Sverige främsta måltavla när Kina läxar upp andra länder om coronaviruset

Jag har tidigare här på InBeijing skrivit ”Det stora propagandakriget om Kina och coronaviruset” och ”Coronaviruset kommer inte från Kina, menar kinesiska diplomater och medier”, om kinesiska myndigheters försök att ändra narrativet kring det virusutbrott som nu sprider oro världen över.

Man har nu också börjat singla ut enstaka länder att läxa upp för deras hantering av COVID-19. Sverige finns här i korselden, och kritiseras i starka ordalag av såväl statlig kinesiska medier som på landets sociala medier.

Innan vi går vidare, så är det kanske på sin plats att ta ett steg tillbaka för reflektion. Nu har jag personligen inte nog med kunskap för att tala i egenskap av någon auktoritet på ämnet, men vad jag har förstått så har svenska myndigheters hantering av det pågående virusutbrottet varit relativt slapphänt och tafatt.

Som andra svenska journalister påpekat, så saknas här i vilket fall ledarskap och åtgärder av den typ som stoppat utbrottet från att sprida sig i exempelvis Taiwan.

Med det sagt så är poängen med detta inlägg är inte att skildra hur Sverige hanterar COVID-19, utan snarare alltså att titta på hur Kinas regim hanterar informationsfrågor kring viruset. Sverige har nu singlats ut som ett särskilt farligt exempel. Detta är givetvis ett steg i ledet i den kinesiska propagandans ambition att avleda fokus från det faktum att viruset kommer från Kina, samt att myndigheter inledande åtgärder förvärrade situationen.

Sverige märktes först som måltavla i en text på kinesiska av Global Times, som ges ut av partitidningen Folkets Dagblad. Artikeln – som här kan läsas på originalspråket – uppmärksammades för mig av en läsare, som också har gjort en engelsk översättning av innehållet:

Sweden’s surrender to the new Corona virus will harm others and themselves

Swedish officials decided on the 12th to stop the statistics of confirmed cases of new coronary pneumonia, and the country will no longer test patients with mild symptoms and suspected patients. An official in Stockholm said it was no longer possible to stop the spread of the new Corona outbreak in Sweden. The country’s public health agency said it would use its limited resources for high-risk groups such as medical staff and hospitalized patients.

Sweden is the first European country to openly surrender to the new Corona pneumonia epidemic, and this country’s latest policy is highly irresponsible both for protecting the health of the Swedish population and for working together to fight the global epidemic. A total of 635 cases were diagnosed in Sweden by the 12th, of which 135 cases were newly added on the 12th. This is a very serious situation for a country with a population of 10.12 million.

However, the level of public health development in Sweden is far from that of a rural village. In Hubei Province, China, there have been many cities with a population much smaller than Sweden’s and medical standards lower than Sweden. They have had many more cases than Sweden has now, yet those cities did not give up, and they have recently zero new cases.

Sweden, not having attempted even to mobilize its resources, directly gave up on a comprehensive effort to stop the epidemic and narrowed down the anti-epidemic front to a small part of the hospitals, only protecting patients and medical staff. Laissez-faire is a serious departure from the principles of epidemic prevention.

Sweden is acting as an ostrich. In this way, the epidemic situation will explode in Swedish society. More and more patients in critical condition must be hospitalized, and the country’s medical system will be under more pressure.

Promoting such a decision is a serious violation of humanitarian principles, and it would be shocking to see it happen first in a developed European country that professes ”democracy” and ”human rights.”

In doing so, Sweden is undercutting and ruining the global fight against the epidemic. It means that Sweden will be a country where the new Corona epidemic is unrestrained and most cases will lose epidemiological tracking. Sweden will become a black hole in the international fight against epidemics, a hotbed for virus accumulation and attacks on other areas.

In the future, Sweden will pose a huge risk that is difficult to assess in Europe and the wider region. There are many more cases in other countries, but at least the picture is clear, but Sweden will become a complete mess.

The international community, especially the European Union, should severely condemn Sweden’s surrender to the virus. If Sweden’s approach is accepted, the world’s already fragile anti-epidemic front will break further and collapse and the long-term consequences will be unimaginable.”

Som ses av texten så görs jämförelser med Kina, för att visa på hur man minsann hanterar saken bättre under kommunistpartiets ledning, mindre resurser till trots. I vanlig ordning gör man också detta till en fråga om mänskliga rättigheter.

Eftersom internationell kritik ofta riktas mot Kinas brott mot mänskliga rättigheter, så tar man varje liten möjlighet att vrida på missförhållanden i andra länder till att bli utgöra brott mot mänskligheten även de. (I exemplet ovan är det alltså emot mänskliga rättigheter att blott en mindre andel av sjukhussängarna tilldelas patienter med virussymptom.)

Att Sverige vidare målas ut som ”det första europeiska landet att öppet kapitulera” mot COVID-19, har sannolikt även att göra med de dåliga relationerna mellan Sverige och Kina för tillfället. Det är så propaganda fungerar. Ta varje tillfälle att slå emot dem du är oense med.

Under fredagen publicerade Global Times även en artikel på engelska, med statliga nyhetsbyrån Xinhua som källa. Den är annorlunda från ovanstående, även om budskapet är detsamma:

Sweden keeps schools open, restricts COVID-19 testing to sick and elderly

While Norway and Denmark announced school closures on Thursday to stem the spread of coronavirus, Sweden said it would keep schools open, a decision made in the same day that testing in Stockholm was restricted to the sick and elderly.

Education Minister Anna Ekstrom said the government will not order schools to shut down but that it will bring in new rules that give heads of schools the right to determine, on their own, how to deal with the coronavirus epidemic, Swedish Television reported on Thursday evening.

School heads can now for instance decide to extend the school year, rearrange timetables, schedule classes on weekends or introduce remote teaching, Ekstrom said.

Ekstrom added that closing schools would mean many parents with jobs that are vital to society, like healthcare personnel, would have to stay home and take care of their children instead of going to work and that would delay efforts to stem the spread of the virus.

Also on Thursday, the Stockholm regional board announced new routines for testing suspected cases of COVID-19. From now on, testing will be limited to patients who are in need of hospital or elderly care and who are showing symptoms of the novel coronavirus. The aim is to protect patients who are already frail due to old age or chronic illnesses, the regional board said.

”If you are experiencing coronavirus-like symptoms, you will not be tested even if you have been in the areas previously affected by contagion or if you have been in close contact with someone who you know has contracted COVID-19,” the Stockholm regional board said in a statement.

The move means Sweden is no longer keeping count of confirmed COVID-19 cases in the capital, which so far has recorded a vast majority of the country’s cases.

Det är alltså en kampanj i flera olika forum på flera olika språk, som statlig kinesiska medier just nu riktar mot Sveriges hantering av COVID-19, främst för att täcka upp för sina egna misstag.

Hu Xijin, chefredaktör för Global Times, är bara en av flera aktörer inom Kinas statliga medier som även tagti denna kampanj till sociala medier:

I ljuset av detta har även politiker i Sverige med nära band till Kina hakat på kampanjen. Jag har tidigare här på InBeijing skrivit om Lydia Liu, tidigare Kristdemokrat som tvingades lämna partiet i slutet av fjolåret efter att hennes samarbete med kinesiska myndigheter avslöjats. Hon sitter nu i Nacka kommunfullmäktige som politisk vilde.

Samma Lydia Liu publicerade under gårdagen en artikel på hemsidan Chinese Nordic Newspaper, som verkar i Sverige med utgivningsbevis. På hemsidan hänvisas till att den statliga nyhetsbyrån Xinhua framhållit tidningen som viktig och inflytelserik vad gäller nyheter om Norden på kinesiska.

I den svenska kommunpolitikerns artikel på kinesiska, finns lustig grafik på bland annat statsminister Stefan Löfven:

Texten rakt översatt: ”lyssna på experter”, ”påbörjar åtgärder”, ”vi testar inte!”.

Artikelns budskap påminner i mångt och mycket och ovanstående ”rapportering” från Global Times och Xinhua. Lydia Liu verkar särskilt ha hakat upp sig på Stefan Löfven, som bland annat får kritik för att själv inte bära ansiktsmask när han ”inspekterar” drabbade områden – något som Kinas president Xi Jinping givetvis var noggrann med att göra tidigare denna vecka!

Avslutningen på Lydia Lius artikel är särskilt intressant, och lyder löst översatt som följer:

Kinas erfarenhet visar att den nya epidemin kan förebyggas och kontrolleras genom rationella åtgärder. Eftersom Sverige vare sig har resurser eller kapacitet att bekämpa epidemin, så måste vi nu tillsammans hantera situationen med största mod.

Det är oklart vad som i detta syfte menas med ”vi tillsammans”, men det är tydligt att den svenska kommunpolitikern här inte syftar på svenska myndigheter.

En kombination av tre faktorer gör att kinesiska medier och myndigheter spy galla över Sverige vad gäller hanteringen av COVID-19. Dels vill man avleda uppmärksamheten från de egna misstagen. Dels vill man straffa Sverige för den dåliga relationen i övrigt, som enligt kommunistpartiets synsätt beror på bland annat kritik av hanteringen av Gui Minhai. Slutligen finns det också ett mått av tafatthet i hur svenska myndigheter hanterat virusutbrott.

Så länge dessa tre faktorer kvarstår, finns all anledning att tro att Sverige även i fortsättningen kommer vara en av de främsta måltavlorna i Kinas propagandakampanj gällande COVID-19.

På kinesiska sociala medier sprids redan ett stort antal artiklar om det påstådda hot som Sverige utgör mot resten av Europa och världen med sin hantering av viruset, antingen skrivna direkt av eller med hänvisning till statliga kinesiska medier. Den som läser kinesiska kan bland annat ta en titt på nedanstående texter. (Rubriker fritt översatt av mig.)

Stor chock: Det första landet som hotar världen genom att ge up blev Sverige” (让人震惊:第一个放水祸害全世界的竟然是瑞典!)
Sverige har gett, förmågan att testa har kollapsat” (瑞典放弃,检测能力顶不住了)
Sverige och England, lyssnar ni?” (瑞典、英国听到没!)