Kina ilsket på Finland efter uppsagt utlämningsavtal – liknande svenskt avtal kvarstår

18 oktober, 2020

Sedan den nationella säkerhetslagen antogs i Hongkong, har ett flertal länder sagt upp de utlämningsavtal man har med Kina eller Hongkong. Senast i raden är Finland, som till helgen skrotade sitt utlämningsavtal med Kina, och motiverade beslutet med ovanstående säkerhetslag.

Finlands agerande fick – föga förvånande – Peking att tända till och utföra en rad icke särskilt subtila hot, noterar bland andra Politico:

“Concerning the decision of the Finnish side, the Chinese side expresses grave concern and strong opposition,” the Chinese embassy said in a statement Friday. “Hong Kong is a special administrative region of China. Hong Kong affairs are entirely China’s internal affairs, and allow no foreign interference.”

(…)

In its statement, the Chinese embassy accused Finland of violating international law, and warned the government that it was endangering relations with Beijing. “The Chinese side urges the Finnish side to abide by the international law and the basic norms governing international relations, stop interfering in Hong Kong affairs and China’s internal affairs in any forms to avoid harms to China-Finland relations,” the embassy said.

Peking upplever det alltså som en inblandning i Kinas och Hongkongs ”interna angelägenheter”, då enskilda länder avgöra huruvida de vill ha utlämningsavtal med Kina eller inte.

Som jag skrev tidigare i veckan, så anser man från Pekings håll även enskilda länders migrationspolitik vara en inblandning i sin ”interna angelägenheter”. De var orden som Kinas ambassadör i Kanada använde då han utfärdade hot angående ”hälsan och säkerheten” för de 300 000 kanadensiska medborgare som är bosatta i Hongkong, om Kanada ger politisk asyl till individer från staden.

Kinesiska diplomater försöker alltså skrämma regeringar världen över att utforma sin rättspolitik och migrationspolitik utefter Pekings önskan. Mot denna bakgrund är det värt att notera att Sverige har ett liknande avtal med Hongkong – som Regeringen inte vill säga upp, trots att det finns en majoritet för detta i Riksdagen.

Det handlar om ett ömsesidigt rättsavtal, på myndighetssvenska kallat ”Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål”. Förhandlingar om ett sådan avtal med Hongkong påbörjades 2013, men kunde slutföras först 2018.

Avtalet (fulltext via regeringens hemsida) innebär bland annat att Sverige förväntas hjälpa polis och myndigheter i Hongkong med bland annat identifiering samt lokalisering av personer, delgivning och hjälp med upptagning av vittnesmål.

Detta avtal har kommit att ifrågasättas också i Sverige. Förra månaden rapporterade SVT att en riksdagsmajoritet vill riva upp avtalet, men att Regeringen vill att det ska vara kvar. Utrikesminister Ann Linde pekade då bland annat på faktumet att Sverige har rätt att vägra att bistå med rättslig hjälp som strider mot ”svenska allmänna rättsprinciper”.

Ann Linde hänvisade SVT till en debatt i riksdagen, som kan läsas i sin helhet här. Där debatterar Linde i frågan mot företrädare från Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet. Hon säger bland annat:

Som framkommer i regeringens skrivelse till riksdagen i arbetet i frågor som rör Kina är det av central betydelse för Sverige att EU bedriver en gemensam och tydlig Kinapolitik. Denna linje ligger självklart fast, även beträffande situationen i Hongkong. Det är genom EU som Sverige kan få bäst genomslag. Det är viktigt att vi agerar enigt, och en diskussion kommer att föras om vägen framåt.

I debatten, som följer på en interpellation av Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren, återkommer Linde vid upprepade tillfällen till hur viktigt det är att agera tillsammans inom ramarna för EU. Argumentationen är således en del av en trend som går att skönja inte bara i Sverige, där regeringar inom EU gömmer sig bakom unionens gemensamma utrikespolitik för att slippa ta besvärliga beslut som kan reta upp regimen i Peking.

Men då allt fler länder gör som Finland och säger upp dessa avtal på egen hand, så borde det med tiden bli svårare att hänvisa till EU:s utrikespolitik.

Oavsett vilket lämnades riksdagsmotionen ”Avsluta rättshjälp med Hongkong” in i början av oktober med stöd från C, M, V, KD och L. Enligt SVT så stödjer även Sverigedemokraterna förslaget.

Det innebär alltså att samtliga partier förutom Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill skrota Sveriges rättsavtal med Hongkong.

Om Regeringen får bestämma, så är det alltså inte sannolikt att Sverige inom denna fråga kommer gå samma väg som Finland och flera andra europeiska länder. Dock kan Riksdagen i och med ett tillkännagivande i frågan göra det nästintill omöjligt för Regeringen att stå fast vid rättsavtalet.

Go toTop