På grund av bristande transparens hann COVID-19 sprida sig innan viruset blev känt. (Bild: Martin Sanchez, Unsplash)

Tidslinje över COVID-19 som visar hur utbrottet först mörkades i Kina

De senaste dagarna har propagandakriget om COVID-19 trappats upp. Som jag skrivit tidigare, så har Kina från officiellt håll hävdat att viruset inte har sitt ursprung i Kina, samtidigt som statliga medier attackerat omvärldens och framför allt Sveriges hantering av situationen.

Det offensiva tillvägagångssättet från kinesiskt håll är delvis ett försök att leda uppmärksamheten från de egna misstagen. Dessa inkluderar att myndigheterna i ett tidigt skede tystade doktorer, arresterade visselblåsare och mörkade information.

När nu ryktena om utbrottet blir allt fler, så är det allt viktigare med trovärdiga sammanställningar baserade på fakta. Därför vill jag rekommendera den tidslinje över virusutbrottets tidiga fas som Axios sammanställt och lade ut sent i går.

Tidslinjen publicerades under den talande rubriken ”Timeline: The early days of China’s coronavirus outbreak and cover-up”, och visar att det inträffade mörkades i flera veckor, innan det inte längre gick att hemlighålla situationen.

En tidslinje är särskilt viktig, påpekar Axios, då Kina nu hävdar att man räddat andra länder genom att ”köpa tid” för omvärlden med sin fantastiska hantering av virusutbrottet. Mycket tyder dock på det omvända. Axios framhåller bland annat en ny rapport, som indikerar att antalet fall globalt hade kunnat vara 95 procent mindre om kinesiska myndigheter agerat mot viruset tre veckor tidigare.

Tidslinjen bygger på information och rapporter från såväl utländsk som kinesisk media, se några särskilt viktiga datum och händelser nedan:

Dec. 10: Wei Guixian, one of the earliest known coronavirus patients, starts feeling ill.

Dec. 27: Wuhan health officials are told that a new coronavirus is causing the illness.

Dec. 30:

* Ai Fen, a top director at Wuhan Central Hospital, posts information on WeChat about the new virus. She was reprimanded for doing so and told not to spread information about it.

* Wuhan doctor Li Wenliang also shares information on WeChat about the new SARS-like virus. He is called in for questioning shortly afterward.

Jan. 1: Wuhan Public Security Bureau brings in for questioning eight doctors who had posted information about the illness on WeChat.

Jan. 11–17: Important prescheduled CCP meeting held in Wuhan. During that time, the Wuhan Health Commission insists there are no new cases.

Jan. 13: First coronavirus case reported in Thailand, the first known case outside China.

Jan. 15: The patient who becomes the first confirmed U.S. case leaves Wuhan and arrives in the U.S., carrying the coronavirus.

Jan. 21:

* CCP flagship newspaper People’s Daily mentions the coronavirus epidemic and Xi’s actions to fight it for the first time.

* China’s top political commission in charge of law and order warns that “anyone who deliberately delays and hides the reporting of [virus] cases out of his or her own self-interest will be nailed on the pillar of shame for eternity.”

Jan. 23: Wuhan and three other cities are put on lockdown. Right around this time, approximately 5 million people leave the city without being screened for the illness.

Tidslinjen – som alltså kan läsas i sin helhet via Axios hemsida – är mycket användbar för att stävja kinesisk propaganda i ämnet, och som utgångspunkt för alla som eftersöker en klar bild om vad som egentligen skedde under första utbrottsfasen av COVID-19.