Angela Gui, Ulf Kristersson m.fl. efterlyser gemensamma påtryckningar mot Kina

Under gårdagen skrev jag här på InBeijing om hur flera utländska myndigheter, internationella organisationer och inflytelserika politiker officiellt uttryckt stöd för Gui Minhai. Många har också låtit veta att de är redo att ställa upp bakom Sverige för att gemensamt agera mot Kina.

Sedan gårdagen har ännu fler aktörer uttalat liknande stöd, bland annat Tjeckiens utrikesministerium via Twitter:

Det utgör en utomordentlig möjlighet för svenska myndigheter att ta vara på det stöd som erbjuds, för att få till stånd multilaterala fördömanden eller åtgärder mot Kina som en konsekvens av regimens behandling av Gui Minhai. Även i Sverige finns det flera inflytelserika röster som vill att så ska ske.

Expressen är verkligen på tårna vad gäller rapporteringen kring Gui Minhai. Man har bland annat genomfört en unik intervju med Angela Gui, som berättar att hon innan domen inte fått något livstecken från sin far sedan januari 2018, då de talades vid på telefon. Dagen därpå rövades Gui Minhai bort på nytt under den ödesdigra tågresan från Shanghai till Peking.

Angela är givetvis upprörd över domen, men säger sig samtidigt inte vara förvånad. Hon hade förväntat sig att en rättegång skulle komma förr eller senare, bland annat för att de kinesiska agenterna som med ambassadör Anna Lindstedts goda minne försökte skrämma henne till tystnad för ett drygt år sedan så sade.

I intervjun med Expressen uttrycker Angela Gui också viss besvikelse över svenska myndigheters hantering av hennes fars fall:

Tycker du att Sverige skulle ha gjort mer på EU-nivå?

– Det är svårt att veta vad som legat i vägen för ett starkare samordnat EU–agerande. Men jag har under lång tid önskat att man skulle ha gjort mer. Jag är besviken över att man inte gjort allt jag tyckt att man skulle kunnat göra.
Hon tror att läget i dag kanske varit annorlunda om det funnits en större samverkan mellan Sverige och andra länder.

Menar du att din pappa hade varit fri då?

– Det är omöjligt att spekulera i. Men det har man sett i andra ärenden att det enda som funkar är samordnad internationell press.

Expressen publicerar även en debattartikel av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och dess utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark med rubriken ”Sverige måste samla omvärlden mot Kina”.

Där upprepas dels idén om att upprätta en särskild oberoende kommission för att utreda regeringens hantering av fallet Gui Minhai från första början. ”Det kantas av märkligheter, och det enda konkreta resultatet hittills är att en svensk ambassadör snart ställs inför rätta. Det är ett resultat som ingen kan vara nöjd med”, står det i artikeln.

Dels uppmanar Kristersson och Wallmark svenska myndigheter att söka stöd utomlands, samtidigt som regeringens nya Kina-strategi får sig en känga:

Nästa steg bör vara att söka internationellt stöd för att Gui Minhai ska släppas fri – svenska krafttag kommer inte räcka. Vi måste agera tillsammans med resten av EU, och tillsammans med USA och Kanada. Om världen tillåter Kina att köra över enskilda, mycket mindre länder, så kommer Gui Minhai inte vara den sista utländska medborgaren som försvinner i Kina.
Det här aktualiserar än en gång det brännande behovet av en svensk och en europeisk kinastrategi.
Tyvärr var den strategi som regeringen presenterade i höstas snarare en nulägesbild över Sveriges förbindelser med Kina – inte en strategi för hur vi bör agera framåt, i ett allt svårare läge.

I artikeln konstateras att ”regeringens strategi med tyst diplomati” hittills inte har fungerat, samt att Sverige nu måste visa styrka och inte böja oss för länder som försöker begå rättsövergrepp och tysta svenska medborgare.

Moderaterna går dock inte lika långt som Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som alla sedan tidigare vill se den kinesiska ambassadören skickas ut från Sverige. TT rapporterar nu att de tre partierna upprepar sin hållning i samband med domen mot Gui Minhai:

Sverigedemokraterna, KD och V går ännu hårdare fram.
– Vi står fast vid vår ståndpunkt att ambassadören bör förklaras persona non grata (utvisas), säger Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling (V).
– Att låta honom vara kvar sänder signaler om vilket agerande Sverige accepterar, säger i sin tur Ebba Busch Thor.
Sverigedemokraterna kräver sedan tidigare att den kinesiska ambassadören ska förklaras icke önskvärd i Sverige och skickas hem.
”Sverige måste kräva full insyn och möjlighet att ge Gui Minhai konsulärt stöd”, skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson i en kommentar till TT.

Min personliga förhoppning är att en inhemsk opinion tillsammans med klara signaler utifrån får Sveriges regering att maximera användning av det stöd som uppenbarligen finns att få internationellt för att sätta press på Kina vad gäller Gui Minhai.

Även om det inte skulle leda till Gui Minhais frigivning, så vore alternativet till detta förödande.

Om svenska myndigheter nu inte agerar beslutsamt, så kommer Kinas påtryckningar mot Sverige att öka snarare än minska. Det skulle också innebära att den kinesiska regimen tar sig an liknande fall med utländska aktivister eller regimkritiker med ett ökat mod; varför skulle man inte göra det om behandlingen av och domen mot Gui Minhai får passera utan konsekvenser?