Bild från rapporten på den kinesiska ambassadens hemsida

Uppsala kommun anordnar ”kulturell utställning” om Xinjiang med Kinas ambassadör

Den kinesiska ambassadens hemsida publicerade under gårdagen en text om ett kulturellt evenemang vid namn ”Xinjiang Cultural Exhibition”, som Uppsala kommun anordnade tillsammans med tidningen Nordic Chinese Times och organisationen Sweden-China Friendship Association.

Vid evenemanget medverkade Kinas ambassadör Gui Congyou via video, där han i ett tal fritt och oemotsagt fick återge den kinesiska regimens propaganda om en region där över en miljon etniska minoriteter just nu hålls inspärrade i politiska fångläger.

I inledningen av talet uttryckte Gui sin förhoppning om att detta evenemang ska hjälpa Sverige att förstå Xinjiang och Kina på ett bättre vis, samt främja vänskapligt utbyte och samarbete mellan Kina och Sverige.

Efter det kommer lite sedvanlig information om de historiska banden mellan de båda länderna. Sedan börjar propagandan:

The Chinese nation has a history of over 5000 years. All ethnic groups of China created the splendid Chinese culture together. The integrated development of the multicultural and multiethnic Chinese culture is an amazing source of development for China. There are over 50 ethnic groups in Xinjiang, making the region one with the most ethnic groups in China. In Xinjiang, ethnic groups have grown into a community where they grow together and share fortune and hardship together. It drives the development of ethnic cultures in Xinjiang, and promotes the development of the diversified Chinese culture as a whole. The Chinese culture has always been an emotional attachment and spiritual home for all ethnic groups in Xinjiang.

En del av talespunkterna upprepas, bland annat genom påståendet att ”folk från alla etniska grupper i Xinjiang lever nu ett mycket bättre liv, och åtnjuter ett kulturell välstånd utan motstycke”.

Ambassadören menar vidare att regionens olika etniska grupper lever tillsammans i harmoni, med rättigheter som inkluderar religionsfrihet samt utbildning på det egna språket om den egna kulturen. Den förda politiken i Xinjiang, säger ambassadören, sätter ”folket i centrum”.

Sedan rabblas ekonomisk statistik över regionens utveckling upp, följt av en understrykning av Xinjiangs viktiga roll i de nya sidenvägarna samt en uppmaning till svenska turister att besöka regionen.

Det är oklart vilken roll Uppsala kommun har spelat i evenemanget. Som ett minimum har man hyrt ut lokaler och samarbetat vad gäller logistiken. Av bilderna på hemsidan att döma finns också flera åhörare, vilket kan innebära att kommunens anställda själva har deltagit eller i alla fall spridit information om evenemanget där det pågående folkmordet inte ens slätas över utan bortförklaras helt och hållet.

Det finns dock ingen information om evenemanget att hitta på Uppsala kommuns hemsida, eller i övrigt på internet för den delen.

Ett av verktygen i den kinesiska ambassadens pr-offensiv i Sverige är att anordna evenemang om just repressionen i Xinjiang, då regionens politiska fångläger är det ämne som skapat störst internationell kritik mot Kinas myndigheter de senaste åren.

Greenpost.se, en nättidning med nära band till den kinesiska ambassaden, anordnade en fotoutställning på samma tema sommaren 2018. Enligt tidningens hemsida var ABF en av medarrangörerna, tillsammans med ett par av den kinesiska regimens intresseorganisationer.

Läsare av InBeijing har också bekräftat att de fått inbjudningar att delta i liknande evenemang, men avböjt.

Vad gäller medarrangörerna till just evenemanget i Uppsala så är – vid sidan av kommunen – deras storlek eller aktiviteter i Sverige något oklara.

Det verkar inte finnas någon organisation med det officiella namnet ”Sweden-China Friendship Association”. Sannolikt kan organisationen härröra till de personer som i debaclet med satirprogrammet Svenska Nyheter uppsökte SVT med krav på ursäkt, och sade sig företräda 50-60 stycken ”svensk-kinesiska vänskapsföreningar”

Nordic Chines Times är en tidning vars hemsida inte verkar uppdateras särskilt ofta. Enligt rapporter online så beskrivs en man vid Robin Ho som tidningens ordförande. Han medverkade bland annat vid årskiftet vid ett evenemang i Stockholm för att främja provinsen Hunans kulturliv och turistmål.

Enligt Robin Hos Facebooksida så är han baserad i Stockholm, och publicerar fortfarande Nordic China Times på kinesiska, till synes främst i tryckt upplaga.

Oavsett vilket så är det tveksamt om svenska kommuner bör vara delaktiga i att arrangera evenemang där den största inlåsningen av etniska minoriteter sedan andra världskriget förnekas.

För den som behöver en påminnelse om de grymheter som äger rum i Xinjiang, så har jag under sommaren här på InBeijing bland annat skrivit följande artiklar:

Glöm för allt i världen inte bort grymheterna i Xinjiang” (21 aug)
Steriliseringar, aborter och födelsekontroller i syfte att minska antalet muslimer i Xinjiang” (29 juni)