Apple bland företag som motsätter sig lag mot tvångsarbete i Xinjiang

Affärsvärldens girighet och avkall på moral när det kommer till den kinesiska marknaden är ett ofta återkommande tema här på InBeijing. Nu i helgen märktes ytterligare ett extremt exempel på detta, då det uppdagades att Apple är ett av flera amerikanska företag som motsätter sig Uyghur Forced Labor Prevention Act i sin nuvarande form.

Detta lagförslag är en av många reaktioner i USA mot förföljelsen av uigurer och andra etniska minoriteter i regionen Xinjiang. Det syftar till att hindra amerikanska företag från att använda sig av tvångsarbete och barnarbete, efter rapporter om att regionens muslimer tvingas arbeta vid fabriker som förser utländska och multinationella företag med produkter.

I en artikel med rubriken ”Apple is lobbying against a bill aimed at stopping forced labor in China” uppmärksammar Washington Post hur lagförslaget i september röstades genom i representanthuset med den överväldigande majoriteten 406-3.

Nu när en omröstning ska ske även i senaten, har flera storföretag börjat lobba mot lagens innehåll. Washington Post har talat med två stycken medarbetare till amerikanska kongressledamöter som menar att Apple har varit drivande på denna punkt:

Apple is heavily dependent on Chinese manufacturing, and human rights reports have identified instances in which alleged forced Uighur labor has been used in Apple’s supply chain.

The staffers, who spoke on the condition of anonymity because the talks with the company took place in private meetings, said Apple was one of many U.S. companies that oppose the bill as it’s written. They declined to disclose details on the specific provisions Apple was trying to knock down or change because they feared providing that knowledge would identify them to Apple. But they both characterized Apple’s effort as an attempt to water down the bill.

What Apple would like is we all just sit and talk and not have any real consequences,” said Cathy Feingold, director of the international department for the AFL-CIO, which has supported the bill. “They’re shocked because it’s the first time where there could be some actual effective enforceability.”

Apple har betalat lobbyingföretaget Fierce Government Relations för att arbeta mot det nya förslaget, vilket först rapporterades av The Information förra månaden. Men detta är första gången medarbetare i kongressen kommer ut och berättar att lobbyingen för att stoppa lagen om tvångsarbete nu de facto äger rum samt i vilken form.

Vilket framkommer i ovanstående citat så handlar det från Apples håll alltså främst om att försöka utvattna lagförslaget, som skulle kräva att amerikanska företag garanterar att deras produkter inte har tillverkats med hjälp av tvångsarbete i eller av etniska minoriteter från Xinjiang. Lagen ger även myndigheterna större befogenheter än tidigare att straffa företag som påkoms tjäna på tvångsarbete.

Andra företag som Costco, Coca-Cola och Patagonia har lobbat för att få sina namn strukna ur lagförslaget, som alltså nämner flera företag vid namn. Vad gäller antal företag som riskerar drabbas av lagen, så ligger textindustrin och matproduktion nämligen i topp.

Men Apple är ett större och mer mäktigt företag, som istället försöker ändra på hela lagtexten, även fast man där inte nämns vid namn. Trots att Washington Post citerar såväl Apples vd som talesman motsätta sig dessa aktiviteter, så finns det flera tecken på att företagets produkter innehåller inslag av tvångsarbete utfört av etniska minoriteter i Xinjiang.

I mars i år släppte den australiensiska tankesmedjan Australian Strategic and Policy Institute (ASPI) en rapport som jag skrev närmare om här på InBeijing under rubriken ”Ny rapport: Muslimska tvångsarbetare tillverkar åt H&M och Electrolux i Kina”.

I rapporten framkom att tusentals uigurer med tvång överförs till andra delar av Kina för arbete, bland annat vid ett företag vid namn O-Film som tillverkar mobilkameror för Apple. O-Film tillverkar även produkter åt företag som Dell, HP, Amazon och General Motors.

Apples vd Tim Cook besökte en av O-Films fabriker i slutet av 2017. På plats poserade han för fotografier, och gav på kinesiska sociala medier O-Film beröm för dess arbete med kameror till Apples senaste modeller.

ASPI:s rapport visar även hur 560 arbetare från de politiska fånglägren i Xinjiang 2019 överfördes till provinsen Henan varav flera hamnade hos Foxconn, som är Apples största och viktigaste leverantör i Kina. Närmare hälften av alla Apples senaste telefoner, surfplattor och datorer tillverkas enligt uppgift i Foxconns fabriker i Henans provinshuvudstad Zhengzhou.

Detta är bara två exempel som nämns i ASPI:s rapport och andra sammanhang, av hur kinesiskt tvångsarbete potentiellt används för att framställa en väldigt stor del av Apples produkter. En ny lag som belägger tvångsarbete med konsekvenser skulle bli krånglig och kostsam för Apple, som nu därför lägger stora resurser på att ändra lagens innehåll.

Apple är inte det enda företaget som försöker bagatellisera eller förneka risken att etniska minoriteter sätts i tvångsarbete för att tillverka dess produkter. I förra veckans upplaga av InBeijing nyhetsbrev, uppmärksammade jag en kontroversiell intervju som BBC genomförde med Stephan Wollenstein, Volkswagens vd i Kina.

Wollenstein försvarade företagets beslut att fortsätta tillverka bilar vid sin fabrik i Xinjiang, där ungefär en fjärdedel av de 600 anställda är etniska minoriteter. Även om Wollenstein inte kan utesluta att dessa inte har suttit i några av regionens politiska fångläger, så hävdar han med bestämdhet att tvångsarbete inte förekommer vid fabriken i Xinjiang.

Kinesiska rapporter gör även gällande att Volkswagen samarbetar med säkerhetstjänst och paramilitär i Xinjiang. Bland annat ska ”patriotisk utbildning” bedrivas vid fabriken, som också donerat fordon till Folkets beväpnade polis, en paramilitär gren av Kinas polisstyrka.

Liksom Volkswagen så har Apple en lång historia av att samarbeta med och ställa sig in hos Kinas regim. Maya Wang vid Human Rights Watch säger därför till Washington Post att hon inte alls är överraskad att Apple försöker utvattna ett lagförslag gällande mänskliga rättigheter i Kina, genom lobbying som hon kallar ”samvetslös”.