säte i Helsingfors.

Bland annat Reuters återger rapporten och de uppgifter som ger vid handen att de ökade utsläppen beror på en ökad användning av kol, samt hur detta är stick i stäv med de klimatlöften som landet nyligen utfärdat:

China has won praise for massively increasing its renewable energy capacity and for setting targets to bring carbon emissions to a peak by 2030 and become ’carbon-neutral’ by 2060.

But around 70% of the CO2 surge in the first quarter was due to increased consumption of coal, he said. Chinese coal production rose 16% year on year in the first three months.

Forskningen bygger på officiell kinesisk statistik av bland annat tillverkning, bränslereserver samt import och export av fossila energikällor och cement.

Förvisso kommer 60 procent av de ökade koldioxidutsläppen under årets första kvartal från energisektorn. Men denna har i sin tur behövt öka sin kapacitet för att tillgodose produktionsbehovet inom Kinas energiintensiva stålsektor.

Myllyvirta noterar att medan tillväxtsiffrorna på senare år fortsatt vara i linje med myndigheternas målsättningar, så har konsumtionen av stål ökat dramatiskt.

Kinas produktion av stål 2020 var 40 procent högre än vad som förutspåddes när den förra femårsplanen sjösattes 2016. Något som i sin tur indikerar att kinesiska myndigheter tvingats öka byggnationen av fastigheter och infrastruktur för att uppnå utlovad tillväxt, då bland annat hushållskonsumtionen inte ökat i den takt man hoppats på.

Detta har i sin tur haft följder för utsläppen, då stålsektorn står för över 30 procent av Kinas kolanvändning.

Se nedan ett par diagram över Kinas ökade koldioxidutsläpp, som även finns i interaktiva versioner via Carbon Brief:

Utveckling av Kinas koldioxidutsläpp kvartalsvis under det senaste dryga årtiondet.
Kinas total mängd utsläpp av koldioxid samt källorna för utsläppen under de senaste dryga årtiondet.

För ett par veckor sedan uppmärksammade Kinamedia hur de kinesiska utsläppen av växthusgaser nu för första gången någonsin är större än alla andra världens utvecklade ekonomier tillsammans.

RELATERAD LÄSNING:Tullar på koldioxid är Kinas värsta mardröm” (dec 2021)