Bild: Pixabay

Filippinernas utrikesministers grova svärord mot Kina på Twitter

3 maj, 2021

Vissa politiker i Manila har fått nog av Pekings upptrappade aktiviteter kring öar och rev som faller innanför Filippinernas särskilda ekonomisk zon till havs. Bland annat den filippinska utrikesministern Teddy Locsin Jr, som för några timmar sedan från sitt personliga Twitterkonto vad Kina fara åt helvete.

Kinamedia har följt de senaste veckornas ökade spänningar mellan de båda länderna såväl här på nyhetssidan, som i Kinamedias veckovisa nyhetsbrev. I artikeln ”USA erbjuder hjälp när hundratals kinesiska fartyg dröjer sig kvar på filippinskt vatten”, förklarades för tre veckor sedan hur ett par hundra kinesiska fartyg sedan början av mars lagt ankar vid revet Whitshun.

Detta rev ligger väl innanför den 200 sjömil (370 kilometer) exklusiva ekonomiska zon som varje land enligt internationell havsrätt har rätt till från sin kust. Trots att Whitsun ligger över tre gånger så långt bort från Kinas kust, så menar utrikesministeriet i Peking att området är traditionella kinesiska fiskevatten.

Vid sidan av att vägra lämna Whitsun, så uppgav Kina förra veckan på nytt att man åtnjuter full suveränitet över ett annat rev vid namn Scarborough Shoal, som ligger 120 sjömil från den filippinska kusten med 470 sjömil från Kinas kust.

Vidare uppmanade man Filippinerna att ”respektera Kinas territoriella integritet” vid Scarborough Shoal, genom att sluta skicka patrullbåtar dit. Detta fick alltså bägaren att rinna över för den filippinska utrikesministern.

Förutom att be Kina att fara åt helvete så framförde han åsikten om att Peking med sina territoriella anspråk på vatten, öar och rev i närheten av Filippinerna förstör relationen mellan länderna:

Den sista tweeten innehåller även en artikel från CNN med kontext.

Där framhålls bland annat hur filippinska myndigheter gjort upprepade diplomatiska protester mot Kinas framfart i området, inklusive mot Pekings uppmaning till Manila att sluta patrullera vad som enligt FN:s havsrätt är vatten som Filippinerna har rätt till.

Teddy Locsin Jr är visserligen ökänd för sin frispråkighet på Twitter. Men att be Kina fara åt helvete utgör en helt ny nivå, och visa tillika på den frustration som aggressiva kinesiska handlingar mot bilateralt svagare nationer i regionen ger upphov till.

Under måndagen gjorde det filippinska utrikesministeriet vidare ett uttalande där man beskyllde Kinas kustbevakning för att ”skugga, blockera, manövrera farligt omkring och störa radiosignalerna” för fartyg tillhörandes den filippinska kustbevakningen.

Uttalandet vände sig också mot vad som kallades ”oupphörlig, olaglig, långvarig och utökad närvaro av kinesiska fiskefartyg och militära fartyg” i vatten som tillhör Filippinernas havszon.

Reuters citerar vidare en chef vid utrikesministeriet säga att Filippinernas uttalanden nu är starkare än tidigare, eftersom de kinesiska intrången sker oftare och närmare filippinska kusten än tidigare.

Dock har Reuters inte lyckats få någon kommentar från den kinesiska ambassaden i Manila.

Som Kinamedia noterade för tre veckor sedan, så råder en stor oenighet inom Filippinernas regering om hur situationen ska hanteras. Såväl utrikesminister som försvarsminister har avfärdat Kinas beteende i skarpa ordalag.

Dock har president Rodrigo Duterte undvikit att kritisera Peking, sannolikt i hopp om att de kinesiska investeringar och lån som tidigare utlovats ska materialiseras.

Go toTop