Dokument och handlingar brändes under gårdagen på gården vid Kinas konsulat i Houston

Ny upptrappning då USA ger Kina 72 timmar att stänga sitt konsulat i Houston

Sent i går skapades väcktes många frågetecken då eldsvådor kunde ses på gården till Kinas konsulat i Houston. Det stod snart klart att diplomaterna där höll på att bränna dokument och diverse handlingar, sedan konsulatet fått 72 timmar på sig att stänga ner.

Det är tydligt att denna märkliga episod är det senaste tecknet på en betydligt upptrappning i USA:s relation med Kina. Men i övrigt väcker det inträffade en rad frågetecken.

Vad ligger bakom stängningen av konsulatet, och varför fick tvingades Kinas konsulat i just Houston att slå igen? Låt mig i punktform rada upp några faktorer som är viktiga att beakta i denna nya upptrappning mellan världens två stormakter:

* Högt uppsatta amerikanska politiker som utrikesminister Mike Pompeo och Floridas senator Marco Rubio, har uttalat sig om stängningen i termer av att den den gjordes för att ”skydda amerikanska intellektuella rättigheter” samt att konsulatet i sig var ”ett stort spioncentrum”. Man vill alltså mena att industrispionage och andra former av spionage ligger bakom det plötsliga beslutet.

* Det är ingen hemlighet att kinesiska ambassader och konsulat används för att spionera och samla information på ett vis och i en utsträckning som få andra länders utländska beskickningar gör. För stora växlar ska dock inte dras över de uppbrända dokumentet och handlingarna – det hör nämligen till praxis att förstöra diplomatiska kommunikationer när en utländsk beskickning tvingas stänga.

* Stängningen kan alltså vara ett vis för USA att markera att man fått nog av den aktivitet som kinesiska diplomater i allmänhet företar sig på amerikansk mark. En annan tänkbar anledning till det inträffade är hur amerikanska diplomater har behandlats i Kina med anledning av COVID-19. De har haft bekymmer med inresor, fått åka runt till olika platser i Kina för att testa sig och sedan tvingats hyra dyra privatflyg för att återvända till USA om testen varit positiva.

* Ytterligare potentiell anledning kan vara att Donald Trump ytterligare vill förvärra relationen med Kina inför presidentvalet senare i år. Detta för att ta bort fokus från coronakrisens följder och istället föra upp relationen med Kina på agendan som viktigaste valfråga, då Trump med hyfsad kredibilitet kan framföra att han själv för en tuffare linje mot Peking än vad Joe Biden skulle göra.

* Ännu en tänkbar anledning – som i dag framfördes i nyhetsbrevet Sinocism – är att Trumps administration bedömer den egna chansen att vinna det kommande presidentvalet som allt mindre, och därför vill göra så mycket skada mot Kina som möjligt innan man förlorar valet. Detta dels på grund av ilska gentemot Kina för att COVID-19 förstörde den starka tillväxt som USA upplevde under Trumps första tid vid makten, dels för att det ska bli svårare för Bidens administration att reparera och återgå till en normal relation med Kina, om man nu skulle vilja det.

* Oavsett vilket så är det märkligt att just Houstons konsulat tvingas stänga. Som bland annat noteras i Foreign Policy China Brief, så är detta konsulat relativt litet och obetydligt. Medan konsulatet i Houston främst hanterar visum och annat pappersarbete, så är konsulaten i San Fransisco, New York och Chicago kända för att ägna sig åt spionage i större utsträckning.

Att stänga konsulatet i San Francisco hade ändå kunnat vara att gå ett steg för långt, med tanke på den stora kinesiska diasporan som finns i området och den viktiga funktion som detta konsulat fyller.

Förutsatt att det verkligen har inträffat en skandal som vi inte känner till, så kan stängningen av konsulatet i Houston vara ett försök från amerikanska myndigheter att provocera fram en kinesisk överreaktion som sedan kan användas för att ta till ännu tuffare åtgärder mot Kina.

För det är otänkbart att Kina, i rådande nationalistiska yra under Xi Jinping, skulle låta stängningen av konsulatet i Houston passera obemärkt förbi. Statlig media inledde exempelvis genast en omröstning online angående vilken amerikansk beskickning som Kina ska stänga ner i vedergällning.

Vi har redan sett en ”tit for tat-situation” rullats upp i år där USA och Kina utvisat eller nekat visum till varandras journalister.

Nu kommer sannolikt samma sak ske med diplomater, vilket är en allvarlig upptrappning och bådar mycket illa för relationen länderna emellan.