Samlade reaktioner efter domen mot Gui Minhai

Under gårdagen skrev jag här på InBeijing att den tio år långa fängelsedomen mot Gui Minhai sannolikt föll just nu för att Kinas regim tror att omvärldens fokus ligger på coronaviruset.

Vidare efterlyste jag tydlighet från svenska myndigheter, som borde söka stöd för gemensamma uttalanden eller åtgärder främst inom EU men även andra sammanhang internationellt. Ett drygt dygn senare verkar delar av mina och andras förhoppningar enligt ovan ha infriats.

Det började med en mycket tydlig och bra markering av utrikesminister Ann Linde. Hon upprepade de tidigare kraven på att Gui Minhai ska släppas fri, och underströk att han är svensk medborgare, trots Kinas löjeväckande påstående att Gui under fångenskapen ska ha ansökt om kinesiskt medborgarskap på nytt.

Kort därefter kallades Kina ambassadör upp till Utrikesdepartementet i Stockholm, där han krävdes på information om det inträffade. Där lär han på nytt ha fått höra den svenska ståndpunkten att Gui Minhai ska släppas fri.

Låt vara att detta må ha fallit på döva öron. Under gårdagen utfärdade kinesiska ambassaden nämligen ett bemästrande pressmeddelande. Där framfördes ambassadörens argumentation om att Gui Minhai inte längre är ett relevant konsulärt fall i relationen mellan Kina och Sverige, med anledning av det påstådda bytet av nationalitet:

Gui Minhai has reinstated his Chinese nationality in 2018 after he applied to competent Chinese authorities on his own initiative, and the case has been removed from the archive of China-Sweden consular cases. As a result, Ambassador believes that this case is no longer a topic between China and Sweden.

China’s position is clear-cut. According to the Nationality Law of the People’s Republic of China, China does not recognize dual nationality for any Chinese national, respects Gui Minhai’s personal will and only recognizes him as a Chinese citizen.

Men kanske än mer viktigt och talande så kom EU snabbt med ett gemensamt uttalande om domen mot Gui Minhai. Detta genom Virginie Battu-Henriksson, som är Europeiska utrikestjänstens talesperson för utrikes- och säkerhetsfrågor:

The European Union has raised Gui Minhai’s case with the Chinese authorities on numerous occasions, both in private and publicly, including at the highest level, and will continue to do so.

We expect the Chinese authorities to cooperate fully with their Swedish counterparts, in full transparency. The European Union fully supports the efforts of the Swedish government.

Det snabba och tydliga uttalandet från EU visar på att det finns brett stöd för Sverige att pressa Kina på information och förklaringar vad gäller Gui Minhai. Olyckskorpar vill mena att detta inte gör någon skillnad; Kina kommer ändå inte att släppa honom.

Låt så vara, men alternativet är givetvis ännu värre. Att inte söka stöd internationellt för multilaterala uttalanden och åtgärder, innebär inte endast att Gui Minhais öde riskerar glömmas bort. Det skulle även föra med sig ett ökat självförtroende för Kina att agera på samma vis i framtiden, såväl då det gäller översitteri mot Sverige som hanteringen av andra meningsmotståndare världen över.

I mitt flöde på Twitter dyker det ständigt upp meddelanden om stöd från utländska myndigheter, internationella organisationer och inflytelserika politiker världen över. Se ett urval av dessa nedan.

Det gäller nu för svenska myndigheter att leva upp till det tydliga uttalande som Ann Linde gjorde under gårdagen. Att ligga på, ta initiativ och visa Kina att detta inte får ske utan konsekvenser.