Taipeis skyline - bild från Wikipedia

Taiwans ekonomi växer snabbare än Kinas – Hongkongs tillväxt bland Asiens lägsta

Sedan COVID-19 bröt ut, har en av kinesiska myndigheters återkommande talpunkter varit att Kinas politiska system – i jämförelse med demokratiska sådana – är särskilt lämpat att hindra virusets framfart, och därmed samtidigt garantera fortsatt ekonomisk tillväxt. Dock har Taiwan återigen bevisat den kinesiska propagandan felaktig.

Under fjolåret växte nämligen den taiwanesiska ekonomin snabbare än den kinesiska för första gången på tre årtionden. Taiwans BNP ökade 2020 med 2,98 procent jämfört med en ökning på 2,3 procent för Kinas dito.

Bland annat Nikkei Asian Review rapporterar att Taiwans framgångsrika hantering av COVID-19 ligger bakom den relativt höga tillväxten. Förutom att den låga spridningen av viruset har hållit igång den inhemska konsumtionen, så har landets företag kunnat hålla uppe produktionen på likartade nivåer som innan utbrottet.

Ökad global efterfrågan på mikrochip och andra produkter från landets många teknikföretag har inneburit fortsatta investeringar inom industrisektorn, särskilt som många inhemska aktörer valt att flytta tillbaka delar av tillverkningen från Kina till Taiwan på grund av teknikkriget mellan Washington och Peking.

Därmed ökade Taiwans export med hela 12 procent på årsbasis under fjolårets sista kvartal. Det fjärde kvartalet var likaledes det då Taiwans BNP ökade allra snabbast, med en tillväxt på 4,94 procent.

CNBC noterar vidare att Taiwans ekonomi inte bara växte snabbare än Kinas för första gången sedan 1990, då Peking drabbades av sanktioner efter massakern vid Himmelska fridens torg. Taiwan var dessutom den ekonomi som under 2020 hade högst tillväxt i hela Asien.

Man publicerar även grafik som visar hur de båda ländernas ekonomier utvecklats de senaste 30 åren:

I andra änden av spektrat finner vi Hongkong, vars ekonomi minskade med 6,1 procent i fjol. Stadens ekonomiska utveckling under 2020 hör därmed till de allra värsta i hela Asien.

Protester och social oro har påverkat konsumtion och ekonomi negativt, samtidigt som man har lyckas betydligt sämre än Taiwan och de flesta delar av Kina med att hantera COVID-19. BNP-raset på över 6 procent är det största som mätts upp på mycket länge; större än minskningen på 5,9 procent mitt under brinnande asiatisk finanskris 1998.

Likaledes är Hongkongs arbetslöshet på 6,6 procent den högsta som staden uppmätt på 16 år.

Vi är vana att se en skenande tillväxt i Kina, samtidigt som Hongkong och Taiwan uppvisar lägre tillväxtsiffror ofta påverkade av samma regionala eller globala faktorer. Som med så mycket annat, så har COVID-19 alltså kastat detta på ända.

Demokratiska Taiwan växer nu snabbare än det auktoritära Kina, samtidigt som Hongkongs ekonomi utstår allra mest svårigheter i en tid då samhället rör sig från självstyre till att dirigeras från Peking.

Dock beräknas dessa förhållanden vara av tillfällig natur. Internationella valutafonden förutspår nämligen att Kinas ekonomi kommer växa med 8,1 procent detta år. Motsvarande prognos för Taiwan är 3,83 procent enligt landets myndigheter, men hela 5,2 procent enligt analytiker som CNBC citerar.

Oavsett vilket så visar Taiwan ekonomiska tillväxt 2020 att demokratier kan bekämpa virus och andra svårigheter minst lika bra som diktaturer – och bibehålla sina invånares yttrandefrihet och värdighet på köpet.

RELATERAD LÄSNING PÅ KINAMEDIA:Grafer: 2021 ett katastrofår för kinesiska aktier”.