PEW Research: Rekordlågt anseende för Kina och Xi Jinping i omvärlden

Tankesmedjan PEW Research är känd för sina opinionsundersökningar inom flera områden. Sedan 2002 har man bland annat utfört årliga undersökningar om uppfattningen kring Kina och det kinesiska ledarskapet i en rad olika länder.

Årets undersökning publicerades under gårdagen. Den omfattar 14 länder och ger vid handen att Kinas anseende i omvärlden nu är lägre än i någon annan undersökning man har utfört. Utvecklingen visar sig hänga samman dels med COVID-19, dels med en allt mindre tillit för den kinesiska presidenten Xi Jinping.

På frågan hur man ser på Kina, har invånarna i de 14 länderna fått fyra stycken svarsalternativ: mycket positivt, något positivt, något negativt samt mycket negativt. PEW Research noterar att en majoritet av de svarande i varje enskilt land nu har en negativ bild av Kina, och att över tre fjärdedelar i de flesta länderna valde något av de två negativa alternativen.

I USA, Storbritannien, Tyskland, Kanada, Australien, Sydkorea, Spanien, Holland och Sverige är man nu mer negativ till Kina än vad PEW Research någonsin tidigare erfarit. I USA, Storbritannien, Japan, Australien Kanada, Sverige, Belgien och Danmark har minst omkring en tredjedel eller mer av de svarande en ”mycket negativ” bild av Kina.

Ökningen är slående bara det senaste året. PEW Research framhåller att mer än dubbelt så många i såväl Storbritannien som Australien har en ”mycket negativ” bild av Kina än året innan. Särskilt stor har ökningen av den negativa synen av Kina i fjol varit i Australien med 24 procentenheter, och USA med närmare 20 procentenheter.

Denna ökning – samt den generellt negativa synen på Kina bland de tillfrågade länderna – blir särskilt slående genom en titt på graferna nedan:

För att ta ett par exempel från en ännu mer detaljerad graf som ingår i undersökningen så hade endast 16 procent av Storbritanniens befolkning en negativt syn på Kina år 2006, jämfört med 74 procent i dag.

I Kanada har den negativa anseendet av Kina gått från 27 procent år 2005 till 73 procent i dag, och i Australien från 32 till 81 procent på bara tre år.

Som sagt så framställs alltså COVID-19 som en bidragande orsak till varför bilden av Kina har blivit mer negativ under det gångna året. Av de tillfrågade i 14 länder så ansåg 61 procent att Kina hanterat utbrottet på ett dåligt vis, medan 37 procent menade att landet gjort så på ett bra vis.

Italien och Spanien är mest positiva till Kinas hantering av coronakrisen. I Sydkorea och Japan anser hela 79 procent tvärtom att Kinas agerande på denna punkt varit dåligt. Även i Australien och Danmark är över 70 procent av de svarande negativt inställda.

Ännu mer slående är dock hur negativ bilden av Kinas president Xi Jinping har blivit. Synen på honom är långt mer nämligen negativ än synen på hur Kina hanterat COVID-19, vilket alltså betyder att det finns andra anledningar än den pågående pandemin för omvärldens misstro mot Xi.

Hela 78 procent av alla som svarade i de 14 länderna har ”inget förtroende alls” eller ”inte särskilt stort förtroende” om huruvida Xi Jinping gör rätt saker i världspolitiken. Endast 19 procent har ”stort förtroende” eller ”en del förtroende” i denna fråga.

Även här blir förändringen på väldigt kort tid slående genom en titt på grafik som PEW Research har sammanställt:

Allra sämst anseende har Kinas president i Japan, där endast 9 procent är positivt inställda till Xi och över hälften inte har något förtroende alls för honom.

Sverige ligger inte långt efter; 56 procent av svenskarna har inget förtroende alls för Xi, medan blott 15 procent ser positivt på honom. Bäst betyg får Xi i Holland, där 29 procent har en positiv bild av den kinesiska presidenten.

Men undersökningen innehåller ändå ett par variabler som i Peking kan ses som positiva. Bland annat har de tillfrågande i de flesta länder större förtroende för Xi Jinping än Donald Trump. Likaledes anser de flesta att Kina hanterat COVID-19 bättre än USA, om än dock betydligt sämre än EU samt de svarandes egna länder.

Vidare anser 48 procent av de svarande att Kina nu världens dominerande ekonomiska stormakt, jämfört med endast 35 procent för USA. Läs undersökningens resultat i sin helhet via PEW Research hemsida.

I oktober i fjol skrev jag artikeln ”70 procent av alla svenskar har en negativ syn på Kina”, som också baserades på denna årliga undersökning från PEW Research.

I Sverige och framför allt även i Japan har bilden av Kina varit väldigt negativ i mer än ett år. Samma uppfattning sprider sig nu alltså till allt fler demokratiska länder, vilket sannolikt hör samman med Kinas alltmer aggressiva utrikespolitik samt förtryck av bland annat meningsmotståndare i Hongkong och etniska minoriteter i Xinjiang.