EU föreslår ”högteknologisk allians” med USA mot Kina

Förra veckan skrev jag långt här på InBeijing om Joe Bidens potentiella Kinapolitik, som till skillnad från Donald Trumps unilaterala tillvägagångssätt enligt uppgift syftar till att skapa en allians med andra demokratiska länder för att hantera den kinesiska regimens framfart.

Till helgen publicerades vidare ett långt reportage av mig i magasinet Fokus, om hur Kina genom förvärv och investeringar relativt enkelt lägger beslag på svensk och europeisk högteknologi som går till att förbättra förmågan hos landets militär och statliga företag som Huawei.

I den första texten konstaterade jag att Bidens Kinastrategi till mångt och mycket är beroende av hur pass villiga andra demokratier, och särskilt EU, är att riskera sitt ekonomiska utbyte med Kina för att konfrontera landet på enad front.

I den andra texten konstaterade jag att EU:s vilja att hindra kunskapsöverföring till Kina spelar en avgörande roll för Pekings ambition att bli högteknologiskt självförsörjande och världsledande inom flera viktiga avancerade teknologier. Det går nämligen inte att nog understryka hur det så kallade ”andra kalla kriget” inte handlar om stridsvagnar och kärnvapen, utan om halvledare om mikrochip.

Redan nu syns tecken på att USA och EU är redo att utöka sitt samarbete gentemot Peking, särskilt vad gäller högteknologi. Bland annat Politico beskriver i artikeln ”EU seeks anti-China alliance on tech with Biden” att samtal redan äger rum på denna punkt:

Europe on Monday proposed teaming up with incoming U.S. President Joe Biden to squeeze China out of the global technology trade.

Exhausted by four years of trade tensions on two fronts, fighting against both U.S. President Donald Trump on one flank and Beijing on the other, Europe is trying to seize an early initiative ahead of Biden’s inauguration on January 20 by rolling out geostrategic plans for closer transatlantic cooperation.

At a closed-door meeting to discuss Europe’s strategy, Sabine Weyand, Brussels’ top trade bureaucrat, told lawmakers from the European Parliament that the European Commission would propose a ”Transatlantic Trade and Technology Council” to set joint standards on new technologies, according to two people in the room.

Syftet med detta samarbete ska enligt uppgift vara att förhindra att Kina blir dominerande inom en rad viktiga tillverkningssektorer genom att utveckla egna högteknologiska och industriella standarder, något som såväl USA som EU tidigare har sagt sig vilja förhindra.

Politico rapporterar vidare att Bryssel föreslagit etableringen av ett nytt råd för handel och högteknologi mellan EU och USA, vilket skulle innefatta närmare samarbete vad gäller granskningar av investeringar utifrån, intellektuella rättigheter, framtvingad tekniköverföring och exportkontroller.

Ett sådant råd skulle delvis ersätta det tidigare avtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som blev kvar på förhandlingsbordet och aldrig materialiserades.

Politico pratar även med personer som menar att en så kallad högteknologisk allians mot Kina i mångt och mycket vore symbolisk, eftersom det är svårt att skapa regelverk kring högteknologiska produkter som redan finns på marknaden. Icke desto kan detta vara effektivt för regleringar kring framtida teknologi, samtidigt som alliansen vore ett tecken på viljan att gå samman mot Peking även på andra områden.

Mycket riktigt citerar Politico källor säga att Bryssel vill arbeta tillsammans med Washington för att reformera Världshandelsorganisationen. I veckan ska EU:s medlemsländer även föra samtal kring Europakommissionens plan att arbeta närmare vad gäller frågor som vaccin, klimat, utrikespolitik samt ett särskilt toppmöte för demokratiska länder som EU enligt uppgift vill organisera tillsammans med USA nästa år.

Med andra ord verkar det finnas underlag för koordinering mellan världens demokratier mot världens största diktarur, inte minst med tanke på den upptrappade diplomatiska fejden mellan Kina och Australien.