Världshälsoorganisationens agerande gentemot Taiwan väcker allt fler frågetecken.

Trots COVID-19: Taiwan utestängs från WHO:s årsmöte och blockeras i dess kommentarsfält

Kina har använt sitt inflytande i Världshälsoorganisationen (WHO) för att återigen stänga ute Taiwan från årsmötet World Health Assembly (WHA). Detta sker trots rådande pandemi. Eller kanske på grund av rådande pandemi, eftersom Taiwan har lyckats hantera coronakrisen på ett mycket framgångsrikt vis.

I artikeln ”Taiwan Stopped Covid-19’s Spread, but Can’t Talk About It at WHO Meeting” påmminer Wall Street Journal om att Taiwan, trots sin närhet till Kina hittills endast haft 589 fall av COVID-19.

De flesta fallen är dessutom importerade, då Taiwan inte har registrerat ett enda inhemskt fall av spridning på över 200 dagar. Landets tjänstemän menar att detta visar att även en demokrati kan bekämpa viruset på ett effektivt vis utan auktoritära medel.

Detta är i sin tur en nagel i ögat på kinesiska myndigheter, som framhållit dess politiska system som ett bevis på att Peking lyckats hantera coronakrisen bättre än många demokratiska länder i väst, noterar Wall Street Journal:

After getting a large outbreak in Wuhan under control at the start of the pandemic, China has repeatedly suppressed outbreaks by deploying a combination of mass testing, quarantines and hard lockdown measures to wipe out pockets of the virus wherever they pop up.

Chinese state media has pointed to the effectiveness of the country’s response in contrast to democratic countries, where a deference to individual liberties has contributed to the rampant spread of the virus.

Peking vill knappast ge utrymme åt en demokratisk nation som man dessutom gör anspråk på, att inför omvärlden berätta hur man lyckats hantera COVID-19 ännu bättre än Kina. Därför stängs Taiwan nu ute från WHA på nytt, trots att andra länder utan tvivel skulle kunna liv genom att lära från de taiwanesiska myndigheternas erfarenheter.

Det handlar alltså om politik före hälsa och säkerhet. Taiwan tilläts nämligen att delta som observatör i WHA på Kinas nåder fram till 2016, då landet fick en ny regering under Democratic Progressive Party (DPP) och president Tsai Ing-wen.

Efter att DPP vägrade acceptera 1992 års konsensus – som formulerar att Kina och Taiwan tillhör en och samma nation – så vidtog Peking en rad åtgärder för att straffa den nya administrationen och i förlängningen hela Taiwan. En av dessa åtgärder var alltså att stänga ute Taiwan från WHA.

Men att Taiwan inte tillåts delta vid WHA heller i år skapar många upprörda känslor, med tanke på den rådande pandemin samt det faktum att årets upplaga av mötet hålls via video.

Wall Street Journal intervjuar en epidemiolog från Nya Zeeland som understryker vikten av att alla röster kan höras i forum som WHA, och frågar retoriskt hur andra länder ska kunna lära sig av Taiwan framgångar om landet inte tillåts framföra dessa i internationella sammanhang.

Som om inte detta vore nog, så rapporterar bland annat International News Lens hur ordet ”Taiwan” samt en rad olika former och versioner av landets namn i kommentarsfältet på Facebook där Världshälsoorganisationen sände sitt årsmöte WHA i realtid.

Inte bara stängdes Taiwan alltså ute från mötet; allmänheten som följde mötet online fick inte ens nämna landet vid namn. Händelsen resulterade i ytterligare kritik mot WHO:s agerande i frågan:

Som synes ovan, så avbröt WHA:s norske ordförande Bjørn-Inge Larsen de länder som under mötets gång argumenterade för att Taiwan borde tillåtas delta, vilket bland annat Focus Taiwan skriver närmare om.

Enligt Wall Street Journal uttryckte dussintals länder, inklusive USA, inför WHA sitt stöd för att Taiwan borde få delta. En talesperson från WHO sade att man inte kan bjuda in Taiwan till årsmötet utan ”tydlig indikation” på så kallat ”generellt stöd” från organisationens 194 medlemsländer att låta Taiwan få delta som observatör.

Angående censuren på Facebook, så sade WHO att man ibland ”filtrerar” sin Facebooksida för att skydda sig mot ”cyberattacker från internetaktivister”. Det verkar dock som att man nu har tagit bort blockeringen av Taiwan sedan saken uppmärksammats internationellt.

Kina menar samtidigt att Taiwans regeringsparti DPP är att skylla för utestängningen från WHA, eftersom man till skillnad från majoriteten av medlemsländerna inte erkänner att Kina och Taiwan är en och samma nation:

WHO har under coronakrisens gång upprepade gånger agerat på instruktioner från den kinesiska regimen. Förra veckan berättade New York Times i ett långt reportage bland annat hur organisationens ledning ingick en hemlig överenskommelse med Kina som inkluderade att man inte skulle kritisera landets hantering av virusutbrottet.

Enligt överenskommelsen skulle WHO inte heller under sin så kallade ”oberoende utredning” få tillgång till den djurmarknad i staden Wuhan där COVID-19 tros ha uppstått. Organsationens utredningar på plats har istället letts av kinesiska forskare, enligt dokument som WHO:s ledning valt att inte offentliggöra ens för sina medlemsländer.

I och med utestängningen av Taiwan och censuren av landets namn, fortsätter WHO alltså att efter den kinesiska regimens instruktioner prioritera politiska ställningstaganden framför bekämpningen av COVID-19.