Ny information om Uppsala kommuns roll i ”Xinjiang Cultural Exhibition”

15 september, 2020

I helgen skrev drog artikeln ”Uppsala kommun anordnar ’kulturell utställning’ om Xinjiang med Kinas ambassadör” stor uppmärksamhet här på InBeijing. Förutom tusentals visningar och hundratals delningar, så har artikeln även gett upphov till hetsig diskussion och dementi från ordförande i stadens kommunstyrelse.

Uppmärksamheten härrör från att den kinesiska ambassaden hävdade att Uppsala kommun var medarrangör till evenemanget ”Xinjiang Cultural Exhibition”, där Kinas ambassadör höll ett lång tal om det fantastiska tillståndet i folkmordens och de politiska fånglägrens Xinjiang.

Uppsala kommun menade dock att så inte var fallet. I ett mail till InBeijing framhöll Erik Pelling (S), kommunstyrelsen ordförande i Uppsala, att kommunen inte hade något att göra med detta event.

Som bilderna på ambassadens hemsida visade, så var det kommunalrådet Stefan Hanna som hjälpte till arrangera evenemanget. Hanna var tidigare centerpartist, men har lämnat Centerpartiet efter att han valdes till kommunalråd och sitter nu kvar på sin post som politisk vilde.

Det är inte heller kommunens lokaler som har använts för ändamålet, utan konferenslokaler vid namn Eklundshof som Hanna hjälpt till med att boka. Pelling uppgav till InBeijing att Uppsala kommun skulle höra av sig till Kinas ambassad med krav på en rättelse.

Mycket riktigt har den kinesiska ambassaden på sin hemsida strukit referensen till Uppsala kommun, och nöjer sig nu med att skriva att evenemanget hölls i Uppsala med Nordic Chinese Times och Sweden-China Friendship Association som arrangörer.

Således kan Uppsala kommun friskrivas från all inblandning i ”Xinjiang Cultural Exhibition”. Desto mer intressant är det att titta närmare på de två ovannämnda arrangörerna, samt Stefan Hannas samarbete med dessa och hans yttranden om Kina i andra sammanhang.

Som Pär Nyrén, fellow på tankesmedjan Frivärld och non-resident fellow på Sinopsis, påpekar i sin rapport ”Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront”, så är Nordic Chinese Times en nyhetstidning som ges ut på kinesiska och samarbetar med Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua samt partitidningen Folkets dagblad.

I ett samarbetsavtal från 2016 uppger Folkets dagblad enligt rapporten att Nordic Chinese Times syfte är att nå de fem nordiska länderna samt “tjäna de två miljoner personer i den kinesiska diasporan och utbytesstudenter i Europa, samt sinologer och personer från politik och näringsliv som studerar kinesiska”

Nordic Chinese Times genomför i samband med ”Xinjiang Cultural Exhibition” också en intervju med Stefan Hanna. Inte oväntat så används Hannas roll i evenemanget i propagandasyfte för kinesiskspråkiga läsare. Exempelvis tituleras Hanna i texten som ”vice borgmästare” (副市長) i Uppsala, för att ge intrycket av att lokala myndigheter står bakom evenemanget.

Pär Nyrén ger nedan ett par exempel på de synpunkter som Hanna gav uttryck för i intervjun:

Intervjun finns att läsa i sin helhet online med svar översatt till engelska här, eller som PDF i Nordic Chinese Times här.

Informationen har spridits vidare till andra kinesiska medier, som också publicerar uppgifter online om evenemanget som anordnades med hjälp av Uppsalas ”vice borgmästare”.

På tal om Stefan Hannas synpunkter angående Kina, så blottläggs de i en lång tråd på journalisten och debattörens Patrik Oksanens sida på Facebook.

Efter att Oksanen delat min förra artikel på Facebook och taggat Hanna, så påbörjades en diskussion med över 150 kommentarer. Med en vänlig benämning skulle man kunna kalla Hannas debattstil för ”spretig”. Han byter gärna ämne och försöker avleda, genom att tala om allt från migrationspolitik till Romarrikets förtryck mot andra folk.

Istället för att svara på Oksanens ihärdiga frågor så säger Hanna upprepade gånger att han vill ha en direktsänd debatt; det är dock oklart vad exakt det är som han vill debattera.

I tråden finns dock delar av information kring själva mötet, samt Stefan Hannas uppfattning till Kinas politiska system i allmänhet och utvecklingen i regionen Xinjiang i synnerhet. Med risk för att trötta ut er läsare vill jag inte posta alltför många skärmdumpar från Facebook. Men se ett par exempel nedan:

Hanna talar alltså hellre om regionen Xinjiangs växande BNP, än de politiska fångläger för etniska minoriteter som finns där. Han återupprepar även en hel del andra av de kinesiska myndigheternas talpunkter, som fokus på samarbete för ömsesidig vinning oavsett politiska omständigheter.

Vilka är då Sweden-China Friendship Association som också var med och arrangerande ”Xinjiang Cultural Exhibition”, och vars vd Pan Zhifen sitter bredvid Stefan Hanna längst till vänster på bilden som medföljer hans intervju med Nordic Chinese Times?

Som noteras i tweeten ovan, så är det en kinesisk intresseorganisation. Det finns flera sådana organisationer i Sverige, och deras likartade namn kan ibland göra det knepigt att skilja dem åt, särskilt då namnen översätts från kinesiska till engelska eller svenska.

Pär Nyrén säger till InBeijing att det sannolikt finns två separata kinesiska intresseorganisationer med likartade namn som ofta förväxlas i sammanhanget. En av dem översätts på engelska ofta till ”Sweden-China Mutual Relation Association”, och leds av en designer med artistnamnet ”Galo”.

Denna organisation går att hitta på bland annat Ratsit, där den på svenska benämns som en ekonomisk förening med namnet Svensk-Kinesiska Vänskapsföreningen.

Denna förening tog intiativ till det brev som överlämnades till SVT, med krav på en ursäkt från SVT och programledaren Jesper Rönndahl, efter att innehåll i satirprogrammet ”Svenska nyheter” retat upp Kina ambassadör.

Som jag tidigare skrivit på InBeijing, så ägde hot och fysiska förföljelser av SVT:s personal rum i samband med brevet.

I dag har jag hittat en kopia av hela brevet till SVT, undertecknat av bland annat Sweden-China Mutual Relation Association:

Vid sidan av denna organisation, bedömer Pär Nyrén, finns ytterligare en organisation. Den har på ambassadens hemsida alltså översatts till Sweden-China Friendship Association, vars svenska namn är okänt. Det är också okänt huruvida denna organisation är registrerad i Sverige, eller om vd Pan Zhifen samarbetar med Galo och dennes organisation.

Pan Zhifen har vidare nära band till Nordic Chinese Times, och tidningen har tidigare beskrivit hans arbete som att vara mer av tyst natur. ”Sweden-China Friendship Association” stod heller inte med som undertecknare av brevet till SVT ovan.

Vad kan man då dra för slutsatser av denna röra? Dels är det tydligt att Kinas ambassad – direkt eller genom organisationer kopplade till kinesiska myndigheter – fortsätter sin jakt på allierade inom svensk politik, näringsliv och civilsamhälle som man kan utnyttja för egen vinning och i propagandasyften.

Den ovetande Stefan Hanna blev en av deras största framgångar hittills; ”vice borgmästaren” i en av Sveriges viktigaste städer hjälper till att anordna ett evenemang om Xinjiang och talar samtidigt gott om Kinas politiska och juridiska system i en tillhörande intervju med statliga kinesiska medier.

Vidare verkar de kinesiska försöken till påverkan och spridning av propaganda i Sverige nu vara så pass omfattande att till och med analytiker som Pär Nyrén har svårt att hålla de olika organisationerna isär.

Om man ska ta med sig något gott från denna episod, så är det väl i så fall att Uppsala kommun hörde av sig till Kinas ambassad med krav på rättning efter att de felaktigt skrivit ut kommunen som medarrangör till evenemanget.

Det torde få Kinas ambassad att ana hur pass utbrett motståndet mot dess aktiviteter faktiskt är bland svenska politiker, vilket främst har kommit att yttras på lokal nivå eftersom man där inte riskerar samma slags repressalier som då centrala myndigheter uttalar sig om Kina.

Go toTop