Bild från den matmarknad i Wuhan där de första fallen av COVID-19 observerades. Utredningen om hur det tog sig dit har dock försvårats av politiska anledningar.

Allt fler krav på en ny internationell utredning av COVID-19 i Wuhan

I mitten av februari skrev jag här på InBeijing en analys med rubriken ”Helgläsning: WHO skänker Kina ytterligare en propagandaseger”. Texten sammanfattade Världshälsoorganisationens (WHO) resa staden Wuhan, dit ett team av organisationens experter efter mycket om och men fått tillträde för att närmare studera uppkomsten och spridningen av COVID-19.

Resan kantades av restriktioner och begränsningar för experterna, som även flera gånger råkade i käbbel med sina värdar som inte ville dela med sig av viktig information. Spektaklet avslutades med en presskonferens ledd av Kinas myndigheter, där kinesiska tjänstemän och medicinsk personal oemotsagt fick prångla ut det egna narrativet om att viruset sannolikt först uppstod utomlands.

Resultatet blev alltså en ofullständig utredning, följt av påtryckningar och uppmaningar från kinesiska tjänstemän att nu lämna Kina ifred och gå vidare med utredningar i andra länder.

Det är därför inte lustigt att WHO:s resa till Wuhan har skapat reaktioner inte bara hos utländska politiker, utan även bland experter och i medier.

Just innan helgen utfärdade 26 stycken forskare, främst från Frankrike, ett öppet brev till WHO med budskapet att anordna en ny utredning utan att acceptera några inskränkningar från kinesiskt håll.

Forskarna beklagar sig över att vi i dag knappt inte alls är närmare någon förklaring om pandemins ursprung än vad som var fallet för ett år sedan. De menar att resan till Wuhan kantades av ”strukturella begränsningar” som gjorde genomgående efterforskningar omöjliga.

Detta berodde i sin tur bland annat på att halva WHO:s expertteam bestod av kinesiska medborgare vars ”vetenskapliga oberoende kan tros vara begränsat”, samt faktumet att utredningen endast förlitade sig på den information som de kinesiska myndigheterna beslutade att dela med sig av.

Det öppna brevet och omständigheterna kring WHO:s resa till Wuhan, har fått bland annat Washington Posts ledarredaktion att efterlysa en ny internationell utredning med ökade befogenheter på plats i Kina:

MORE THAN a year after the coronavirus pandemic began, its origins are mysterious. The truth may take years to discover, but now is a good time to relaunch the search for it. A joint inquiry by the World Health Organization and China has run into trouble, as a group of 26 scientists pointed out this week in an open letter to the WHO. Both the possibility of a zoonotic spillover from animal hosts and that of a laboratory accident need independent, expert investigation — and it is time for a new team to seriously tackle the laboratory hypothesis.

(…)

The joint WHO-China team said in its Feb. 9 news conference in Wuhan that the laboratory hypothesis was “extremely unlikely” and would not be further studied; later, Dr. Tedros said that nothing was off the table. As the 26 scientists point out in their letter, the team lacked the training and forensic skills required to investigate this possibility. They were under strong pressure from China to steer clear of the subject altogether.

What’s needed is an independent, multidisciplinary and unfettered investigation into the origins of the outbreak, both the zoonotic and laboratory hypotheses.

Den ”laboratoriehypotes” som tidningen hänvisar till, är alltså teorin om att viruset först ska ha läckt ut från ett laboratorium i Wuhan. Man framhåller att WHO inte har uteslutit denna möjlighet, samt att en forskare höll på att göra experiment vid ett av stadens laboratorium som innefattade tydliga risker.

Oavsett vilket så handlar det inte om att ”sätta dit” Kina, utan som Washington Post skriver att ta reda på ursprunget i syfte att förhindra liknande katastrofer i framtiden. Från kinesiskt håll har myndigheterna givetvis gjort allt för att WHO ska utesluta denna teori, eftersom det vore ett tydlig bakslag för regimen om det är den mänskliga faktorn som ligger bakom denna globala katastrof.

Washington Post understryker vidare att Kinas envishet kvarstår, och att WHO i egenskap av en medlemsorganisation saknar makten att tvinga kinesiska myndigheter att öppna alla dörrar som krävs. Man efterlyser därför ledarskap från ordförande Tedros Ghebreyesus.

Det föreslås att Tedros ska utmana Kina genom att sätta samman ett nytt team av experter – inklusive de med expertis som det förra saknade – och öppet kräva att de ska få fri tillgång till utredning. Tanken är att en enad omvärlden skulle stödja Tedros och WHO i en sådan utmaning, eftersom det ligger i allas intresse att undvika framtida pandemier.

Frågan har fått ytterligare uppmärksamhet efter att WHO för några dagar sedan meddelade att man ställer in publiceringen av en sammanfattning av forskarresan till Kina.

Denna kortare rapport skulle sammanfatta de främsta fynden och de viktigaste aspekterna av utredningen i Wuhan, och var menad att publiceras redan i mitten av februari följt av en längre rapport bara någon vecka senare, skriver Wall Street Journal.

Men för några dagar sedan meddelade Peter Ben Embarek, en av deltagarna i WHO:s expertteam till Wuhan, att den inledande rapporten inte skulle tjäna till att tillfredsställa sina läsare, eftersom rapporten omges av ”så pass mycket intresse”.

Istället uppger WHO på nytt att den fullständiga rapporten med de viktigaste fynden från Wuhan ska släppas ”under de kommande veckorna”.

Wall Street Journal framhåller dock att kinesiska tjänstemän och forskare måste godkänna innehållet innan rapporten kan göras offentlig – vilket givetvis kan vara en av anledningarna till att den redan är så pass försenad.

Kinas utrikesministerium kommenterade det öppna brevet från de 26 forskarna som ”gammalt vin i nya flaskor”.

Utrikesministeriet menade att brevet förmodar skuld och saknar kredibilitet, och lade till att teorin om att viruset ska ha spridits från en laboratorium i Wuhan inte är värd att lägga mer resurser på att undersöka.