Kinas utrikesminister Wang Yi höll i ett möte om konflikten mellan Israel och Palestina i FN:s säkerhetsråd under söndagen. (Bild: Kinas utrikesministerium)

Konflikten Israel-Palestina visar Kinas vilja att spela större internationell roll

Då raketerna började avfyras mellan Israel och Palestina tidigare denna månad, så var det Kina som innehade den roterande rollen som ordförandeland i FN:s säkerhetsråd. För en regering vars utrikespolitiska doktrin är att inte lägga sig andra nationers interna angelägenheter, så har Peking spelat en väldigt aktiv roll i den pågående Mellanösternkonflikten, inom och utom FN.

Under helgen kritiserade Kinas utrikesminister USA för att som enda av säkerhetsrådets femton medlemmar ha motsatt sig en överenskommelse vilken innefattade ett gemensamt uttalande om situationen.

Statliga kinesiska medier framhåller hur FN:s säkerhetsråd på uppmanande av Kina hållit två stycken nödmöten om konflikten mellan Israel och Palestina, samt formulerat ett gemensamt pressmeddelande för att instruera rådet att ”agera” i frågan.

Utrikesminister Wang Yi citeras säga att säkerhetsrådet dock ännu inte har uppnått någon överenskommelse, eftersom USA tyvärr står på ”den motsatta sidan från internationell rättvisa”.

Det är tydligt var Pekings sympatier finns. Global Times, som ges ut av partitidningen Folkets dagblad, uppger att Wang Yi har ringt runt till bland annat Pakistans utrikesminister och fått beröm av Palestinas ambassadör för sina synpunker på konflikten:

”On behalf of the Palestinian Leadership and People, I would like to express our sincere gratitude and high appreciation of the honest and responsible important recent remarks and comments” of the Chinese foreign minister, said Ambassador of the State of Palestine to China Fariz Mehdawi in a statement sent to the Global Times on Sunday.

Mehdawi said Chinese Foreign Minister Wang ”had rightfully hit on the real roots of the conflict when he pointed out at the very long Israeli military occupation of Palestine as the central cause, he had also clarified and stressed on the most urgent priority and responsibility of the International community through the UN Security Council, which China chairs this month, to insure the immediate stop” of the ongoing bloodshed in Gaza in particular.

I samma artikel får USA även ovett för att inte vilja lösa frågan i FN:s säkerhetsråd, särskilt inte när Kina är ordförandeland eftersom Washington inte vill ge Peking äran för att lösa konflikten.

Global Times menar att USA föredrar att tala med båda sidor bilateralt snarare än att bland in det internationella samfundet i förhandlingar, vilket sägs vara den största anledningen till att ett eventuellt eldupphör endast kan bli tillfälligt.

Så när USA sägs svika sin roll som internationell medlare, vill Kina nu fylla i dess skor.

Nyhetsbyrån Xinhua återger hur Wang Yi under söndagen var ordförande för ett möte i FN:s säkerhetsråd med fokus på oroligheterna mellan Israel och Palestina, där han även presenterade en kinesisk plan i fyra punkter för att lösa konflikten.

Denna plan går ut på att i tur och ordning stoppa få till ett eldupphör, skicka humanitär hjälp, ge internationellt stöd och trycka på för en tvåstatslösning. Inte särskilt många detaljer gavs dock för hur planen bör implementeras i praktiken.

Under gårdagen rapporterade South China Morning Post vidare om hur Wang Yi under mötet i FN:s säkerhetsråd erbjöd sig att stå värd för fredssamtal mellan de båda sidorna, på plats i Kina om så är nödvändigt.

Under söndagens möte uppmanade Wang Yi även Israel att upphöra med sin blockad och sin belägring av Gazaremsan så snart som möjligt, samt sluta förvisa palestinier från deras hem och sluta hota och använda våld mot muslimer.

Han vill istället se fortsatta samtal om en tvåstatslösning samt en etablering av en självständig palestinsk stat, baserad på den omtvistade gränsdragningen från 1967 som innebär att östra Jerusalem blir huvudstad.

Det är dock oklart huruvida detta vore omöjligt. Israel har inte visat intresse för någon sådan lösning, och om samtal skulle påbörjas så finns heller ingen enad ledning som kan representera den palestinska sidan.

Oavsett vilket så uppmanade Wang Yi under söndagen på nytt även USA att ”sluta hindra” säkerhetsrådet att agera i frågan, och istället stödja dess försök att hitta en politisk lösning.

En kinesisk analytiker som intervjuas av South China Morning Post framhåller hur Wangs uttalanden är mer specifika än tidigare. Kina brukar efterlysa eldupphör, men nämner sälla hur detta bör ske och än mindre att man vill agera plattform för fredsförhandlingar.

Samma analytiker menar även att flera arabländer har uttryckt förhoppningen att Kina ska spela en större roll i regionen.

Som Kinamedia rapporterade i slutet av mars, så är det mycket riktigt också Pekings ambition. Samma månad skrev Kina ett 25 år långt strategiskt samarbetsavtal med Iran värt 3 500 miljarder kronor, som även innefattade säkerhetspolitiskt samarbete och överföring av militärteknik till regimen i Teheran.

Iran var ett av sex länder i Mellanöstern som Wang Yi besökte i mars, efter att ett toppmöte med USA i Alaska urartat i en skrikmatch.

Liksom Wang Yis resa och avtalet med Iran, så är Kinas aktiva hållning i konflikten mellan Israel och Palestina ytterligare ett tecken på att Peking i rak motsats till tidigare förda utrikespolitik nu vill spela en större roll internationellt.

Något man gör med ökat självförtroende just i arabvärlden, där USA upplevs vara särskilt illa omtyckt.