70 procent av alla svenskar har en negativ syn på Kina

Enligt en årlig undersökning genomförd av PEW Research har 70 procent av de tillfrågade i Sverige en en negativ syn på Kina. 25 procent av de svarande har en positiv syn på landet, medan fem procent inte tar ställning.

Detta gör inte bara att Sverige – näst efter Japan – är det land av alla 32 tillfrågade som har mest negativ syn på Kina. Det innebär även att Sverige står för den största negativa förändringen jämfört med fjolåret, då 42 procent av svenskarna hade en positiv syn på Kina.

Den dramatiska minskningen med 17 procentenheter kan givetvis bero på en rad faktorer. Upprepade varningar från Säkerhetspolisen om ökat spionage och säkerhetshot från Kina gör säkert sitt för att bidra till utvecklingen, liksom faktumet att över en miljon muslimer låsts in i politiska fångläger i västra Kina, vilket på senare tid fått stor uppmärksamhet i svenska medier.

Vidare spelar sannolikt den kinesiska ambassadörens upprepade hot mot allt från journalister till akademiker in för att minska landets popularitet. Gui Congyou har med sin politik verkligen visat upp Kinas mest auktoritära och oförsonliga sida under sin tid som ambassadör i Sverige.

Ambassaden drar sig inte ens för att på sin hemsida måla ut Säkerhetspolisens varningar som ”fabricerat nonsens”. Att förläggaren Gui Minhai denna månad har suttit fängslad i Kina under fyra års tid utan rättegång bidrar givetvis också till en negativ bild av Kinas politiska och juridiska system.

PEW Research framhåller Grekland som det land i Europa med mest positiv syn på Kina. 51 procent av alla greker ställer sig positiva till Kina, medan 32 procent är negativa. Siffrorna beror sannolikt på kinesiska investeringar i Grekland, inklusive upplivandet av den viktiga hamnen i Piraeus.

Som kan ses av grafiken ovan så råder även en negativ bild av Kina i Nordamerika; 67 procent i Kanada och 60 procent i USA. Även de östasiatiska grannländerna har en negativ bild av sin mäktiga granne.

I Mellanöstern, Afrika och Sydamerika är dock synen på Kina mer positiv. Enligt PEW Research uttrycker unga vuxna i regel en mer positiv syn på Kina, medan medelålders svaranden är mer negativa och en tredjedel av alla tillfrågade över 50 år inte vill ta ställning.

Se mer detaljerad data via PEW Research hemsida.