Föredrar Kinas regim Trump eller Biden som USA:s president?

Med bara några få dagar kvar till det amerikanska presidentvalet 3 november, diskuteras såväl USA:s framtida politik gentemot Kina under de båda kandidaternas ledning som eventuell valpåverkan från kinesiskt håll flitigt. Detta har fått många att ställa sig frågan vem av Donald Trump och Joe Biden som ledarna i Peking helst vill se i vita huset.

Det är allmän kännedom att relationen mellan Kina och USA är sämre än på mycket länge efter Trumps tid vid makten. Handelskrig och sanktioner har fått ekonomiska konsekvenser för Kina, och strypt tillgången på högteknologisk utrustning för Huawei och andra kinesiska företag.

Men samtidigt har Trump misslyckats att få med sig många av USA:s traditionella allierade i sina påtryckningar mot Kina. Enligt många bedömare skulle Biden sannolikt ha större framgång med att skapa en enad front mot Peking bestående av flera västerländska aktörer.

Givet detta så finns det helt enkelt inget klart eller enkelt svar på huruvida Peking föredrar att Donald Trump eller Joe Biden är USA:s president under de kommande fyra åren. En insikt som blir glasklar i och med att svaret är diametralt annorlunda beroende på vem som tillfrågas.

Till exempel menar USA:s tidigare Kinaambassadör (2014-2017) Max Baucus att Kina ”antagligen skulle föredra Joe Biden som president”.

Baucus, som i dag är rådgivare angående Kina till Joe Biden, säger vidare att man i Peking sannolikt skulle föredra den relativa stabilitet som Bidens presidentskap skulle föra med sig, snarare än Trumps oförutsägbara ledarstil.

I en lång intervju med South China Morning Post framhåller Baucus dock att kinesiska myndigheter sannolikt upplever en viss förvirring och motstridighet i sina preferenser för de två kandidaterna. Dels ser man Trump som besvärlig, dels upplever man att USA:s inflytande i omvärlden har minskat under hans ledning.

Efter samtal med ”välplacerade källor” kommer Bacaus dock fram till att man i Peking önskar mer stabilitet i relationen till USA. President Xi Jinping – liksom Kinas regim i övrigt – föredrar av förklarliga skäl stabilitet framför tvära kast.

South China Morning Post påpekar samtidigt att det även finns kinesiska källor som Long Yongtu, landets tidigare viceminister för utrikeshandel, som uppgett att man från Pekings håll helst ser att Trump blir omvald.

Analytikern Yun Sun ger en ännu mer detaljerad analys i Asia Times om vem Peking skulle föredra som USA:s president. Han menar att kinesiska ledare har varit oerhört försiktiga med att uttrycka vem de helst ser som vinnare, men att en stor majoritet privat hoppas på Joe Biden.

Dock, påpekar Yun Sun, var Pekings preferens utan tvekan Donald Trump fram tills i år. Detta på grund av den skada man från Pekings håll menar att Trump har inneburit för amerikanskt ledarskap globalt:

Until this year, Beijing’s private preference was for Trump to win a second term. The damage that Trump had inflicted on American global leadership was seen as beneficial to China. Also, China did not believe that Trump bought into the Great Power competition narrative, and that in fact he acted as a check on the real anti-China hawks in his administration.

Men denna preferens förändrades i och med COVID-19. Kina har upplevt den fräna kritiken från Donald Trumps administration angående corona – tillsammans med upptrappad retorik kring frågor som Hongkong och Xinjiang – som skadlig och orättvis.

Såväl Yun Sun som Max Bacaus framhåller samtidigt en annan mycket viktig aspekt. Nämligen att olika ledare i Peking också har olika preferenser. Kina kommunistpartiet är ingen monolitisk skapelse där alla tycker precis likadant. Tvärtom finns det i Kina vitt skilda åsikter om vilken politik man bör föra gentemot USA, samt vilken politik man föredrar att USA för internationellt.

Detta kan vidare ses genom att kinesisk påverkan inför presidentvalet har bedrivits åt båda håll, vilket Washington Posts kolumnist Josh Rogin skriver närmare om i artikeln ”There’s Chinese interference on both sides of the 2020 election”.

Han ger i artikeln exempel på den saliga röra av olika kinesiska aktörer som varit inblandade i spridning av information i syfte att gynna både Donald Trump och Joe Biden. Det går alltså att argumentera år båda håll; det finns aktörer i Kina som av olika anledningar föredrar olika kandidater, samtidigt som landets myndigheter är noga med att inte uppge någon preferens för att inte anklagas för valpåverkan.

Vad som skulle ske i USA:s relation till Kina om Biden blev president är en annan och mycket större fråga. Men enligt Max Bacaus så skulle man se över strafftullar, sanktioner och exportrestriktioner som införts under Donald Trump.

Det är dock osannolikt att man utan vidare skulle skrota allt detta för att återgå till samma Kinapolitik som rådde under Barack Obamas tid vid makten. Som jag tidigare skrivit här på InBeijing, så är uppfattningen av Kinas regim mycket mer negativ inom båda partier samt den amerikanska allmänheten i dag jämfört med fyra år sedan.

Det är som sagt också sannolikt att USA under Joe Biden skulle arbeta närmare med andra allierade länder. Läs mer om detta i ”Biden’s China plan: Bring allies” från Axios.

Huruvida Trumps eller Bidens politik är mest effektiv för att stoppa den kinesiska regimens ökade inflytande är ingen lätt fråga, då den i mångt och mycket beror på hur EU och andra aktörer agerar. Vilken Kinapolitik som USA kommer föra efter valet är givetvis en fråga som är bäst att skriva om efter att valet är avgjort – om inte annat för att undvika allt för mycket spekulationer.

Men vad gäller diskussionen inför valet om Kina helst ser Donald Trump eller Joe Biden som amerikansk president, så ljuger den som här säger sig ha ett tydligt svar. Det finns nämligen inget sådant, och vi kommer heller aldrig få veta vem Peking egentligen föredrar i vita huset under de kommande fyra åren.